تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

وزارت تجارت راهبرد ملی توسعۀ صادرات را آماده ساخته‌است

وزارت تجارت و صنایع برای افزایش میزان صادرات کشور و حل مشکلات در این بخش، راهبرد ملی توسعۀ صادرات را ساخته است. 

این راهبرد به‌زودی برای تأیید به شورای عالی اقتصادی حکومت ارائه خواهد شد .

مسؤولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که شش بخش عمده از اقلام صادراتی کشور که شامل میوه‌های تازه و خشک، زعفران، قالین سنگ‌های گران‌بها و نیمه‌گران‌بها استند شناسایی شده است که می‌تواند در افزایش صادرات کشور کمک کنند .

مسافرقوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «استراتیژی ملی صادرات افغانستان که شش بخش عمدۀ کالاهای صادراتی افغانستان که می تواند رقابت کند در آن مشخش شده، بدیل خوبی به خاطر تفویض واردات و صادرات خواهد بود.» 

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در راهبرد ملی توسعه صادرات سهولت‌های زیادی برای بازرگانان در نظر گرفته شده‌اند. 

به گفتۀ خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، مرکزهای ویژه برای فراهم‌آوری خدمات گمرکی برای بازرگانان نیز در چارچوب این راهبرد ساخته می‌شوند.

آقای الکوزی به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار سهولت‌ها برای صادرات و خصوصاٌ برای کسانی که از افغانستان صادرات می‌کنند برای آن‌ها در نظر گرفته شده. از جمله، یک مرکز واحد که شما در گمرک کابل دیدین که در هفتۀ روان از طرف ریییس شورای اجراییه افتتاح شد. همین گونه مراکز واحد طی مراحل گمرکی در تمام گمرکات در چوکات این استراتیژی به وجود میایند.»  

به گفتۀ وزارت تجارت و صنایع امسال میزان صادرات کشور ۲۰ درصد افزایش یافته است و به ارزش ۷۲۰ میلیون دالر فرآورده های داخلی به بیرون از کشور صادر شده است.

بازرگانی

وزارت تجارت راهبرد ملی توسعۀ صادرات را آماده ساخته‌است

وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که این راهبرد به‌زودی برای تأیید به شورای عالی اقتصادی حکومت ارائه خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت تجارت و صنایع برای افزایش میزان صادرات کشور و حل مشکلات در این بخش، راهبرد ملی توسعۀ صادرات را ساخته است. 

این راهبرد به‌زودی برای تأیید به شورای عالی اقتصادی حکومت ارائه خواهد شد .

مسؤولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که شش بخش عمده از اقلام صادراتی کشور که شامل میوه‌های تازه و خشک، زعفران، قالین سنگ‌های گران‌بها و نیمه‌گران‌بها استند شناسایی شده است که می‌تواند در افزایش صادرات کشور کمک کنند .

مسافرقوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «استراتیژی ملی صادرات افغانستان که شش بخش عمدۀ کالاهای صادراتی افغانستان که می تواند رقابت کند در آن مشخش شده، بدیل خوبی به خاطر تفویض واردات و صادرات خواهد بود.» 

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در راهبرد ملی توسعه صادرات سهولت‌های زیادی برای بازرگانان در نظر گرفته شده‌اند. 

به گفتۀ خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، مرکزهای ویژه برای فراهم‌آوری خدمات گمرکی برای بازرگانان نیز در چارچوب این راهبرد ساخته می‌شوند.

آقای الکوزی به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار سهولت‌ها برای صادرات و خصوصاٌ برای کسانی که از افغانستان صادرات می‌کنند برای آن‌ها در نظر گرفته شده. از جمله، یک مرکز واحد که شما در گمرک کابل دیدین که در هفتۀ روان از طرف ریییس شورای اجراییه افتتاح شد. همین گونه مراکز واحد طی مراحل گمرکی در تمام گمرکات در چوکات این استراتیژی به وجود میایند.»  

به گفتۀ وزارت تجارت و صنایع امسال میزان صادرات کشور ۲۰ درصد افزایش یافته است و به ارزش ۷۲۰ میلیون دالر فرآورده های داخلی به بیرون از کشور صادر شده است.

هم‌رسانی کنید