تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۸۰ میلیون دالری بانک توسعۀ آسیایی به ولایت بامیان

بانک توسعۀ آسیایی، به سه‌پروژۀ برق‌رسانی در ولایت بامیان، ۸۰ میلیون دالر کمک کرد.

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که از ۸۰ میلیون دالر پول کمک‌شدۀ بانک توسعۀ آسیایی به انتقال برق وارداتی به بامیان، گذشته‌ از توسعۀ شبکۀ برق‌رسانی در این ولایت، سیم برق وارداتی با ظرفیت۳۰۰ میگاوات به بامیان کشیده خواهد شد.

امان‌الله غالب، رییس شرکت برشنا گفت: «ظرف دو ماۀ آینده کار عملی ساخت پروژه را در ساحه شروع خواهیم کرد و بعد از افتتاح کار پروژه، به‌زودترین فرصت برنامه‌ریزی برای شبکۀ توسعه‌یی بیشتر و توسعۀ سب‌استیشن را انجام خواهیم داد.»
آقای غالب می‎گوید که در این‌میان، ساخت یک «سب‌استیشن» جداگانه برق به بامیان، نیز گنجانیده شده‌است.

در همین‌حال، مسؤولان بانک توسعۀ آسیایی بر کمک‌های دوامدار این بانک به بخش انرژی در افغانستان، تأکید دارند.

آنان می‌گویند که این بانک، به کمک‌هایش در زیرساخت‌های افغانستان ادامه خواهد داد.

سیمول تومیوا، رییس بانک توسعۀ آسیایی در افغانستان بیان داشت: «در سال‌های آینده، بانک توسعۀ آسیایی متعهد به پرداخت ۲۳۰ میلیون دالر کمک سالانه به افغانستان خواهد بود و این کمک‌ها در بخش‌های انرژی، کشاورزی، مالداری و بخش حمل‌ونقل در افغانستان، هزینه خواهند شد.»

ازسویی‌ هم، مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت، دومیلیارد افغانی را برای پروژه‌های توسعه‌یی این شرکت در اختیار دارد و قراراست که در بسیاری‌از مناطق کشور به‌شمول مناطق ناامن، پروژه‌های توسعه‌یی را روی‌دست گیرد.

کمک ۸۰ میلیون دالری بانک توسعۀ آسیایی به ولایت بامیان

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که از این مبلغ، گذشته‌از توسعۀ شبکۀ برق در ولایت بامیان، ۱۸۰ کیلومتر سیم برق وارداتی از دوشی تا بامیان، نیز کشیده خواهد شد.

Thumbnail

بانک توسعۀ آسیایی، به سه‌پروژۀ برق‌رسانی در ولایت بامیان، ۸۰ میلیون دالر کمک کرد.

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که از ۸۰ میلیون دالر پول کمک‌شدۀ بانک توسعۀ آسیایی به انتقال برق وارداتی به بامیان، گذشته‌ از توسعۀ شبکۀ برق‌رسانی در این ولایت، سیم برق وارداتی با ظرفیت۳۰۰ میگاوات به بامیان کشیده خواهد شد.

امان‌الله غالب، رییس شرکت برشنا گفت: «ظرف دو ماۀ آینده کار عملی ساخت پروژه را در ساحه شروع خواهیم کرد و بعد از افتتاح کار پروژه، به‌زودترین فرصت برنامه‌ریزی برای شبکۀ توسعه‌یی بیشتر و توسعۀ سب‌استیشن را انجام خواهیم داد.»
آقای غالب می‎گوید که در این‌میان، ساخت یک «سب‌استیشن» جداگانه برق به بامیان، نیز گنجانیده شده‌است.

در همین‌حال، مسؤولان بانک توسعۀ آسیایی بر کمک‌های دوامدار این بانک به بخش انرژی در افغانستان، تأکید دارند.

آنان می‌گویند که این بانک، به کمک‌هایش در زیرساخت‌های افغانستان ادامه خواهد داد.

سیمول تومیوا، رییس بانک توسعۀ آسیایی در افغانستان بیان داشت: «در سال‌های آینده، بانک توسعۀ آسیایی متعهد به پرداخت ۲۳۰ میلیون دالر کمک سالانه به افغانستان خواهد بود و این کمک‌ها در بخش‌های انرژی، کشاورزی، مالداری و بخش حمل‌ونقل در افغانستان، هزینه خواهند شد.»

ازسویی‌ هم، مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت، دومیلیارد افغانی را برای پروژه‌های توسعه‌یی این شرکت در اختیار دارد و قراراست که در بسیاری‌از مناطق کشور به‌شمول مناطق ناامن، پروژه‌های توسعه‌یی را روی‌دست گیرد.

هم‌رسانی کنید