تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهار کارمند بلندپایه بانک مرکزی به اتهام فساد برکنار شدند

بانک مرکزی، می‌گوید که چهار کارمند بلندپایۀ این بانک در پیوند به فساد در هفت پرونده، از کارهای شان برکنار شدند.

این بانک، در خبرنامه‌یی‌ می‌گوید که قرار است پرونده‌های این افراد به لوی سارنوالی فرستاده شوند.

اما، محمد قسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی می‌گوید که او به‌گونۀ «غیرقانونی» از سوی اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، برکنار شده‌است.

او در فسبوکش نوشته‌است که صبح امروز در حالی‌که به طرف دفتر می‌رفت آگاه شد که  از طرف مردان مسلح  دفترش محاصره شده‌است و به وی اجازه داخل شدن را ندادند.

او افزوده‌است که پس از آن، اجمل احمدی وی را به خانه‌اش احضار کرد و برایش گفت که ٤٨ ساعت فرصت دارد تا بدون جنجال وظیفه را ترک کند؛ در غیر آن، هرکاری بخواهد انجام خواهد داد.

اما در خبرنامۀ بانک مرکزی آمده‌است: «ادارۀ ناظر کل (تفتیش داخلی) د افغانستان بانک هفت پرونده فساد را بررسی و ارزیابی نموده و گزارش آن را به کمیتۀ تفتیش داخلی که رییس کل بانک عضو آن نمی‌باشد ارائه نموده و تصمیم گرفته شد تا با شورای عالی د افغانستان بانک به‌عنوان عالی‌ترین مرجع با صلاحیت غرض تصمیم‌گیری شریک ساخته شود.»

بانک مرکزی، می‌گوید که برای ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانی و سیستم مدرن بانکی، نیاز است مبارزه با فساد از داخل این اداره آغاز شود.

چهار کارمند بلندپایه بانک مرکزی به اتهام فساد برکنار شدند

اما، محمد قسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی می‌گوید که او به‌گونۀ «غیرقانونی» از سوی اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، برکنار شده‌است.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی، می‌گوید که چهار کارمند بلندپایۀ این بانک در پیوند به فساد در هفت پرونده، از کارهای شان برکنار شدند.

این بانک، در خبرنامه‌یی‌ می‌گوید که قرار است پرونده‌های این افراد به لوی سارنوالی فرستاده شوند.

اما، محمد قسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی می‌گوید که او به‌گونۀ «غیرقانونی» از سوی اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، برکنار شده‌است.

او در فسبوکش نوشته‌است که صبح امروز در حالی‌که به طرف دفتر می‌رفت آگاه شد که  از طرف مردان مسلح  دفترش محاصره شده‌است و به وی اجازه داخل شدن را ندادند.

او افزوده‌است که پس از آن، اجمل احمدی وی را به خانه‌اش احضار کرد و برایش گفت که ٤٨ ساعت فرصت دارد تا بدون جنجال وظیفه را ترک کند؛ در غیر آن، هرکاری بخواهد انجام خواهد داد.

اما در خبرنامۀ بانک مرکزی آمده‌است: «ادارۀ ناظر کل (تفتیش داخلی) د افغانستان بانک هفت پرونده فساد را بررسی و ارزیابی نموده و گزارش آن را به کمیتۀ تفتیش داخلی که رییس کل بانک عضو آن نمی‌باشد ارائه نموده و تصمیم گرفته شد تا با شورای عالی د افغانستان بانک به‌عنوان عالی‌ترین مرجع با صلاحیت غرض تصمیم‌گیری شریک ساخته شود.»

بانک مرکزی، می‌گوید که برای ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانی و سیستم مدرن بانکی، نیاز است مبارزه با فساد از داخل این اداره آغاز شود.

هم‌رسانی کنید