تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی هرات: ۹۰درصد درآمدهای گمرک هرات حیف‌ومیل می‌شوند

سید وحید قتالی، والی هرات می‌گوید که نود درصد درآمدهای گمرک این ولایت از سوی مافیا حیف‌ومیل می‌شوند.

آقای قتالی می‌افزاید که این مافیا در کابل، هرات و داخل گمرک اسلام‌قلعه حضور فعال دارد و روزانه ده‌ها میلیون افغانی از درآمدهای گمرک را به جیب می‌زند: «ده درصد کالای تجار می‌آید و نود درصد دیگر در اختیار مافیا قرار داده می‌شود و از هر محموله سه میلیونی تنها پنجاه هزار افغانی تحویل داده می‌شود؛ از هر محموله که سه میلیون تکس دولت تحویل داده شود، تنها ۳۰هزار تحویل داده می‌شود.»

به تازه‌گی ده‌ها موتر حامل کالاهای وارداتی در یک روز از سوی نیروهای امنیتی در هرات متوقف شده‌اند که به گفتۀ والی هرات، تمامی این موترها از پرداخت محصول گمرکی فرار داده شده‌اند و این، نمونه‌یی از فساد در گمرک این ولایت است.

اعضای شورای ولایتی و برخی فعالان جامعه مدنی در هرات می‌گویند که برخی از مقام‌های حکومتی در فساد مالی در گمرک این ولایت دست دارند و با مافیا هم دست استند.

توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات بیان داشت: «روزانه تا چهل و پنجاه میلیون عواید ملی کشور حیف‌ومیل می‌شود. یک حلقۀ بزرگی استند کسانی که دست به فساد می‌زنند. اراکین بلندپایه دولت هم از هرات تا مرکز در این حلقه استند.»

بخش خصوصی در هرات نیز می‌گوید که واردات کالاهای مشابه و فرار از محصولات کمرگی به‌علت فساد در گمرک این ولایت، صنعت و تولیدات داخلی را در این ولایت سخت آسیب زده است.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات اظهار داشت: «ورود اموال قاچاق از مرزهای باز و فساد در گمرکات، زهری است که بر صنعت افغانستان استفاده می‌شود.»

هم‌زمان با افزایش فساد و حیف‌ومیل درآمدهای گمرک هرات، دادن تقدیرنامه از سوی مجلس نماینده‌گان به رییس گمرک هرات انتقادهایی را برانگیخته است.

اما، حمدلله همدرد، رییس گمرک هرات در گفت‌‎وگو با طلوع‌نیوز حیف‌ومیل نود درصد درآمدهای این گمرک را رد می‌کند و می‌گوید که در هفته‌های پسین درآمدهای گمرک هرات از ۳۰میلیونی افغانی در روز به بیش از صد میلیون افغانی رسیده‌است.

والی هرات: ۹۰درصد درآمدهای گمرک هرات حیف‌ومیل می‌شوند

اعضای شورای ولایتی و برخی فعالان جامعه مدنی در هرات می‌گویند که برخی از مقام‌های حکومتی در فساد مالی در گمرک این ولایت دست دارند و با مافیا هم دست استند.

تصویر بندانگشتی

سید وحید قتالی، والی هرات می‌گوید که نود درصد درآمدهای گمرک این ولایت از سوی مافیا حیف‌ومیل می‌شوند.

آقای قتالی می‌افزاید که این مافیا در کابل، هرات و داخل گمرک اسلام‌قلعه حضور فعال دارد و روزانه ده‌ها میلیون افغانی از درآمدهای گمرک را به جیب می‌زند: «ده درصد کالای تجار می‌آید و نود درصد دیگر در اختیار مافیا قرار داده می‌شود و از هر محموله سه میلیونی تنها پنجاه هزار افغانی تحویل داده می‌شود؛ از هر محموله که سه میلیون تکس دولت تحویل داده شود، تنها ۳۰هزار تحویل داده می‌شود.»

به تازه‌گی ده‌ها موتر حامل کالاهای وارداتی در یک روز از سوی نیروهای امنیتی در هرات متوقف شده‌اند که به گفتۀ والی هرات، تمامی این موترها از پرداخت محصول گمرکی فرار داده شده‌اند و این، نمونه‌یی از فساد در گمرک این ولایت است.

اعضای شورای ولایتی و برخی فعالان جامعه مدنی در هرات می‌گویند که برخی از مقام‌های حکومتی در فساد مالی در گمرک این ولایت دست دارند و با مافیا هم دست استند.

توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات بیان داشت: «روزانه تا چهل و پنجاه میلیون عواید ملی کشور حیف‌ومیل می‌شود. یک حلقۀ بزرگی استند کسانی که دست به فساد می‌زنند. اراکین بلندپایه دولت هم از هرات تا مرکز در این حلقه استند.»

بخش خصوصی در هرات نیز می‌گوید که واردات کالاهای مشابه و فرار از محصولات کمرگی به‌علت فساد در گمرک این ولایت، صنعت و تولیدات داخلی را در این ولایت سخت آسیب زده است.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات اظهار داشت: «ورود اموال قاچاق از مرزهای باز و فساد در گمرکات، زهری است که بر صنعت افغانستان استفاده می‌شود.»

هم‌زمان با افزایش فساد و حیف‌ومیل درآمدهای گمرک هرات، دادن تقدیرنامه از سوی مجلس نماینده‌گان به رییس گمرک هرات انتقادهایی را برانگیخته است.

اما، حمدلله همدرد، رییس گمرک هرات در گفت‌‎وگو با طلوع‌نیوز حیف‌ومیل نود درصد درآمدهای این گمرک را رد می‌کند و می‌گوید که در هفته‌های پسین درآمدهای گمرک هرات از ۳۰میلیونی افغانی در روز به بیش از صد میلیون افغانی رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید