Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کارخانه تولید روغن نباتی دربلخ پس از سال‌ها دوباره فعال شد

کارخانه تولید روغن نباتی پس از سال‌ها توقف در مزارشریف، دوباره با هزینه یکصد‌هزار دالر آمریکایی به‌کار آغاز کرد.

این کارخانه شام روز چهارشنبه (۲۳ ثور) از سوی سرپرست وزارت مالیه، معین وزارت زراعت و آب‌یاری و والی بلخ گشایش یافت.

حشمت‌الله غفوری، معین وزارت زراعت در مراسم گشایش این کارخانه آن را یک گام مهم در بخش تولید روغن نباتی در کشور خواند.

او گفت که سالانه به ارزش صدها میلیون افغانی، روغن نباتی وارد کشور می‌شود: «با هزینه سالانه بیشتر از پنجصد میلیون دالر از افغانستان بیرون و روغن‌های نباتی با کیفیت و بی‌کیفیت وارد کشور می‌شود.»

معین وزارت زراعت در ادامه افزود: «با این آغاز، به اساس هدایت رئیس جمهور کشور قرار است تا پنجاه فی‌صد روغن نباتی مورد نیاز در داخل کشور تولید شود.»

به گفته آقای غفوری، درحال‌حاضر ۹۸ درصد از روغن‌های مورد نیاز در بازارهای کشور وارداتی استند.

کارخانه تولید روغن نباتی مزار شریف بار نخست در سال ۱۳۵۳خورشیدی آغاز به کار کرد.

در آن‌زمان در این کارخانه دوهزار نفر مصروف کار بودند که روزانه ده ها تن روغن با کیفیت تولید می‌کرد.

محمداسحاق رهگذر، والی بلخ گفت: «یک وقت ما خورد (کوچک) بودیم که این را روغن سیدشاه‌خان می‌گفت، هرگز فراموش ما نمی‌شود.»

اما این کارخانه به علت جنگ‌ها متوقف شد و اکنون دوباره با کمک ازبیکستان فعال شده‌است.

عبالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه در این باره بیان داشت: «این فابریکه در آغاز مرحله در شبانه‌روز هشت تُن تولید روغن خواهد داشت.»

او ابراز امیدواری کرد که توانایی تولید این کارخانه در آینده افزایش یابد: «با ایجاد منابع آینده افغانستان ما توانسته باشیم اینرا به صد و صدوپنجاه تُن بلند ببریم.»

در این کارخانه چهارپایه ماشین منتاژ شده‌است. مواد خام این کارخانه نباتات‌تیلی چون پنبه، کنجد، زغر، شرشم و غیره است.

معین وزارت زراعت می‌گوید که بخش‌های زیر پوشش نباتات‌تیلی در بلخ ۲۰‌هزار هکتار پنبه و ۷‌هزار هکتار زغر و کنجد‌است، که این بخش‌ها افزایش خواهد یافت.

در همین‌حال، خواجه‌محمد یادگارشادمانوف، سفیر ازبیکستان در کابل گفت: «جانب ازبیکستان تجهیزات مدرن لازمه را برای فعال‌سازی فابریکه تولید روغن در ولایت کندز و بلخ را مهیا نموده‌است.»

در حال‌حاضر بیست نفر در این کارخانه مصروف کار استند.

مسئوول کارخانه تولید روغن نباتی در بلخ می‌گوید که قرار است با هزینه دو میلیون دالر یک کارخانه دیگر تولید روغن نباتی نیز در مزارشریف ساخته شود که در بیست و چهار ساعت توانایی تولید صد تن روغن را خواهد داشت.

کارخانه تولید روغن نباتی دربلخ پس از سال‌ها دوباره فعال شد

کارخانه تولید روغن نباتی مزار شریف بار نخست در سال ۱۳۵۳خورشیدی آغاز به کار کرد.

Thumbnail

کارخانه تولید روغن نباتی پس از سال‌ها توقف در مزارشریف، دوباره با هزینه یکصد‌هزار دالر آمریکایی به‌کار آغاز کرد.

این کارخانه شام روز چهارشنبه (۲۳ ثور) از سوی سرپرست وزارت مالیه، معین وزارت زراعت و آب‌یاری و والی بلخ گشایش یافت.

حشمت‌الله غفوری، معین وزارت زراعت در مراسم گشایش این کارخانه آن را یک گام مهم در بخش تولید روغن نباتی در کشور خواند.

او گفت که سالانه به ارزش صدها میلیون افغانی، روغن نباتی وارد کشور می‌شود: «با هزینه سالانه بیشتر از پنجصد میلیون دالر از افغانستان بیرون و روغن‌های نباتی با کیفیت و بی‌کیفیت وارد کشور می‌شود.»

معین وزارت زراعت در ادامه افزود: «با این آغاز، به اساس هدایت رئیس جمهور کشور قرار است تا پنجاه فی‌صد روغن نباتی مورد نیاز در داخل کشور تولید شود.»

به گفته آقای غفوری، درحال‌حاضر ۹۸ درصد از روغن‌های مورد نیاز در بازارهای کشور وارداتی استند.

کارخانه تولید روغن نباتی مزار شریف بار نخست در سال ۱۳۵۳خورشیدی آغاز به کار کرد.

در آن‌زمان در این کارخانه دوهزار نفر مصروف کار بودند که روزانه ده ها تن روغن با کیفیت تولید می‌کرد.

محمداسحاق رهگذر، والی بلخ گفت: «یک وقت ما خورد (کوچک) بودیم که این را روغن سیدشاه‌خان می‌گفت، هرگز فراموش ما نمی‌شود.»

اما این کارخانه به علت جنگ‌ها متوقف شد و اکنون دوباره با کمک ازبیکستان فعال شده‌است.

عبالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه در این باره بیان داشت: «این فابریکه در آغاز مرحله در شبانه‌روز هشت تُن تولید روغن خواهد داشت.»

او ابراز امیدواری کرد که توانایی تولید این کارخانه در آینده افزایش یابد: «با ایجاد منابع آینده افغانستان ما توانسته باشیم اینرا به صد و صدوپنجاه تُن بلند ببریم.»

در این کارخانه چهارپایه ماشین منتاژ شده‌است. مواد خام این کارخانه نباتات‌تیلی چون پنبه، کنجد، زغر، شرشم و غیره است.

معین وزارت زراعت می‌گوید که بخش‌های زیر پوشش نباتات‌تیلی در بلخ ۲۰‌هزار هکتار پنبه و ۷‌هزار هکتار زغر و کنجد‌است، که این بخش‌ها افزایش خواهد یافت.

در همین‌حال، خواجه‌محمد یادگارشادمانوف، سفیر ازبیکستان در کابل گفت: «جانب ازبیکستان تجهیزات مدرن لازمه را برای فعال‌سازی فابریکه تولید روغن در ولایت کندز و بلخ را مهیا نموده‌است.»

در حال‌حاضر بیست نفر در این کارخانه مصروف کار استند.

مسئوول کارخانه تولید روغن نباتی در بلخ می‌گوید که قرار است با هزینه دو میلیون دالر یک کارخانه دیگر تولید روغن نباتی نیز در مزارشریف ساخته شود که در بیست و چهار ساعت توانایی تولید صد تن روغن را خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید