تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیمان ساخت بند «مچلغو» این بار با یک شرکت روسی امضا شد

بند «مچلغو» که در ولایت پکتیا موقعیت دارد، یکی از پروژه های مهم زیربنایی در جنوب شرق کشور است که با تأخیر هفت ساله، کار ساخت آن بار دیگر به یک شرکت روسی واگذار شد.

پیمان ساخت این بند، امروز میان وزارت انرژی و آب، و یک شرکت روسی امضا شد.

علی احمد عثمانی، حین امضای این پیمان گفت که هزینۀ ساخت این بند در حدود ۲۳میلیون دالر است و با ساخته شدن آن، بیش از سه هزار هکتار زمین در پکتیا، آب یاری خواهد شد.

آقای عثمانی افزود: «مشکلات که در سرعت و کیفیت کار وجود داشت، باعث فسخ قرارداد (قبلی) گردید. حکومت در رابطه به سرعت و کیفیت کار حساسیت های بسیاری دارد.»

در همین حال، عبدالله عبدالله،  رییس اجراییه حکومت، عملی شدن پروژۀ بند مچلغو را در پکتیا، یکی از اولویت های حکومت می داند و می گوید که برای تأمین امینت این پروژه، حکومت تلاش خواهد کرد.

رییس اجراییه بیان داشت: «امیدواری ما این است که این پروژه قبل از سه سال، تکمیل شود.»

کار بند آب گردان مچلغو قرار است پس از هفت سال از سرگرفته شد. این پروژه پیش از این نیز به یک شرکت سپرده شده بود، اما سال گذشته پس از آن که این شرکت نتوانست در زمان معین آن، این بند را بسازد پیمان آن فسخ شد.

پیمان ساخت بند «مچلغو» این بار با یک شرکت روسی امضا شد

بند «مچلغو» به ارتفاع ۴۷متر در ولایت پکتیا ساخته می شود و قرار است بیش از سه هزارهکتار زمین در پکتیا، از این بند، آب یاری شود.

تصویر بندانگشتی

بند «مچلغو» که در ولایت پکتیا موقعیت دارد، یکی از پروژه های مهم زیربنایی در جنوب شرق کشور است که با تأخیر هفت ساله، کار ساخت آن بار دیگر به یک شرکت روسی واگذار شد.

پیمان ساخت این بند، امروز میان وزارت انرژی و آب، و یک شرکت روسی امضا شد.

علی احمد عثمانی، حین امضای این پیمان گفت که هزینۀ ساخت این بند در حدود ۲۳میلیون دالر است و با ساخته شدن آن، بیش از سه هزار هکتار زمین در پکتیا، آب یاری خواهد شد.

آقای عثمانی افزود: «مشکلات که در سرعت و کیفیت کار وجود داشت، باعث فسخ قرارداد (قبلی) گردید. حکومت در رابطه به سرعت و کیفیت کار حساسیت های بسیاری دارد.»

در همین حال، عبدالله عبدالله،  رییس اجراییه حکومت، عملی شدن پروژۀ بند مچلغو را در پکتیا، یکی از اولویت های حکومت می داند و می گوید که برای تأمین امینت این پروژه، حکومت تلاش خواهد کرد.

رییس اجراییه بیان داشت: «امیدواری ما این است که این پروژه قبل از سه سال، تکمیل شود.»

کار بند آب گردان مچلغو قرار است پس از هفت سال از سرگرفته شد. این پروژه پیش از این نیز به یک شرکت سپرده شده بود، اما سال گذشته پس از آن که این شرکت نتوانست در زمان معین آن، این بند را بسازد پیمان آن فسخ شد.

هم‌رسانی کنید