تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کشاورزان در ننگرهار امسال ۲۵۰ تُن لیمو برداشت خواهند کرد

مسؤولان ریاست زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار، می‌گویند که قرار است کشاورزان این ولایت، امسال تا ۲۵۰ تُن لیمو برداشت کنند.

به گفتۀ این مسؤولان، حاصلات درختان لیمو در این ولایت امسال نسبت به سال گذشته بیشتر استند.

سمیع‌الله نصرت، رییس زراعت و آبیاری ننگرهار می‌گوید که در حال حاضر بر ۷۰۰جریب زمین در این ولایت درختان لیمو هستند: «برآوردهای مان این است که ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن لیمو در این ولایت برداشت شوند. ما تلاش‌ داریم در ولسوالی‌هایی که می‌شود در آنجا درختان لیمو کاشت، لیمو بکاریم.»

شماری از پژوهشگران بخش کشاورزی در ننگرهار، می‌گویند که در حال حاضر ده نوع درخت لیمو در این ولایت کاشته شده‌اند.

عبدالفتاح بارکزی، مسؤول پژوهش‌های کشاورزی در ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار در این باره گفت: «این‌جا تقریبأ ده نوع درخت لیمو وجود دارند که شامل سه خانواده می‌شوند؛ خانواده‌های سترون، لیم و لیمون. ما سفارش‌های خودرا به کشاورزان در این ولایت کرده‌ایم که درختان خوبتر بکارند.»

شماری از کشاورزان در ننگرهار، شکایت دارند که آفت‌ها، درختان آنان را آسیب زده‌اند و حکومت در راستا با آنان هم‌کاری نکرده‌است.

بهادرخان، یکی از این کشاورزان اظهار داشت: «مشکلاتی وجود دارند که کشاورزان با آن‌ها مواجه اند؛ مثلأ درختان مرض دارند و کشاورزان با آن مرض نا آشنا استند و راه‌های کنترل آن را نمی‌دانند.»

حکمت شاه، کشاورز دیگر نیز بیان داشت: «لیمو در این ولایت خوب حاصل می‌دهد و برای کشاورزان خوب نتیجه داده است.»

مسؤولان ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار، می‌گویند که لیموهای برداشت شدۀ این ولایت گذشته از ولایت های همجوار ننگرهار به ولایت‌های دوردست کشور نیز صادر می‌شوند.

بازرگانی

کشاورزان در ننگرهار امسال ۲۵۰ تُن لیمو برداشت خواهند کرد

شماری از کشاورزان در ننگرهار، شکایت دارند که آفت‌ها، درختان آنان را آسیب زده‌اند و حکومت در راستا با آنان هم‌کاری نکرده‌است.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان ریاست زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار، می‌گویند که قرار است کشاورزان این ولایت، امسال تا ۲۵۰ تُن لیمو برداشت کنند.

به گفتۀ این مسؤولان، حاصلات درختان لیمو در این ولایت امسال نسبت به سال گذشته بیشتر استند.

سمیع‌الله نصرت، رییس زراعت و آبیاری ننگرهار می‌گوید که در حال حاضر بر ۷۰۰جریب زمین در این ولایت درختان لیمو هستند: «برآوردهای مان این است که ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن لیمو در این ولایت برداشت شوند. ما تلاش‌ داریم در ولسوالی‌هایی که می‌شود در آنجا درختان لیمو کاشت، لیمو بکاریم.»

شماری از پژوهشگران بخش کشاورزی در ننگرهار، می‌گویند که در حال حاضر ده نوع درخت لیمو در این ولایت کاشته شده‌اند.

عبدالفتاح بارکزی، مسؤول پژوهش‌های کشاورزی در ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار در این باره گفت: «این‌جا تقریبأ ده نوع درخت لیمو وجود دارند که شامل سه خانواده می‌شوند؛ خانواده‌های سترون، لیم و لیمون. ما سفارش‌های خودرا به کشاورزان در این ولایت کرده‌ایم که درختان خوبتر بکارند.»

شماری از کشاورزان در ننگرهار، شکایت دارند که آفت‌ها، درختان آنان را آسیب زده‌اند و حکومت در راستا با آنان هم‌کاری نکرده‌است.

بهادرخان، یکی از این کشاورزان اظهار داشت: «مشکلاتی وجود دارند که کشاورزان با آن‌ها مواجه اند؛ مثلأ درختان مرض دارند و کشاورزان با آن مرض نا آشنا استند و راه‌های کنترل آن را نمی‌دانند.»

حکمت شاه، کشاورز دیگر نیز بیان داشت: «لیمو در این ولایت خوب حاصل می‌دهد و برای کشاورزان خوب نتیجه داده است.»

مسؤولان ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار، می‌گویند که لیموهای برداشت شدۀ این ولایت گذشته از ولایت های همجوار ننگرهار به ولایت‌های دوردست کشور نیز صادر می‌شوند.

هم‌رسانی کنید