Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش ۱۷ درصدی صادارت پاکستان به افغانستان

گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی می‌رسانند که صادرات پاکستان به افغانستان بین ماه‌های سرطان و قوس سال روان خورشیدی بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است.  

روزنامه دی نیشن پاکستان به نقل از بانک دولتی این کشور، در گزارشی می‌نویسد که در این مدت ارزش کالاهای صادرشده از پاکستان به افغانستان به ۶۰۸ میلیون و ۵۳۳ هزار دالر می‌رسد. 

اما در گزارش آمده است که صادرات پاکستان به افغانستان در همین مدت در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) به ۷۳۹ میلیون و ۲۳۳ هزار دالر می‌رسید و این آمار ۱۷ درصد کاهش را نشان می‎دهد.  

اما واردات افغانستان از پاکستان در شش ماه پسین به ۸۵ میلیون و ۱۲۳ هزار دلار می‌رسد در حالی که ارزش واردات افغانستان از پاکستان بین ماه‌های سرطان و قوس سال گذشته خورشیدی به ۷۰ میلیون و ۶۵۵ دالر می‌رسید. 

آمار بانک دولتی پاکستان نشان می‌دهند که  واردات پاکستان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است. 

این درحالی است که وزارت صنعت و تجارت افغانستان در ماه قوس اعلام کرد که حجم بازرگانی و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در سال روان خورشیدی ۲۰ درصد کاهش یافته است. 

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت که آمار از نُه ماه اول سال گذشته نشان می‌دهد که ارزش بازرگانی میان افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود یک میلیارد دالر بود درحالی که در این آمار سال گذشته به بیش از یک و نیم میلیارد دالر می‌رسید. 

همچنان آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که صادرات افغانستان به پاکستان در سال ۲۰۱۸ به ۲۸۰ میلیون دالر می‌رسد و واردات از پاکستان ۸۰۰ میلیون دالر بوده است. 

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که پس از ایجاد مسیرهای بدیل بازرگانی و ترانزیت با شماری از کشورها وابسته‌گی اقتصادی افغانستان به پاکستان کاهش یافته است. 

کاهش ۱۷ درصدی صادارت پاکستان به افغانستان

آمارها نشان می‌دهند که در شش ماه گذشته ارزش کالاهای صادرشده پاکستان به افغانستان به ۶۰۸ میلیون و ۵۳۳ هزار دالر می‌رسد. 

Thumbnail

گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی می‌رسانند که صادرات پاکستان به افغانستان بین ماه‌های سرطان و قوس سال روان خورشیدی بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است.  

روزنامه دی نیشن پاکستان به نقل از بانک دولتی این کشور، در گزارشی می‌نویسد که در این مدت ارزش کالاهای صادرشده از پاکستان به افغانستان به ۶۰۸ میلیون و ۵۳۳ هزار دالر می‌رسد. 

اما در گزارش آمده است که صادرات پاکستان به افغانستان در همین مدت در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) به ۷۳۹ میلیون و ۲۳۳ هزار دالر می‌رسید و این آمار ۱۷ درصد کاهش را نشان می‎دهد.  

اما واردات افغانستان از پاکستان در شش ماه پسین به ۸۵ میلیون و ۱۲۳ هزار دلار می‌رسد در حالی که ارزش واردات افغانستان از پاکستان بین ماه‌های سرطان و قوس سال گذشته خورشیدی به ۷۰ میلیون و ۶۵۵ دالر می‌رسید. 

آمار بانک دولتی پاکستان نشان می‌دهند که  واردات پاکستان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است. 

این درحالی است که وزارت صنعت و تجارت افغانستان در ماه قوس اعلام کرد که حجم بازرگانی و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در سال روان خورشیدی ۲۰ درصد کاهش یافته است. 

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت که آمار از نُه ماه اول سال گذشته نشان می‌دهد که ارزش بازرگانی میان افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود یک میلیارد دالر بود درحالی که در این آمار سال گذشته به بیش از یک و نیم میلیارد دالر می‌رسید. 

همچنان آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که صادرات افغانستان به پاکستان در سال ۲۰۱۸ به ۲۸۰ میلیون دالر می‌رسد و واردات از پاکستان ۸۰۰ میلیون دالر بوده است. 

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که پس از ایجاد مسیرهای بدیل بازرگانی و ترانزیت با شماری از کشورها وابسته‌گی اقتصادی افغانستان به پاکستان کاهش یافته است. 

هم‌رسانی کنید