تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه: شهرداری‌‌ها از مصرف پول در توزیع نان خشک حساب دهند

وزارت مالیه، از شهرداری‌ها به ویژه شهرداری کابل، می‌خواهد که از مصرف پول در توزیع نان خشک به این نهاد حساب دهد.

سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید که در دورۀ قرنطین، بیش از دومیلیارد و ۲۰۰میلیون افغانی برای توزیع نان خشک برای نیازمندانی که از شیوع کرونا متأثر شده بودند، اختصاص یافته بود و اکنون شهرداری‌ها که مسؤول هزینه کردن آن پول بودند باید حساب بدهند.

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه از میان پول اختصاص داده شده، شهرداری کابل بیش از یک میلیارد و ۲۴۰میلیون افغانی برای توزیع نان خشک گرفته بود.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «نهادهای دولتی که تخصیص‌ها را دریافت کرده‌اند، باید جوابده باشند و حساب‌های شان را با شفافیت گزارش بدهند.»

اما، شهرداری کابل که پیش از این بارها به فساد در روند توزیع نان در پایتخت متهم شده‌است، می‌‎گوید که بخشی از آرد را برای نانوایان داده‌است.

شهریار فهیم، رییس تدارکات شهرداری کابل بیان داشت: «در یک بوری آرد ۳۳ تا ۳۴درصد [نان پخته می‌شد و برای مردم توزیع می‌شد] باقی ماندۀ آن برای خبازی‌ها داده می‌شد در بدل پُخت نان.»

از سویی هم، شهرداری کابل می‌پذیرد که تاکنون حساب بخشی از این مصرف‌ها روشن نیست.

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل بیان داشت: «یک مقدار حساب‌ها تاکنون تکمیل نشده‌اند که با تکمیل شدن آن‌ها تمام مصارف معلوم خواهند شد.»

اما، شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که در روند توزیع نان در بخش‌هایی از پایتخت بی‌نظمی‌هایی وجود داشتند.

این درحالی است که پیش از این، از حیف‌ومیل صدها میلیون افغانی در روند توزیع نان خشک در شهر کابل گزارش شده‌است، اما شهرداری کابل این اتهام‌ها را رد می‌کند.

وزارت مالیه: شهرداری‌‌ها از مصرف پول در توزیع نان خشک حساب دهند

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه از میان پول اختصاص داده شده، شهرداری کابل بیش از یک میلیارد و ۲۴۰میلیون افغانی برای توزیع نان خشک گرفته بود.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه، از شهرداری‌ها به ویژه شهرداری کابل، می‌خواهد که از مصرف پول در توزیع نان خشک به این نهاد حساب دهد.

سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید که در دورۀ قرنطین، بیش از دومیلیارد و ۲۰۰میلیون افغانی برای توزیع نان خشک برای نیازمندانی که از شیوع کرونا متأثر شده بودند، اختصاص یافته بود و اکنون شهرداری‌ها که مسؤول هزینه کردن آن پول بودند باید حساب بدهند.

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه از میان پول اختصاص داده شده، شهرداری کابل بیش از یک میلیارد و ۲۴۰میلیون افغانی برای توزیع نان خشک گرفته بود.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «نهادهای دولتی که تخصیص‌ها را دریافت کرده‌اند، باید جوابده باشند و حساب‌های شان را با شفافیت گزارش بدهند.»

اما، شهرداری کابل که پیش از این بارها به فساد در روند توزیع نان در پایتخت متهم شده‌است، می‌‎گوید که بخشی از آرد را برای نانوایان داده‌است.

شهریار فهیم، رییس تدارکات شهرداری کابل بیان داشت: «در یک بوری آرد ۳۳ تا ۳۴درصد [نان پخته می‌شد و برای مردم توزیع می‌شد] باقی ماندۀ آن برای خبازی‌ها داده می‌شد در بدل پُخت نان.»

از سویی هم، شهرداری کابل می‌پذیرد که تاکنون حساب بخشی از این مصرف‌ها روشن نیست.

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل بیان داشت: «یک مقدار حساب‌ها تاکنون تکمیل نشده‌اند که با تکمیل شدن آن‌ها تمام مصارف معلوم خواهند شد.»

اما، شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که در روند توزیع نان در بخش‌هایی از پایتخت بی‌نظمی‌هایی وجود داشتند.

این درحالی است که پیش از این، از حیف‌ومیل صدها میلیون افغانی در روند توزیع نان خشک در شهر کابل گزارش شده‌است، اما شهرداری کابل این اتهام‌ها را رد می‌کند.

هم‌رسانی کنید