Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کارعملی پروژۀ کاسا یک‌هزار تا پایان سال ۲۰۱۸ آغاز می‌شود

شرکت برشنا روز دوشنبه (۳۱ ثور) می‌گوید که کارهای طراحی کاسا یک‌هزار و بررسی‌های فنی آن ۸۰ درصد پیش رفته‌است و قراراست که کارعملی این پروژه در کشور در زمان تعین شده، آغاز شود.
 
پروژۀ کاسا یک‌هزار که بربنیاد آن ۱۳۰۰ صد میگاوات برق از کشور‌های قرغزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان خواهند رسید، یکی ازپروژه‌های بزرگ انرژی صادراتی آسیای میانه به افغانستان پاکستان است.
 
شرکت برشنا می‌گوید که کارهای اولیه برای عملی شدن این پروژه نزدیک به تمام شدن است و قرار است که تا پایان سال روان میلادی، کارعملی آن درافغانستان آغازشود.
 
وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا دراین باره گفت: «الی سه ماه آینده کار دیزان کاسا یک‌هزار در افغانستان به اتمام می‌رسد و عملأ با امضاء قرارداد کنورت استیشن‌ها در افغانستان و پاکستان، عملا کار ساختمانی در افغانستان نیز آغاز می‌شود.»
 
درهمین حال، شماری از آگاهان بخش انرژی در کشور می‌گویند که با عملی شدن این پروژه، افغانستان می‌تواند درآینده‌های دور، برق مازاد از منابع داخلی را به پاکستان، صادرکند.
 
شکیب احمد نثار، کارشناس بخش انرژی می‌گوید: «هفت ماه خالی که هیچ برق در مسیر کاسا نیست، همان طور است که اکسس عمومی برای تمامی صادر کننده‌ها داده شده‌است، که شما هم می‌توانید برق تان را در این لین بیندازید و صادر بکنید.»
 
با عملی شدن پروژه کاسا یک‌‎هزار گذشته از فراهم شدن برق کافی به افغانستان و پاکستان، سالانه در حدود ۴۰ میلیون دالر افغانستان حق ترانزتیت برق را از این پروژه، به دست خواهند آورد.
 
شماری از آگاهان اقتصاد، عملی شدن این پروژه را برای توانمند سازی روابط اقتصادی کشورهای منطقه و افغانستان بسیار مهم می‌دانند.
 
سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید:«اولین فایده یا مزیت که ما داریم اینست، که باز هم صعود می‌کند و افغانستان یک عبورگاه بسیارمطمئن چی کالاهای خدماتی و چه کالا‌های تولیدی وچه انرژی باشد از آسیای میانه به جنوب آسیا که ما این کار را انجام داده‌ایم.»
 
بربنیاد زمان بندی، پروژۀ کاسا یک‌هزار تا سال ۲۰۲۰ میلادی به بهره‌برداری سپرده خواهند شد.
 
لین برق وارداتی این پروژه با درازای ۷۵۰ کیلومتر درکشور از ولایت‌های کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان وننگرهار گذشته به مرزهای پاکستان می‌رسد.
 
به گفتۀ مسؤولان شرکت برشنا، درجریان ساختمان این پروژه درولایت‌های که این پروژه درآنها عملی خواهند شد، ۴۰ میلیون دالردر پروژه خدمات همه‌گانی دراین ولایت‌ها نیز هزینه خواهند شد.

کارعملی پروژۀ کاسا یک‌هزار تا پایان سال ۲۰۱۸ آغاز می‌شود

سالانه افغانستان در حدود ۴۰ میلیون دالر حق ترانزتیت از این پروژه، به دست خواهد آورد.

Thumbnail

شرکت برشنا روز دوشنبه (۳۱ ثور) می‌گوید که کارهای طراحی کاسا یک‌هزار و بررسی‌های فنی آن ۸۰ درصد پیش رفته‌است و قراراست که کارعملی این پروژه در کشور در زمان تعین شده، آغاز شود.
 
پروژۀ کاسا یک‌هزار که بربنیاد آن ۱۳۰۰ صد میگاوات برق از کشور‌های قرغزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان خواهند رسید، یکی ازپروژه‌های بزرگ انرژی صادراتی آسیای میانه به افغانستان پاکستان است.
 
شرکت برشنا می‌گوید که کارهای اولیه برای عملی شدن این پروژه نزدیک به تمام شدن است و قرار است که تا پایان سال روان میلادی، کارعملی آن درافغانستان آغازشود.
 
وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا دراین باره گفت: «الی سه ماه آینده کار دیزان کاسا یک‌هزار در افغانستان به اتمام می‌رسد و عملأ با امضاء قرارداد کنورت استیشن‌ها در افغانستان و پاکستان، عملا کار ساختمانی در افغانستان نیز آغاز می‌شود.»
 
درهمین حال، شماری از آگاهان بخش انرژی در کشور می‌گویند که با عملی شدن این پروژه، افغانستان می‌تواند درآینده‌های دور، برق مازاد از منابع داخلی را به پاکستان، صادرکند.
 
شکیب احمد نثار، کارشناس بخش انرژی می‌گوید: «هفت ماه خالی که هیچ برق در مسیر کاسا نیست، همان طور است که اکسس عمومی برای تمامی صادر کننده‌ها داده شده‌است، که شما هم می‌توانید برق تان را در این لین بیندازید و صادر بکنید.»
 
با عملی شدن پروژه کاسا یک‌‎هزار گذشته از فراهم شدن برق کافی به افغانستان و پاکستان، سالانه در حدود ۴۰ میلیون دالر افغانستان حق ترانزتیت برق را از این پروژه، به دست خواهند آورد.
 
شماری از آگاهان اقتصاد، عملی شدن این پروژه را برای توانمند سازی روابط اقتصادی کشورهای منطقه و افغانستان بسیار مهم می‌دانند.
 
سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید:«اولین فایده یا مزیت که ما داریم اینست، که باز هم صعود می‌کند و افغانستان یک عبورگاه بسیارمطمئن چی کالاهای خدماتی و چه کالا‌های تولیدی وچه انرژی باشد از آسیای میانه به جنوب آسیا که ما این کار را انجام داده‌ایم.»
 
بربنیاد زمان بندی، پروژۀ کاسا یک‌هزار تا سال ۲۰۲۰ میلادی به بهره‌برداری سپرده خواهند شد.
 
لین برق وارداتی این پروژه با درازای ۷۵۰ کیلومتر درکشور از ولایت‌های کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان وننگرهار گذشته به مرزهای پاکستان می‌رسد.
 
به گفتۀ مسؤولان شرکت برشنا، درجریان ساختمان این پروژه درولایت‌های که این پروژه درآنها عملی خواهند شد، ۴۰ میلیون دالردر پروژه خدمات همه‌گانی دراین ولایت‌ها نیز هزینه خواهند شد.

هم‌رسانی کنید