تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ویزه به سرمایه‌گذاران خارجی در میدان هوایی کابل توزیع می‌شود

مسؤولان وزارت تجارت وصنایع به روز دوشنبه (۳۰ دلو) در گشایش نخستین مرکز طی مراحل ویزه بازرگانی در میدان هوایی حامد کرزی، می‌گویند که سرمایه‌گذاران خارجی دیگر نیازی ندارند که برای کارکردن در افغانستان، روزها را برای گرفتن ویزه سپری کنند.

آنان می‌گویند که با ایجاد این مرکز، سرمایه‌گذاران از هرگوشۀ جهان با فرستادن اسنادشان به وزارت امور خارجه،  می‌توانند هنگامی رسیدن به افغانستان، ویزۀ سه‌ساله دریافت کنند.

فیروزخان مسجدی، معین وزارت سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت، می‌گوید: «هدف ما از ایجاد ویزه در هنگام ورود برای سرمایه‌گذاران این است که بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی تشویق شود و ما بتوانیم سهولت‌های لازم را برای آن سرمایه‌گذارانی‌که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در افغانستان استند، فراهم کنیم.»  

در همین‌حال، سمیر رسا، مسؤول روابط عامۀ مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید: «پیش‌ازاین هم‌چون یک امتیاز، هم‌چون یک سهولت برای سرمایه‌گذاران خارجی نبود. آنان با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند. در مراکز مختلف، در سفارت خانه‌ها برای گرفتن ویزه افغانستان تلاش می‌کردند که هم وقت‌شان گرفته می‌شد و هم با مشکلات روبه‌رو بودند.»      

ازسویی‌هم یک سرمایه‌گذار امریکایی که در میدان هوایی حامد کرزی ویزه گرفته‌است، می‌گوید که علاقه‌مند است در بخش هوانوردی در کشور، سرمایه‌گذاری کند.

برت دالتن، نخستین سرمایه‌گذار امریکایی است که به‌هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش هوانوردی به افغانستان آمده‌است.

او با گرفتن نخستین ویزه در میدان هوایی حامد کرزی، می‌گوید که سهولت‌ها در بخش سرمایه‌گذاری زمینه را برای رُشد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، فراهم می‌سازد.

برت دالتن، سرمایه‌گذار امریکایی، می‌گوید: «این یک گام بزرگ به پیش برای افغانستان است. این درست همانند چیزی است که من در کشورهایی دیگر در منطقه تجربه کرده‌ام. این یک گام بسیار خوبی است.»

در همین‌حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید در وضیعت کنونی کشور که سرمایه‌گذاری‌های خارجی روبه کاهش است، سهولت‌های بیشتر سرمایه‌گذاری می‌توانند به بهبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کمک کنند.

عتیق‌الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید: «در این اواخر، متأسفانه در مقایسه با دو-سه‌سال گذشته، برنامه‌های ما با سرمایه‌گذاران خارجی، کمتر شده‌اند.»

مشکلات در روند گرفتن ویزه یکی‌از چالش‌ها فراراه سرمایه‌گذاری‌ها و آغاز کاروبار خارجی در کشور بوده‌است.

حکومت وحدت ملی، اما تلاش دارد با ایجاد سهولت‌های بیشتر در این بخش، سرمایه‌گذاران را علاقه‌مند سازد.

ویزه به سرمایه‌گذاران خارجی در میدان هوایی کابل توزیع می‌شود

روند توزیع ویزه به سرمایه‌گذاران خارجی در میدان هوایی حامد کرزی، آغاز شد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان وزارت تجارت وصنایع به روز دوشنبه (۳۰ دلو) در گشایش نخستین مرکز طی مراحل ویزه بازرگانی در میدان هوایی حامد کرزی، می‌گویند که سرمایه‌گذاران خارجی دیگر نیازی ندارند که برای کارکردن در افغانستان، روزها را برای گرفتن ویزه سپری کنند.

آنان می‌گویند که با ایجاد این مرکز، سرمایه‌گذاران از هرگوشۀ جهان با فرستادن اسنادشان به وزارت امور خارجه،  می‌توانند هنگامی رسیدن به افغانستان، ویزۀ سه‌ساله دریافت کنند.

فیروزخان مسجدی، معین وزارت سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت، می‌گوید: «هدف ما از ایجاد ویزه در هنگام ورود برای سرمایه‌گذاران این است که بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی تشویق شود و ما بتوانیم سهولت‌های لازم را برای آن سرمایه‌گذارانی‌که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در افغانستان استند، فراهم کنیم.»  

در همین‌حال، سمیر رسا، مسؤول روابط عامۀ مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید: «پیش‌ازاین هم‌چون یک امتیاز، هم‌چون یک سهولت برای سرمایه‌گذاران خارجی نبود. آنان با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند. در مراکز مختلف، در سفارت خانه‌ها برای گرفتن ویزه افغانستان تلاش می‌کردند که هم وقت‌شان گرفته می‌شد و هم با مشکلات روبه‌رو بودند.»      

ازسویی‌هم یک سرمایه‌گذار امریکایی که در میدان هوایی حامد کرزی ویزه گرفته‌است، می‌گوید که علاقه‌مند است در بخش هوانوردی در کشور، سرمایه‌گذاری کند.

برت دالتن، نخستین سرمایه‌گذار امریکایی است که به‌هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش هوانوردی به افغانستان آمده‌است.

او با گرفتن نخستین ویزه در میدان هوایی حامد کرزی، می‌گوید که سهولت‌ها در بخش سرمایه‌گذاری زمینه را برای رُشد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، فراهم می‌سازد.

برت دالتن، سرمایه‌گذار امریکایی، می‌گوید: «این یک گام بزرگ به پیش برای افغانستان است. این درست همانند چیزی است که من در کشورهایی دیگر در منطقه تجربه کرده‌ام. این یک گام بسیار خوبی است.»

در همین‌حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید در وضیعت کنونی کشور که سرمایه‌گذاری‌های خارجی روبه کاهش است، سهولت‌های بیشتر سرمایه‌گذاری می‌توانند به بهبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کمک کنند.

عتیق‌الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید: «در این اواخر، متأسفانه در مقایسه با دو-سه‌سال گذشته، برنامه‌های ما با سرمایه‌گذاران خارجی، کمتر شده‌اند.»

مشکلات در روند گرفتن ویزه یکی‌از چالش‌ها فراراه سرمایه‌گذاری‌ها و آغاز کاروبار خارجی در کشور بوده‌است.

حکومت وحدت ملی، اما تلاش دارد با ایجاد سهولت‌های بیشتر در این بخش، سرمایه‌گذاران را علاقه‌مند سازد.

هم‌رسانی کنید