تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد سرمایه‎گذاران از نبود راهکارهای اقتصادی در کشور

سرمابه گذاران بخش خصوصی در کشور می‌گویند که در حال حاضر، در کنار نا امنی، نبود یک راهکار روشن برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها از علت‌های رکود سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است.

آنان می‌گویند که حکومت باید دیدگاه روشنی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.

با وجود تلاش‌های حکومت برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در کشور، در سال‌های اخیر علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به افغانستان کم‌رنگ است.

شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند که تا کنون یک چارچوب روشن برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و رشد بازرگانی در کشور وجود ندارد.

آذرخش حافظی، کارشناس امور بازرگانی جهانی، می‌گوید: «هرچند علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است، اما تاکنون حکومت حتا یک دیدگاه روشنی برای دوام سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ندارد.»

اتاق تجارت و صنایع به‌ این باوراست که حکومت در حل چالش‌ها فراراه سرمایه‌گذاری در کشور کاری زیادی نکرده‌است.

سخن‌گوی این اتاق می‌گوید که درحال حاضر، حتا مشکلات سرمایه‌گذاران کنونی حل نشده‌است.

صیام پسرلی، در این باره گفت: «درحال حاضر قانون پارک‌های صنعتی نیست و هنوزهم درکنار ناامنی‌ها مشکلات مانند نبود زمین و برق برای سرمایه‌گذاران از چالش‌های بزرگ است.»

در همین‌حال، وزارت تجارت و صنایع، می‌گوید که این وزارت برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور برنامه‌هایی را عملی ساخته‌است.

سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در کنار بازنگری قانون سرمایه‌گذاری‌های کشور، این وزارت زمینه‌های پشتیبانی از فراورده‌های داخلی را نیز فراهم ساخته‌است.

مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع، بیان داشت: «حکومت تاکنون کارهای زیادی را برای بهبود وضیعت سرمایه‌گذاری‌های کنونی و نیز فراهم‌شدن زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام داده‌است. از آن‌جمله قانون سرمایه‌گذاری‌ها بازنگری شده‌است.»

انتقاد سرمایه‎گذاران از نبود راهکارهای اقتصادی در کشور

نبود یک راهکار روشن برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در کشور سبب شده‌است که روند جذب سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، کم‌رنگ باشد.

Thumbnail

سرمابه گذاران بخش خصوصی در کشور می‌گویند که در حال حاضر، در کنار نا امنی، نبود یک راهکار روشن برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها از علت‌های رکود سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است.

آنان می‌گویند که حکومت باید دیدگاه روشنی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.

با وجود تلاش‌های حکومت برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در کشور، در سال‌های اخیر علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به افغانستان کم‌رنگ است.

شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند که تا کنون یک چارچوب روشن برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و رشد بازرگانی در کشور وجود ندارد.

آذرخش حافظی، کارشناس امور بازرگانی جهانی، می‌گوید: «هرچند علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است، اما تاکنون حکومت حتا یک دیدگاه روشنی برای دوام سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ندارد.»

اتاق تجارت و صنایع به‌ این باوراست که حکومت در حل چالش‌ها فراراه سرمایه‌گذاری در کشور کاری زیادی نکرده‌است.

سخن‌گوی این اتاق می‌گوید که درحال حاضر، حتا مشکلات سرمایه‌گذاران کنونی حل نشده‌است.

صیام پسرلی، در این باره گفت: «درحال حاضر قانون پارک‌های صنعتی نیست و هنوزهم درکنار ناامنی‌ها مشکلات مانند نبود زمین و برق برای سرمایه‌گذاران از چالش‌های بزرگ است.»

در همین‌حال، وزارت تجارت و صنایع، می‌گوید که این وزارت برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور برنامه‌هایی را عملی ساخته‌است.

سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در کنار بازنگری قانون سرمایه‌گذاری‌های کشور، این وزارت زمینه‌های پشتیبانی از فراورده‌های داخلی را نیز فراهم ساخته‌است.

مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع، بیان داشت: «حکومت تاکنون کارهای زیادی را برای بهبود وضیعت سرمایه‌گذاری‌های کنونی و نیز فراهم‌شدن زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام داده‌است. از آن‌جمله قانون سرمایه‌گذاری‌ها بازنگری شده‌است.»

هم‌رسانی کنید