تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کار ساخت نخستین خط متروبس در کابل آغاز شد

شهرداری کابل، امروز (پنج‎شبنه ۲۵ جوزا) کار نخستین متروبس در شهر کابل- که از جادۀ سرای شمالی تا چهار راه بره‎کی امتداد خواهد داشت- را افتتاح کرد.
 
عبدالله حبیب زی، سر پرست شهرداری کابل، حین افتتاح این پروژه گفت که کار ساخت این متروبس، تا یک‎سال دیگر به پایان خواهد رسید و در سه سال آینده، ۱۱۱ کیلومتر متروبس در شهر کابل ساخته خواهد شد.
 
 سرپرست شهرداری کابل افزود: «شاید فعالیت اولین لین متروبس در اوایل سال ۹۷ خواهد بودیم، این آغازش است، ما در اواخر سال جاری کار ساخت لین دوم را آغاز می‎کنیم.»
 
از سویی هم، شهرداری کابل پیمان‎های ساخت ۲۸۵ کیلومتر از جاده‎های پایتخت را با بخش خصوصی امضا کرد که بر بنیاد آن،  تا پایان امسال این جاده‎ها ساخته خواهند شد.
 
شهرداری کابل می‎گوید که از ساخت و ساز این جاده‎ها به گونۀ برقی نظارت می‎شود، تا این جاده‎ها با کیفیت بلند ساخته شود .
 
عبدالله حبیب زی در این باره گفت: «ما از قرارداد به اولین دفعه، به گونۀ برقی نظارت می‎کنیم. هر کس می‎تواند در سایت ما بیبند که قرارداد چگونه است، چقدر پیشرفت دارد، حتا گزارش‎های روزانۀ قرار دادها را دیده می‎توانند شهروندان کشور .»
 
در همین حال، معاون دوم رییس رجمهور نیز که در مراسم افتتاح این پروژه حضور داشت، بر گرد آوری شفاف درآمدهای شهر داری کابل تأکید ورزید و از  دستررسی نداشتن شماری از شهروندان کشور به خدمات شهری، انتقاد کرد.
 
سرور دانش تصریح کرد: «با توجه به وسعت شهر، نفوس و فعالیت، هرگاه عواید شهرداری کابل مدیریت شود، می‎تواند تا اندازه‎یی مشکلات را حل سازد.»
 
به گفتۀ شهرداری کابل، بر بنیاد برنامه‎های این نهاد، سال آینده ۶۱۰ کیلومتر از جاده های پایتخت ساخته خواهد شد.
 
از سویی‌هم، معاون دوم رییس جمهور می‏گوید که حکومت می‎کوشد تا در یک یا دوسال آینده، همزمان با انتخابات مجلس نماینده‎گان، ریاست جمهوری، شورای های ولایتی و شورا های ولسوالی ها،  انتخابات شهرداران را نیز برگزار کند .

کار ساخت نخستین خط متروبس در کابل آغاز شد

شهرداری کابل می‎گوید که کار ساخت نخستین خط متروبس در شهر کابل تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد و پس از آن کار ساخت خط دوم متروبس را آغاز می‎کند.

Thumbnail

شهرداری کابل، امروز (پنج‎شبنه ۲۵ جوزا) کار نخستین متروبس در شهر کابل- که از جادۀ سرای شمالی تا چهار راه بره‎کی امتداد خواهد داشت- را افتتاح کرد.
 
عبدالله حبیب زی، سر پرست شهرداری کابل، حین افتتاح این پروژه گفت که کار ساخت این متروبس، تا یک‎سال دیگر به پایان خواهد رسید و در سه سال آینده، ۱۱۱ کیلومتر متروبس در شهر کابل ساخته خواهد شد.
 
 سرپرست شهرداری کابل افزود: «شاید فعالیت اولین لین متروبس در اوایل سال ۹۷ خواهد بودیم، این آغازش است، ما در اواخر سال جاری کار ساخت لین دوم را آغاز می‎کنیم.»
 
از سویی هم، شهرداری کابل پیمان‎های ساخت ۲۸۵ کیلومتر از جاده‎های پایتخت را با بخش خصوصی امضا کرد که بر بنیاد آن،  تا پایان امسال این جاده‎ها ساخته خواهند شد.
 
شهرداری کابل می‎گوید که از ساخت و ساز این جاده‎ها به گونۀ برقی نظارت می‎شود، تا این جاده‎ها با کیفیت بلند ساخته شود .
 
عبدالله حبیب زی در این باره گفت: «ما از قرارداد به اولین دفعه، به گونۀ برقی نظارت می‎کنیم. هر کس می‎تواند در سایت ما بیبند که قرارداد چگونه است، چقدر پیشرفت دارد، حتا گزارش‎های روزانۀ قرار دادها را دیده می‎توانند شهروندان کشور .»
 
در همین حال، معاون دوم رییس رجمهور نیز که در مراسم افتتاح این پروژه حضور داشت، بر گرد آوری شفاف درآمدهای شهر داری کابل تأکید ورزید و از  دستررسی نداشتن شماری از شهروندان کشور به خدمات شهری، انتقاد کرد.
 
سرور دانش تصریح کرد: «با توجه به وسعت شهر، نفوس و فعالیت، هرگاه عواید شهرداری کابل مدیریت شود، می‎تواند تا اندازه‎یی مشکلات را حل سازد.»
 
به گفتۀ شهرداری کابل، بر بنیاد برنامه‎های این نهاد، سال آینده ۶۱۰ کیلومتر از جاده های پایتخت ساخته خواهد شد.
 
از سویی‌هم، معاون دوم رییس جمهور می‏گوید که حکومت می‎کوشد تا در یک یا دوسال آینده، همزمان با انتخابات مجلس نماینده‎گان، ریاست جمهوری، شورای های ولایتی و شورا های ولسوالی ها،  انتخابات شهرداران را نیز برگزار کند .

هم‌رسانی کنید