تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیمان بزرگ‌ترین پروژۀ جاده‌سازی در مزارشریف امضا شد

پیمان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های جاده‌سازی در شهر مزارشریف ولایت بلخ، امروز(شنبه، ۴جوزا) میان وزارت ترانسپورت و دو شرکت جاده‌سازی، در کابل به امضا رسید.

بربیناد این پیمان، قرار است جادۀ حلقه‌یی شهر مزارشریف به درازی ۱۷.۴ کیلومتر در دوسال و پروژۀ جادۀ شرق دریای تنگی شفا با درازی ۱.۸ کیلومتر در پنج ماه آینده از سوی این شرکت‌‎ها ساخته شوند.

ارزش این پروژه‌ها بیش از یک میلیارد و هفت صد میلیون افغانی است.

یما یاری، سرپرست وزارت ترانسپورت و فواید عامه در مراسم امضای پیمان این پروژه‌ها گفت که با بهربرداری این پروژه‌ها، گذشته از حل مشکلات باشنده‌گان ولایت بلخ در رفت وآمد به شهر مزارشریف، ازدحام ترافیک در داخل شهر مزار شریف نیز کاهش خواهد یافت.

یاری افزود: «قراردادهایی‌که امروز امضاء می‌شود، ارزش این پروژه‌ها بیش از یک هزار و هفت صد میلیون افغانی است، به طول مجموعی هفده کیلومتر به عرض چهل متر و در شش لین به گونۀ معیاری در بلخ اعمار خواهد گردید. این پروژه یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های وزارت ترانسپورت در بلخ است.»

در مراسم امروز، شماری از نماینده‌گان بلخ در مجلس نماینده‌گان، از مسؤولان وزارت ترانسپورت خواهان عملی شدن پروژه‌های بیشتر در ولسوالی‌های ولایت بلخ شدند.

عباس ابراهیم زاده، گفت: «خواهش ما این است که ما در ولسوالی‌های دور افتاده که از شهر مزار شریف دور استند توجه بیشتر خواهان استیم، ولسوالی چارکنت است، در کنار آن یک سرک در دولت آباد است و چند سرک در ولسوالی های دیگر است که در ساخت آن توجه وزارت ترانسپورت را خواهان استیم.»

از سویی هم، مسؤولان شرکت پیمان‌کار، ناامنی‌ها را از چالش‌های بزرگ می‌دانند، اما به عملی شدن این پروژه‌ها به زمان معیین آن تأکید دارند.

پیمان بزرگ‌ترین پروژۀ جاده‌سازی در مزارشریف امضا شد

بربنیاد این پیمان، قرار است جادۀ حلقه‌یی شهر مزارشریف به درازی ۱۷.۴ کیلومتر در دوسال ساخته شود.

تصویر بندانگشتی

پیمان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های جاده‌سازی در شهر مزارشریف ولایت بلخ، امروز(شنبه، ۴جوزا) میان وزارت ترانسپورت و دو شرکت جاده‌سازی، در کابل به امضا رسید.

بربیناد این پیمان، قرار است جادۀ حلقه‌یی شهر مزارشریف به درازی ۱۷.۴ کیلومتر در دوسال و پروژۀ جادۀ شرق دریای تنگی شفا با درازی ۱.۸ کیلومتر در پنج ماه آینده از سوی این شرکت‌‎ها ساخته شوند.

ارزش این پروژه‌ها بیش از یک میلیارد و هفت صد میلیون افغانی است.

یما یاری، سرپرست وزارت ترانسپورت و فواید عامه در مراسم امضای پیمان این پروژه‌ها گفت که با بهربرداری این پروژه‌ها، گذشته از حل مشکلات باشنده‌گان ولایت بلخ در رفت وآمد به شهر مزارشریف، ازدحام ترافیک در داخل شهر مزار شریف نیز کاهش خواهد یافت.

یاری افزود: «قراردادهایی‌که امروز امضاء می‌شود، ارزش این پروژه‌ها بیش از یک هزار و هفت صد میلیون افغانی است، به طول مجموعی هفده کیلومتر به عرض چهل متر و در شش لین به گونۀ معیاری در بلخ اعمار خواهد گردید. این پروژه یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های وزارت ترانسپورت در بلخ است.»

در مراسم امروز، شماری از نماینده‌گان بلخ در مجلس نماینده‌گان، از مسؤولان وزارت ترانسپورت خواهان عملی شدن پروژه‌های بیشتر در ولسوالی‌های ولایت بلخ شدند.

عباس ابراهیم زاده، گفت: «خواهش ما این است که ما در ولسوالی‌های دور افتاده که از شهر مزار شریف دور استند توجه بیشتر خواهان استیم، ولسوالی چارکنت است، در کنار آن یک سرک در دولت آباد است و چند سرک در ولسوالی های دیگر است که در ساخت آن توجه وزارت ترانسپورت را خواهان استیم.»

از سویی هم، مسؤولان شرکت پیمان‌کار، ناامنی‌ها را از چالش‌های بزرگ می‌دانند، اما به عملی شدن این پروژه‌ها به زمان معیین آن تأکید دارند.

هم‌رسانی کنید