Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پروژۀ تاپی؛ نقطۀ عطفی در پیش‌رفت افغانستان

قرار است کار عملی پروژۀ «تاپی» فردا (جمعه، ۴حوت) با اشتراک رییسان جمهور ترکمنستان و افغانستان، نخست وزیر پاکستان و وزیر دولت در امور خارجۀ هندوستان،  در ولایت هرات، آغاز شود.

مقام‌های محلی ولایت هرات می‌‌گویند که به این دلیل تدابیر شدید امنیتی در این ولایت گرفته شده‌ است.

محمدآصف رحیمی، والی هرات می‌گوید: «من مطمئن استم که به‌ همین‌ اندازه علاقه‌مندی و حمایتی‌که در هرات است، در هرنقطۀ افغانستان، همین حمایت است، وقتی به هلمند می رسد، همین حمایت است و قتی به کندهار می‌رسد، همین حمایت است. شما مطمئن باشید که کسی به این پروژه ضرر رسانده نمی‌تواند.

تمامی خیابان‌های هرات در آستانۀ گشایش پروژه تاپی، با شعارهای به استقبال این پروژه تزئین شده‌اند.

شورای ولایتی هرات می‌گوید که گشایش این پروژه می‌تواند روی امنیت این ولایت اثر خوبی داشته باشد.

کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات می افزاید: «خواهش ما از بزرگانی‌که در رأس این پروژه استند، این است که مردم را به‌ طور مساویانه در کارهای کوچک که افغان‌ها هم می‌تواند آن را انجام بدهند، سهم مساویانه داشته باشند.»

لولۀ گاز تاپی با ظرفیت انتقال ۳۳میلیارد متر مکعب گاز در سال، با درازای در حدود ۱۸۰۰کیلومتر در کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند ساخته می‌شود.

گفته می‌شود ۱۴۷کیلومتر این لوله، از خاک ترکمنستان می‌گذرد و ۷۳۵کیلومتر آن از مسیر ولایت‌های هرات، فراه، هلمند و کندهار، از از خاک افغانستان عبور خواهد ‌کرد و با گذشتن ۸۰۰کیلومتر از خاک پاکستان، بالاخره به هند می‌رسد.

پروژۀ تاپی؛ نقطۀ عطفی در پیش‌رفت افغانستان

مقام‌های محلی ولایت هرات اطمینان می‌دهند که تدابیر شدید امنیتی برای گشایش پروژه تاپی، گرفته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

قرار است کار عملی پروژۀ «تاپی» فردا (جمعه، ۴حوت) با اشتراک رییسان جمهور ترکمنستان و افغانستان، نخست وزیر پاکستان و وزیر دولت در امور خارجۀ هندوستان،  در ولایت هرات، آغاز شود.

مقام‌های محلی ولایت هرات می‌‌گویند که به این دلیل تدابیر شدید امنیتی در این ولایت گرفته شده‌ است.

محمدآصف رحیمی، والی هرات می‌گوید: «من مطمئن استم که به‌ همین‌ اندازه علاقه‌مندی و حمایتی‌که در هرات است، در هرنقطۀ افغانستان، همین حمایت است، وقتی به هلمند می رسد، همین حمایت است و قتی به کندهار می‌رسد، همین حمایت است. شما مطمئن باشید که کسی به این پروژه ضرر رسانده نمی‌تواند.

تمامی خیابان‌های هرات در آستانۀ گشایش پروژه تاپی، با شعارهای به استقبال این پروژه تزئین شده‌اند.

شورای ولایتی هرات می‌گوید که گشایش این پروژه می‌تواند روی امنیت این ولایت اثر خوبی داشته باشد.

کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات می افزاید: «خواهش ما از بزرگانی‌که در رأس این پروژه استند، این است که مردم را به‌ طور مساویانه در کارهای کوچک که افغان‌ها هم می‌تواند آن را انجام بدهند، سهم مساویانه داشته باشند.»

لولۀ گاز تاپی با ظرفیت انتقال ۳۳میلیارد متر مکعب گاز در سال، با درازای در حدود ۱۸۰۰کیلومتر در کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند ساخته می‌شود.

گفته می‌شود ۱۴۷کیلومتر این لوله، از خاک ترکمنستان می‌گذرد و ۷۳۵کیلومتر آن از مسیر ولایت‌های هرات، فراه، هلمند و کندهار، از از خاک افغانستان عبور خواهد ‌کرد و با گذشتن ۸۰۰کیلومتر از خاک پاکستان، بالاخره به هند می‌رسد.

هم‌رسانی کنید