تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی

رشد کشاورزی در افغانستان در جریان سال مالی هزار و سه صدو نود و هفت منفی بوده است و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است.

بربنیاد آمارهای سالنامه احصاییه‌یی سال مالی هزار و سه صدو و نود و هفت، در این سال کشاورزی رشد منفی صفر اعشاریه نه درصدی داشته است.

تولید گندم شانزده درصد در کشور کاهش یافته است و به سه اعشاریه شش میلیون تُن رسیده است و از سویی هم صادرات میوه‌های تازه با کاهش سی میلیون دالر به نود و دو میلیون دالر کاهش یافته است.

آمارهای اداره ملی احصاییه و معلومات نشان می‌دهند که سهم کشاورزی در مجموع تولید ناخالص داخلی کشور به پنج درصد کاهش یافته است و اما سهم صنعت به بیست و چهار درصد افزایش یافته است.

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که خشکسالی‌های یک سال پسین اثرهای منفی بر کشاورزی برجا گذاشته‌اند، اما با آن‌هم پیشرفت‌های چشمگیری در این بخش به میان آمده‌اند.

هرچند بربنیاد این آمارها، صادرات سبزی‌های و گیاه طبی افزایش داشته‌اند.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «با آنکه خشکسالی سال ۱۳۹۷ روی زراعت و مالداری تأثیر منفی گذاشت، اما در عین حال سطح تولید میوه‌ها و سبزی‌ها در این سال نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت، پروژه‌های بیشتر آبیاری تطبیق شدند و ما توانستیم میزان سبزی‌ها و میوه را افزایش دهیم. اما در بخش غله‌ها، تولید غله‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافت. دلیل اصلی هم این بود که تقریبا یک میلیون هکتار زمین‌های للمی آسیب دید و کلأ نابود شد.»

هرچند افغانستان کشور زراعتی پنداشته می‌شود، با آن‌هم بیشترین بخش واردات این کشور را واردات مواد خوراکی می‌سازد؛ از جمله آرد و برنج.

در سال مالی هزار و سه صدو و نود هفت به ارزش بیش از دو میلیارد و سه صد میلیون دالر مواد خوراکی وارد کشور شده است که از این میان بیش از هفت‌صد و شصت و چهار میلیون دالر آن در واردات آرد و بیش از یک‌صدو چهل و هشت میلیون دالر آن در واردات برنج هزینه شده‌اند.

حسیب الله موحد، آگاه امور اقتصادی، گفت: «در تمام کشورهای دنیا اگر شما ببینید، به شمول پیشرفته ترین کشور دنیا که ایالات متحده امریکا است، مواد غذایی شان‌را عمدتا خودشان تولید می‌کنند به خصوص گندم را. گندم یگانه بخشی است که دولت آن‌را سبسایدی می‌کند.»

این در حالیست که بربنیاد یک راهبرد پنج ساله وزارت زراعت و آبیاری قرار بود افغانستان تا دو هزار و بیست و دو میلادی در بخش گندم به خودبسنده‌گی برسد. اما اکنون وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که رسیدن به خود بسندگی در بخش گندم هفت تا ده سال دیگر را در بر خواهد گرفت.

بازرگانی

کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که پدیده منفی در کشاورزی این سال، خشکسالی‌ها بوده است و در غیر آن برنامه‌های گسترده‌یی برای بهبود بخش‌های گونه‌گون کشاورزی عملی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

رشد کشاورزی در افغانستان در جریان سال مالی هزار و سه صدو نود و هفت منفی بوده است و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است.

بربنیاد آمارهای سالنامه احصاییه‌یی سال مالی هزار و سه صدو و نود و هفت، در این سال کشاورزی رشد منفی صفر اعشاریه نه درصدی داشته است.

تولید گندم شانزده درصد در کشور کاهش یافته است و به سه اعشاریه شش میلیون تُن رسیده است و از سویی هم صادرات میوه‌های تازه با کاهش سی میلیون دالر به نود و دو میلیون دالر کاهش یافته است.

آمارهای اداره ملی احصاییه و معلومات نشان می‌دهند که سهم کشاورزی در مجموع تولید ناخالص داخلی کشور به پنج درصد کاهش یافته است و اما سهم صنعت به بیست و چهار درصد افزایش یافته است.

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که خشکسالی‌های یک سال پسین اثرهای منفی بر کشاورزی برجا گذاشته‌اند، اما با آن‌هم پیشرفت‌های چشمگیری در این بخش به میان آمده‌اند.

هرچند بربنیاد این آمارها، صادرات سبزی‌های و گیاه طبی افزایش داشته‌اند.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «با آنکه خشکسالی سال ۱۳۹۷ روی زراعت و مالداری تأثیر منفی گذاشت، اما در عین حال سطح تولید میوه‌ها و سبزی‌ها در این سال نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت، پروژه‌های بیشتر آبیاری تطبیق شدند و ما توانستیم میزان سبزی‌ها و میوه را افزایش دهیم. اما در بخش غله‌ها، تولید غله‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافت. دلیل اصلی هم این بود که تقریبا یک میلیون هکتار زمین‌های للمی آسیب دید و کلأ نابود شد.»

هرچند افغانستان کشور زراعتی پنداشته می‌شود، با آن‌هم بیشترین بخش واردات این کشور را واردات مواد خوراکی می‌سازد؛ از جمله آرد و برنج.

در سال مالی هزار و سه صدو و نود هفت به ارزش بیش از دو میلیارد و سه صد میلیون دالر مواد خوراکی وارد کشور شده است که از این میان بیش از هفت‌صد و شصت و چهار میلیون دالر آن در واردات آرد و بیش از یک‌صدو چهل و هشت میلیون دالر آن در واردات برنج هزینه شده‌اند.

حسیب الله موحد، آگاه امور اقتصادی، گفت: «در تمام کشورهای دنیا اگر شما ببینید، به شمول پیشرفته ترین کشور دنیا که ایالات متحده امریکا است، مواد غذایی شان‌را عمدتا خودشان تولید می‌کنند به خصوص گندم را. گندم یگانه بخشی است که دولت آن‌را سبسایدی می‌کند.»

این در حالیست که بربنیاد یک راهبرد پنج ساله وزارت زراعت و آبیاری قرار بود افغانستان تا دو هزار و بیست و دو میلادی در بخش گندم به خودبسنده‌گی برسد. اما اکنون وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که رسیدن به خود بسندگی در بخش گندم هفت تا ده سال دیگر را در بر خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید