تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

'پاکستان به‌گونۀ ۲۴ساعته گذرگاه تورخم را باز می‌کند'

رییس‌جمهور غنی در سفر اخیرش به پاکستان، در دیدار با شماری از بازرگانان و مهاجران کشور در این کشور، گفته‌است که پاکستان وعده داده‌است که به‌زودی گذرگاه تورخم را به‌گونۀ ۲۴ ساعته به‌روی رفت‌وآمد بازرگانان باز می‌کند.

اکنون گذرگاه تورخم برای دوزاده ساعت (از هشت صبح تا هشت شام) به‌روی رفت‌وآمد بازرگانان باز است و در دوازده ساعت دیگر، اجازه ندارند کالاهای‌شان را از این بندر عبور بدهند.

رییس‌جمهور هم‌چنان گفته‌است که مقام‌های پاکستانی تعهد نموده‌اند که به موترهای حامل کالاهای بازرگانی کشور اجازه می‌دهند تا از راه بندر واگۀ این کشور به هند بروند: «تورخم به بسیار زودی بگونۀ بیست وچهار ساعته باز خواهد بود. دوم این‌که نخست‌وزیر عمران خان و جنرال باجوا پذیرفتند که پس از این لاری‌های تان بگونۀ مستقیم به واگه اتاری بروند و راه هندوستان بروی تان باز می‌شود.»

اما، بازگشایی بندر واگه به‌روی کالاهای بازرگانی کشور خبر تازه‌یی برای بخش خصوصی کشور نبود. اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید انتظار دارد با توافق‌ها و تعهدات تازۀ پاکستان سهولت‌های بیشتر در این راه فراهم شوند.

خانجان الکوزی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع گفت: «ارزش بازرگانی ما از سه میلیارد دالر در سال به یک میلیارد دالر کاهش یافته است. سالانه، هفتادهزار کانتنر ما از راه کراچی ترانزیت می‌شدند، حالا ده‌هزار کانتینر ترانزیت می‌شوند. و هم‌چنان از راه واگه در گذشته بسیار با سرعت استفاده می‌شد.»

این در حالی است که از چندین ماه به‌این‌سو حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری افغانستان بسته‌است و تاکنون این مسله حل نشده‌است.

سلیمان عمر، رییس تجارتی شرکت هوانوردی کام ایر گفت: «از این‌که راه بسیار طولانی است و پنج و نیم ساعت پرواز است از کابل به دهلی نو و برگشت آن هم همین گونه؛ ما ناگزیر استیم از بزرگترین هواپیما کار بگیریم.»

چهارماه از بسته‌شدن حریم فضایی پاکستان به‌روی پروازهای عبوری می‌گذرد. ادارۀ هوانوردی ملکی پیش از این گفته‌است که به علت این مشکل در یک ماه هشت میلیون دالر به درآمدهای این اداره که از عبور هواپیماها بر فضای کشور به دست می‌آیند، زیان رسیده است.

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که مشکلات در بخش ویزه بازرگانان و بی‌سرنوشت ماندن موافقت‌نامۀ بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان از مشکلات دیگری استند که تاکنون پابرجا استند.

بازرگانی

'پاکستان به‌گونۀ ۲۴ساعته گذرگاه تورخم را باز می‌کند'

این در حالی است که از چندین ماه به‌این‌سو حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری افغانستان بسته‌است و تاکنون این مسله حل نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی در سفر اخیرش به پاکستان، در دیدار با شماری از بازرگانان و مهاجران کشور در این کشور، گفته‌است که پاکستان وعده داده‌است که به‌زودی گذرگاه تورخم را به‌گونۀ ۲۴ ساعته به‌روی رفت‌وآمد بازرگانان باز می‌کند.

اکنون گذرگاه تورخم برای دوزاده ساعت (از هشت صبح تا هشت شام) به‌روی رفت‌وآمد بازرگانان باز است و در دوازده ساعت دیگر، اجازه ندارند کالاهای‌شان را از این بندر عبور بدهند.

رییس‌جمهور هم‌چنان گفته‌است که مقام‌های پاکستانی تعهد نموده‌اند که به موترهای حامل کالاهای بازرگانی کشور اجازه می‌دهند تا از راه بندر واگۀ این کشور به هند بروند: «تورخم به بسیار زودی بگونۀ بیست وچهار ساعته باز خواهد بود. دوم این‌که نخست‌وزیر عمران خان و جنرال باجوا پذیرفتند که پس از این لاری‌های تان بگونۀ مستقیم به واگه اتاری بروند و راه هندوستان بروی تان باز می‌شود.»

اما، بازگشایی بندر واگه به‌روی کالاهای بازرگانی کشور خبر تازه‌یی برای بخش خصوصی کشور نبود. اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید انتظار دارد با توافق‌ها و تعهدات تازۀ پاکستان سهولت‌های بیشتر در این راه فراهم شوند.

خانجان الکوزی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع گفت: «ارزش بازرگانی ما از سه میلیارد دالر در سال به یک میلیارد دالر کاهش یافته است. سالانه، هفتادهزار کانتنر ما از راه کراچی ترانزیت می‌شدند، حالا ده‌هزار کانتینر ترانزیت می‌شوند. و هم‌چنان از راه واگه در گذشته بسیار با سرعت استفاده می‌شد.»

این در حالی است که از چندین ماه به‌این‌سو حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری افغانستان بسته‌است و تاکنون این مسله حل نشده‌است.

سلیمان عمر، رییس تجارتی شرکت هوانوردی کام ایر گفت: «از این‌که راه بسیار طولانی است و پنج و نیم ساعت پرواز است از کابل به دهلی نو و برگشت آن هم همین گونه؛ ما ناگزیر استیم از بزرگترین هواپیما کار بگیریم.»

چهارماه از بسته‌شدن حریم فضایی پاکستان به‌روی پروازهای عبوری می‌گذرد. ادارۀ هوانوردی ملکی پیش از این گفته‌است که به علت این مشکل در یک ماه هشت میلیون دالر به درآمدهای این اداره که از عبور هواپیماها بر فضای کشور به دست می‌آیند، زیان رسیده است.

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که مشکلات در بخش ویزه بازرگانان و بی‌سرنوشت ماندن موافقت‌نامۀ بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان از مشکلات دیگری استند که تاکنون پابرجا استند.

هم‌رسانی کنید