تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کمک ۱۶میلیون دالری کوریای جنوبی برای افزایش مصونیت غذایی در کشور

کوریای جنوبی، ۱۶میلیون دالر ازبهر افزایش مصونیت غذایی و کاهش آسیب‌پذیری‌های مردم از رویدادهای طبیعی به افغانستان کمک کرد.

سفیر کوریا در افغانستان، در مراسم اهدای این کمک‌ها که امروز (پنج‌شنبه، ۵ثور) در کابل برگزار شد،  بر عملی‌سازی برنامه‌های بنیادی برای کاهش زیان‌های رویدادهای طبیعی تأکید کرد.

قرار است که این کمک‌ها از سوی برنامۀ غذایی جهان در بخش‌های گوناگون کشور هزینه شوند.

ژه هاینگ هی، سفیر کوریا در افغانستان بیان داشت: «هنگامی‌که یک آفت رخ می‌دهد، دادن غذا مؤثر و پایدار نیست، ما باید انعطاف‌پذیری را به میان بیاوریم و ما از همین رو اینجا هستیم. این درست مانند دادن ماهی و دانستن ماهی گرفتن است.»

محمد رفیق قاضی زاده، رییس منابع طبیعی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان نیز گفت: «این کمک‌ها می‌تواند، یک همکاری خوبی باشد در راستای تأمین مصونیت و کاهش اثرات آفت‌های طبیعی که رخ می‌دهد.»

قرار است این کمک‌ها در نُه ولایت کشور از جمله بدخشان، ننگرهار، بامیان، لوگر و پروان هزینه شوند.

بازرگانی

کمک ۱۶میلیون دالری کوریای جنوبی برای افزایش مصونیت غذایی در کشور

قرار است این کمک‌ها در نُه ولایت کشور از جمله بدخشان، ننگرهار، بامیان، لوگر و پروان هزینه شوند.

تصویر بندانگشتی

کوریای جنوبی، ۱۶میلیون دالر ازبهر افزایش مصونیت غذایی و کاهش آسیب‌پذیری‌های مردم از رویدادهای طبیعی به افغانستان کمک کرد.

سفیر کوریا در افغانستان، در مراسم اهدای این کمک‌ها که امروز (پنج‌شنبه، ۵ثور) در کابل برگزار شد،  بر عملی‌سازی برنامه‌های بنیادی برای کاهش زیان‌های رویدادهای طبیعی تأکید کرد.

قرار است که این کمک‌ها از سوی برنامۀ غذایی جهان در بخش‌های گوناگون کشور هزینه شوند.

ژه هاینگ هی، سفیر کوریا در افغانستان بیان داشت: «هنگامی‌که یک آفت رخ می‌دهد، دادن غذا مؤثر و پایدار نیست، ما باید انعطاف‌پذیری را به میان بیاوریم و ما از همین رو اینجا هستیم. این درست مانند دادن ماهی و دانستن ماهی گرفتن است.»

محمد رفیق قاضی زاده، رییس منابع طبیعی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان نیز گفت: «این کمک‌ها می‌تواند، یک همکاری خوبی باشد در راستای تأمین مصونیت و کاهش اثرات آفت‌های طبیعی که رخ می‌دهد.»

قرار است این کمک‌ها در نُه ولایت کشور از جمله بدخشان، ننگرهار، بامیان، لوگر و پروان هزینه شوند.

هم‌رسانی کنید