Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پروژۀ ترانزیتی برق کاسا ۱۰۰۰؛ فرصتی برای پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی

عملی‌شدن پروژۀ «کاسا یک‌هزار» فرصتی برای عملی‌ساختن پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی در کشور گفته می‌شود.
 
شرکت برشنا می‌گوید که این پروژه در بهبود روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه، خریداری برق با بهای اندک و گسترش روابط سیاسی کشورها، نیز اثرگذار خواهد بود.
 
امان‌الله غالب، رییس شرکت برشنا، می‌گوید: «کاسا یک‌هزار بدون این‌که ترانزیت می‌کنیم، منفعت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. هم نرخ برق ارزان می‎شود وهم می‎توانیم برق بیشتر را بخریم و سر امینت افغانستان نیز اثرگذار است.»
 
با عملی‌شدن این پروژه، ۱۳۰۰میگاوات برق قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان می‌رسد که از این میان، ۳۰۰میگاوات آن در افغانستان هزینه خواهد شد و ۱۰۰۰میگاوات دیگر از راه افغانستان به پاکستان ترانزیت خواهد شد.
 
عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی می‌گوید: «افراد مسلکی و متحد به‌خاطر پیش‌برد پروژه‌ها مؤظف کنند، تا کار پروژه‌ها به‌گونۀ درست پیش برود.»
 
درکنار حق ترانزیت تا پنجاه میلیون دالر در سال برای افغانستان، بافت منافع اقتصادی کشورهای شامل پروژۀ کاسا یک‌هزار، برجسته‌ساختن موقف ترانزیتی افغانستان در آسیا ، عملی‌شدن به ارزش چهل میلیون دالر پروژه‌های زیربنایی در مسیر این لین در افغانستان و ایجاد زمینه‌های کار برای باشنده‌گان محل از سودمندی‌های دیگری پروژه کاسا یک‌هزار، در افغانستان استند.

پروژۀ ترانزیتی برق کاسا ۱۰۰۰؛ فرصتی برای پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی

کاسا یک‌هزار از بزرگترین پروژه‌های ترانزیت برق در منطقه است که از مجموع ۷۲۰کیلومتر درازای خطوط ترانزیتی آن، ۵۶۲کیلومتر آن از هفت ولایت افغانستان می‌گذرد.

تصویر بندانگشتی

عملی‌شدن پروژۀ «کاسا یک‌هزار» فرصتی برای عملی‌ساختن پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی در کشور گفته می‌شود.
 
شرکت برشنا می‌گوید که این پروژه در بهبود روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه، خریداری برق با بهای اندک و گسترش روابط سیاسی کشورها، نیز اثرگذار خواهد بود.
 
امان‌الله غالب، رییس شرکت برشنا، می‌گوید: «کاسا یک‌هزار بدون این‌که ترانزیت می‌کنیم، منفعت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. هم نرخ برق ارزان می‎شود وهم می‎توانیم برق بیشتر را بخریم و سر امینت افغانستان نیز اثرگذار است.»
 
با عملی‌شدن این پروژه، ۱۳۰۰میگاوات برق قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان می‌رسد که از این میان، ۳۰۰میگاوات آن در افغانستان هزینه خواهد شد و ۱۰۰۰میگاوات دیگر از راه افغانستان به پاکستان ترانزیت خواهد شد.
 
عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی می‌گوید: «افراد مسلکی و متحد به‌خاطر پیش‌برد پروژه‌ها مؤظف کنند، تا کار پروژه‌ها به‌گونۀ درست پیش برود.»
 
درکنار حق ترانزیت تا پنجاه میلیون دالر در سال برای افغانستان، بافت منافع اقتصادی کشورهای شامل پروژۀ کاسا یک‌هزار، برجسته‌ساختن موقف ترانزیتی افغانستان در آسیا ، عملی‌شدن به ارزش چهل میلیون دالر پروژه‌های زیربنایی در مسیر این لین در افغانستان و ایجاد زمینه‌های کار برای باشنده‌گان محل از سودمندی‌های دیگری پروژه کاسا یک‌هزار، در افغانستان استند.

هم‌رسانی کنید