تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کار ساخت بند برق شورابک در بدخشان از سر گرفته می‌شود

مقام‌ها در ولایت بدخشان، در شمال شرق کشور، می‌گویند که کار ساخت بند برق شورابک که برای چندمین بار متوقف شده بود، در آیندۀ نزدیک از سر گرفته می‌شود. 

احمد فیصل بیگزاد، والی بدخشان، می‌گوید که تمامی مشکلات مالی که باعث توقف کارهای این پروژه شده بودند، حل شده اند. 

بند برق شورابک قرار است بر دریای کوکچه در ولایت بدخشان از سوی یک شرکت ترکی ساخته شود.

آقای بیگزاد گفت: «همان مشکلات پولی که داشت بنا بر توجه رهبران حکومت وحدت ملی حل شده اند... کار (این پروژه) در آیندۀ نزدیک آغاز می‌شود.» 
از سویی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان با استقبال از آغاز بکار دوباره این پروژه از حکومت و شرکت پیمان کار می‌خواهند که نگذارند یکبار دیگر کار ساخت این بند با کندی و یا هم توقف روبرو شود.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان، گفت: «آرزوی مردم این است که کار پروژه سرعت پیدا کند و بیشتر مردم این جا کار کنند، و به وقت و زمان آن با یک کیفیت خوبتر تمام شود.» 

محمدزمان، رییس ناحیه سوم شهر فیض آباد، گفت: «مسوول شرکت به ما اطمینان داد که خودما طرف قضیه شما استیم می توانید که بر ما فشار بیاورید تا کار این بند را به پیش ببریم.» 

بند برق شورابک با کمک ۴۸ میلیون دالری آلمان ساخته می‎شود و با بهره‎برداری آن بیش از هفت هزار خانواده در ولایت بدخشان از انرژی برق بهره‎مند خواهند شد.

کار ساخت بند برق شورابک در بدخشان از سر گرفته می‌شود

قرار است بند شورابک تا سه سال دیگر با تولید بیش از هفت میگاوات برق به بهره برداری سپرده شود.

Thumbnail

مقام‌ها در ولایت بدخشان، در شمال شرق کشور، می‌گویند که کار ساخت بند برق شورابک که برای چندمین بار متوقف شده بود، در آیندۀ نزدیک از سر گرفته می‌شود. 

احمد فیصل بیگزاد، والی بدخشان، می‌گوید که تمامی مشکلات مالی که باعث توقف کارهای این پروژه شده بودند، حل شده اند. 

بند برق شورابک قرار است بر دریای کوکچه در ولایت بدخشان از سوی یک شرکت ترکی ساخته شود.

آقای بیگزاد گفت: «همان مشکلات پولی که داشت بنا بر توجه رهبران حکومت وحدت ملی حل شده اند... کار (این پروژه) در آیندۀ نزدیک آغاز می‌شود.» 
از سویی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان با استقبال از آغاز بکار دوباره این پروژه از حکومت و شرکت پیمان کار می‌خواهند که نگذارند یکبار دیگر کار ساخت این بند با کندی و یا هم توقف روبرو شود.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان، گفت: «آرزوی مردم این است که کار پروژه سرعت پیدا کند و بیشتر مردم این جا کار کنند، و به وقت و زمان آن با یک کیفیت خوبتر تمام شود.» 

محمدزمان، رییس ناحیه سوم شهر فیض آباد، گفت: «مسوول شرکت به ما اطمینان داد که خودما طرف قضیه شما استیم می توانید که بر ما فشار بیاورید تا کار این بند را به پیش ببریم.» 

بند برق شورابک با کمک ۴۸ میلیون دالری آلمان ساخته می‎شود و با بهره‎برداری آن بیش از هفت هزار خانواده در ولایت بدخشان از انرژی برق بهره‎مند خواهند شد.

هم‌رسانی کنید