Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کارگاه خیاطی در هرات تولید ماسک‌های ابریشمی را آغاز کرد

یک کارگاه خیاطی در ولایت هرات از ۱۵ روز بدین سو تولید ماسک از تکه های ابریشمی را آغاز کرده است و تا کنون ۵۰۰۰ ماسک تولید کرده است.

این گارگاه  می‌گوید تکه‌های ابریشمی برای استفاده همچو ماسک موثرتر استند و از انتشار ویروس تا حد زیاد جلوگیری می کند.

ریکا سادات، مالک این کارگاه خیاطی، می‌گوید در گذشته تولیدی لباس ابریشمی داشته است اما با شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته تا از تکه‌های ابریشمی ماسک بسازد.

آقای سادات گفت:«ما تصمیم گرفتیم که ماسک بسازیم و تولیدی لباس را به ماسک تبدیل کردیم. یک قیمت آنرا که از نخ جور می کنمی برای مردم خودما و قسمت دیگر آن که از تکه ابریشم است برای فروش به خارج جور می کنیم.»

این کارگاه می‌گوید که با توجه به رکود صنعت ابریشم، می‌خواهد تا از این طریق برای ابریشم تولید شده هرات، بازار پیدا کند.

آقای سادات افزود:« در حالت ارسال است چون ما مدت کمی می‌شود که ارسال شان را شروع کردیم. عکس‌ها و نمونه هایی که برای شان روان کردیم خیلی خوش کردند به همان خاطر ما ۳۰۰۰ ماسک را آماده کردیم.»

در کنار ریکا سادات، ۴۰ کارمند دیگر نیز سرگرم کار استند، مردان در کارگاه، و زنان از خانه‌های شان ماسک تولید می‌کنند.

محمد عارف، یک خیاط، در این باره گفت: «بخاطری که مریضی کرونا به کشور آمده، ما از ابریشم ماسک باکیفیت تولید کردیم و می خواهیم جان هم وطنان خود را با تولید این ماسک نجات دهیم.»

میریاور، خیاط  دیگر، در این باره گفت:«تکه ابریشم است و بسیار کیفیت شان بالا است و ما این ماسک را می سازیم و با قیمت پایین به فروش می رسانیم.»

به گفته این کارمندان در داخل ماسک از تکه نخی استفاده می‌کنند، که برای جلد صورت مفید است و همچنان این ماسک‌ها قابل شستشو هم استند.

کارگاه خیاطی در هرات تولید ماسک‌های ابریشمی را آغاز کرد

به شمول مالک این کارگاه، ۴۰ کارمند دیگر نیز سرگرم کار استند، و زنان از خانه‌های شان ماسک تولید می‌کنند.

Thumbnail

یک کارگاه خیاطی در ولایت هرات از ۱۵ روز بدین سو تولید ماسک از تکه های ابریشمی را آغاز کرده است و تا کنون ۵۰۰۰ ماسک تولید کرده است.

این گارگاه  می‌گوید تکه‌های ابریشمی برای استفاده همچو ماسک موثرتر استند و از انتشار ویروس تا حد زیاد جلوگیری می کند.

ریکا سادات، مالک این کارگاه خیاطی، می‌گوید در گذشته تولیدی لباس ابریشمی داشته است اما با شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته تا از تکه‌های ابریشمی ماسک بسازد.

آقای سادات گفت:«ما تصمیم گرفتیم که ماسک بسازیم و تولیدی لباس را به ماسک تبدیل کردیم. یک قیمت آنرا که از نخ جور می کنمی برای مردم خودما و قسمت دیگر آن که از تکه ابریشم است برای فروش به خارج جور می کنیم.»

این کارگاه می‌گوید که با توجه به رکود صنعت ابریشم، می‌خواهد تا از این طریق برای ابریشم تولید شده هرات، بازار پیدا کند.

آقای سادات افزود:« در حالت ارسال است چون ما مدت کمی می‌شود که ارسال شان را شروع کردیم. عکس‌ها و نمونه هایی که برای شان روان کردیم خیلی خوش کردند به همان خاطر ما ۳۰۰۰ ماسک را آماده کردیم.»

در کنار ریکا سادات، ۴۰ کارمند دیگر نیز سرگرم کار استند، مردان در کارگاه، و زنان از خانه‌های شان ماسک تولید می‌کنند.

محمد عارف، یک خیاط، در این باره گفت: «بخاطری که مریضی کرونا به کشور آمده، ما از ابریشم ماسک باکیفیت تولید کردیم و می خواهیم جان هم وطنان خود را با تولید این ماسک نجات دهیم.»

میریاور، خیاط  دیگر، در این باره گفت:«تکه ابریشم است و بسیار کیفیت شان بالا است و ما این ماسک را می سازیم و با قیمت پایین به فروش می رسانیم.»

به گفته این کارمندان در داخل ماسک از تکه نخی استفاده می‌کنند، که برای جلد صورت مفید است و همچنان این ماسک‌ها قابل شستشو هم استند.

هم‌رسانی کنید