تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیامد اقتصادی کرونا؛ فعالیت ۴۰درصد کارخانه‌ها متوقف شده‌اند

یافته‌های اتاق معادن و صنایع نشان می‌دهند که در جریان دو ماه به‌علت شیوع ویروس کرونا و توقف کاروبار در کشور، فعالیت ۴۰درصد کارخانه‌ها در‌ سرتاسر کشور متوقف شده‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، ۳۰ درصد کارخانه در کشور هم نیمه فعال استند.

مسوولان اتاق معادن و صنایع می‌گویند در این مدت بیشترین کارخانه‌ها در کشور به‌علت کمبود موادخام و نبود بازار برای فراورده‌ها از فعالیت بازمانده‌اند.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن گفت: «کمبود موادخام ما، نبود بازارها، مسدود شدن مارکیت‌ها و مشکلات دیگر که در کل وضعیت افغانستان در قرنطین به‌سر می‌برد؛ این‌ها همان وضعیت را به وجود آورد تا که در حدود ۴۰درصد یا ۵۰ در صد توقف فابریکات و ۳۰ درصد نیمه توقف و از دست دادن اکثر کارگرهای خود شدیم.»

عبدالوکیل که مالک یک کارخانه‌ در پارک‌های صنعتی کابل است، می‌گوید که از نزدیک به سه ماه کاروبارش متوقف‌ است و گذیر شده‌است تمام کارمندانش را بیرون کند: «فابریکه تولیدی پیپ داریم . کارهای ساختمانی‌که بند باشد، ما سقوط می‌کنیم.»
 
حمید گردیزی، کارخانه‌دار نیز گفت: «کارهایی‌ را که ما آغاز کردیم، بنابر همین مشکلات ناشی از بی امنیتی نتوانستیم به اتمام برسانیم.»
 
این درحالی است که پیش از این حکومت بارها از طرح یک برنامه برای حمایت از صنایع کشور خبرداده‌است. اما شماری از کارخانه‌داران می‌گویند که تاکنون از این برنامه خبری نیست.

در این باره وزارت صنعت و تجارت چیزی نمی‌گوید.

پیامد اقتصادی کرونا؛ فعالیت ۴۰درصد کارخانه‌ها متوقف شده‌اند

کارخانه‌داران از حکومت می‌خواهند که برای حمایت از بخش صنایع در کشور برنامه‌یزی کند.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های اتاق معادن و صنایع نشان می‌دهند که در جریان دو ماه به‌علت شیوع ویروس کرونا و توقف کاروبار در کشور، فعالیت ۴۰درصد کارخانه‌ها در‌ سرتاسر کشور متوقف شده‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، ۳۰ درصد کارخانه در کشور هم نیمه فعال استند.

مسوولان اتاق معادن و صنایع می‌گویند در این مدت بیشترین کارخانه‌ها در کشور به‌علت کمبود موادخام و نبود بازار برای فراورده‌ها از فعالیت بازمانده‌اند.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن گفت: «کمبود موادخام ما، نبود بازارها، مسدود شدن مارکیت‌ها و مشکلات دیگر که در کل وضعیت افغانستان در قرنطین به‌سر می‌برد؛ این‌ها همان وضعیت را به وجود آورد تا که در حدود ۴۰درصد یا ۵۰ در صد توقف فابریکات و ۳۰ درصد نیمه توقف و از دست دادن اکثر کارگرهای خود شدیم.»

عبدالوکیل که مالک یک کارخانه‌ در پارک‌های صنعتی کابل است، می‌گوید که از نزدیک به سه ماه کاروبارش متوقف‌ است و گذیر شده‌است تمام کارمندانش را بیرون کند: «فابریکه تولیدی پیپ داریم . کارهای ساختمانی‌که بند باشد، ما سقوط می‌کنیم.»
 
حمید گردیزی، کارخانه‌دار نیز گفت: «کارهایی‌ را که ما آغاز کردیم، بنابر همین مشکلات ناشی از بی امنیتی نتوانستیم به اتمام برسانیم.»
 
این درحالی است که پیش از این حکومت بارها از طرح یک برنامه برای حمایت از صنایع کشور خبرداده‌است. اما شماری از کارخانه‌داران می‌گویند که تاکنون از این برنامه خبری نیست.

در این باره وزارت صنعت و تجارت چیزی نمی‌گوید.

هم‌رسانی کنید