تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت تجارت: ما به سازمان جهانی تجارت شکایت می‌کنیم

وزارت تجارت و صنایع از بسته شدن راه‌های بازرگانی از سوی پاکستان، به سازمان تجارت جهانی شکایت می‌کند.

پس از حدود یک هفته از بسته ماندن مرزها از سوی پاکستان، هرچند معین وزارت تجارت و صنایع به بازشدن زودهنگام  راه‌های پاکستان  خوشبین است، اما می‌گوید که این وزارت تلاش دارد شکایت نامه رسمی‌اش را در این بخش  به سازمان تجارت جهانی بسپارد.

از سویی هم مسوولان اتاق تجارت و صنایع جهانی، خواهان اقدامات عملی حکومت در بکارگیری از فرصت‌های موجود در سازمان تجارت جهانی هستند.
 
معین وزارت تجارت و صنایع در نشستی که به هدف حمایت از توافقنامه تسهیل بازرگانی جهانی در چارچوب سازمان تجارت جهانی راه اندازی شده بود، می‌گوید که این وزارت در سدد اقدامات قانونی برای بازشدن راه‌های مرزی با پاکستان است.

وی نقش سازمان تجارت جهانی را حل مشکلات بازرگانی میان کشورهای عضو بسیار مهم می‌داند.

محمد قربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع، گفت: «ما شکایت خود را در سازمان بازرگانی جهانی می‌کنیم. فعلا هیئت‎های ما به گمرکات رفته‌اند تا ساحات را از نزدیک ببیند وعملا نشان بدهند که مرز‌ها بسته است و تردد مسافران و نیز بازرگانی صورت نمی‌گیرد و زیانی را که ما از بسته شدن مرزها متقبل شده‌ایم نیز سنجش می‌کنیم.»

از سویی هم مسوولان اتاق تجارت و صنایع جهانی می‌گویند نافذ شدن موافقتنامه تسهیل بازرگانی در چارچوب سازمان تجارت جهانی، فرصت‌های بزرگی را برای افغانستان فراهم خواهند ساخت.

آنان می‌گویند که عملی شدن این موافقتنامه معاملات بازرگانی جهانی را تا یک تریلیون دالر افزایش خواهد داد.

عبدالقدیر بهمن، رئیس هیئت عامل اتاق بازرگانی بین المللی، گفت: «شما دوستان آگاه هستید که ما عضویت سازمان بازرگانی جهانی را داریم. اما حکومت افغانستان باید از مزایای عضویت در آن استفاده کند تا ما به رشد پایدار و دوامدر دست یابیم.»

اما مسوولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که با در نظرداشت نابسامانی‌های موجود بازرگانی کشور، افغانستان  تا یک سال دیگر آماده بهره گیری از"موفقتنامه تسهیل بازرگانی" در چارچوب سازمان تجارت جهانی خواهند بود.

وی می‌گوید که در حال حاضر روند اداری صادرات ۴۸ ساعت را در بر می‌گیرند در حالی‌که در دیگر کشورهای جهان این روند در سه ساعت انجام می‌شود.

وزارت تجارت: ما به سازمان جهانی تجارت شکایت می‌کنیم

معین وزارت تجارت و صنایع به بازشدن زودهنگام  راه‌های پاکستان  خوشبین است، اما می‌گوید که این وزارت تلاش دارد شکایت نامه رسمی‌اش را در این بخش  به سازمان تجارت جهانی بسپارد

Thumbnail

وزارت تجارت و صنایع از بسته شدن راه‌های بازرگانی از سوی پاکستان، به سازمان تجارت جهانی شکایت می‌کند.

پس از حدود یک هفته از بسته ماندن مرزها از سوی پاکستان، هرچند معین وزارت تجارت و صنایع به بازشدن زودهنگام  راه‌های پاکستان  خوشبین است، اما می‌گوید که این وزارت تلاش دارد شکایت نامه رسمی‌اش را در این بخش  به سازمان تجارت جهانی بسپارد.

از سویی هم مسوولان اتاق تجارت و صنایع جهانی، خواهان اقدامات عملی حکومت در بکارگیری از فرصت‌های موجود در سازمان تجارت جهانی هستند.
 
معین وزارت تجارت و صنایع در نشستی که به هدف حمایت از توافقنامه تسهیل بازرگانی جهانی در چارچوب سازمان تجارت جهانی راه اندازی شده بود، می‌گوید که این وزارت در سدد اقدامات قانونی برای بازشدن راه‌های مرزی با پاکستان است.

وی نقش سازمان تجارت جهانی را حل مشکلات بازرگانی میان کشورهای عضو بسیار مهم می‌داند.

محمد قربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع، گفت: «ما شکایت خود را در سازمان بازرگانی جهانی می‌کنیم. فعلا هیئت‎های ما به گمرکات رفته‌اند تا ساحات را از نزدیک ببیند وعملا نشان بدهند که مرز‌ها بسته است و تردد مسافران و نیز بازرگانی صورت نمی‌گیرد و زیانی را که ما از بسته شدن مرزها متقبل شده‌ایم نیز سنجش می‌کنیم.»

از سویی هم مسوولان اتاق تجارت و صنایع جهانی می‌گویند نافذ شدن موافقتنامه تسهیل بازرگانی در چارچوب سازمان تجارت جهانی، فرصت‌های بزرگی را برای افغانستان فراهم خواهند ساخت.

آنان می‌گویند که عملی شدن این موافقتنامه معاملات بازرگانی جهانی را تا یک تریلیون دالر افزایش خواهد داد.

عبدالقدیر بهمن، رئیس هیئت عامل اتاق بازرگانی بین المللی، گفت: «شما دوستان آگاه هستید که ما عضویت سازمان بازرگانی جهانی را داریم. اما حکومت افغانستان باید از مزایای عضویت در آن استفاده کند تا ما به رشد پایدار و دوامدر دست یابیم.»

اما مسوولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که با در نظرداشت نابسامانی‌های موجود بازرگانی کشور، افغانستان  تا یک سال دیگر آماده بهره گیری از"موفقتنامه تسهیل بازرگانی" در چارچوب سازمان تجارت جهانی خواهند بود.

وی می‌گوید که در حال حاضر روند اداری صادرات ۴۸ ساعت را در بر می‌گیرند در حالی‌که در دیگر کشورهای جهان این روند در سه ساعت انجام می‌شود.

هم‌رسانی کنید