Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گذرگاه‌های انگورهده و دندپتان به‌روی بازرگانی باز شدند

گذرگاه‌های انگورهده و دندپتان، صبح امروز یک شنبه به‌روی بازرگانی افغانستان و پاکستان باز شدند.

پیش از این گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک و بندر غلام خان در ولایت خوست نیز باز شده‌اند.

هرچند انتظار می‌رفت امروز بندر کراچی نیز به‌روی ترانزیت کالاهای صادراتی کشور باز شود، اما بندرهای کراچی و واگه هنوز هم به‌روی صادرات کشور بسته استند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که چندین محمولۀ برنج و مقداری از کالاهای دیگر از راه دند پتان به ولایت پکتیا رسیده‌اند.

خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «هم پاکستان و هم ما آماده‌ استیم که صادرات خودرا از این راه‌ها به دو کشور انتقال دهیم. این یک کار بسیار خوب است؛ به‌ویژه این‌که فصل برداشت سبزی و میوۀ افغانستان است.»

در اوضاعی که فصل برداشت و صادرات فرآورده‌های تازۀ کشور فرا رسیده‌است، نگرانی اصلی بازرگانان بسته ماندن بندر واگه است - راهی که کالاهای کشور را به هند می‌رساند.
اختر محمد، رییس اتحادیۀ بازرگانان میوه‌ها و سبزی‌ها گفت: «ما فعلآ تنها از دهلیز هوایی صادرات داریم که ظرفیت آن هم اندک است و بسنده نیست. بندر به‌روی ما بسته است و خدا کند باز شود تا تاجران از مشکلات خلاص شوند.»

ده روز پیش، محمد صادق، نمایندۀ ویژۀ نخست وزیر پاکستان برای افغانستان گفته بود که به روز دوازدهم ماه روان میلادی، بندر کراچی برای ترانزیت کالاهای افغانستان و انگور هده گشوده خواهند شد، اما وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تاکنون بندر کراچی به‌روی ترانزیت کالاهای صادراتی کشور باز نشده‌است.

گذرگاه‌های انگورهده و دندپتان به‌روی بازرگانی باز شدند

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که چندین محمولۀ برنج و مقداری از کالاهای دیگر از راه دند پتان به ولایت پکتیا رسیده‌اند.

Thumbnail

گذرگاه‌های انگورهده و دندپتان، صبح امروز یک شنبه به‌روی بازرگانی افغانستان و پاکستان باز شدند.

پیش از این گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک و بندر غلام خان در ولایت خوست نیز باز شده‌اند.

هرچند انتظار می‌رفت امروز بندر کراچی نیز به‌روی ترانزیت کالاهای صادراتی کشور باز شود، اما بندرهای کراچی و واگه هنوز هم به‌روی صادرات کشور بسته استند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که چندین محمولۀ برنج و مقداری از کالاهای دیگر از راه دند پتان به ولایت پکتیا رسیده‌اند.

خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «هم پاکستان و هم ما آماده‌ استیم که صادرات خودرا از این راه‌ها به دو کشور انتقال دهیم. این یک کار بسیار خوب است؛ به‌ویژه این‌که فصل برداشت سبزی و میوۀ افغانستان است.»

در اوضاعی که فصل برداشت و صادرات فرآورده‌های تازۀ کشور فرا رسیده‌است، نگرانی اصلی بازرگانان بسته ماندن بندر واگه است - راهی که کالاهای کشور را به هند می‌رساند.
اختر محمد، رییس اتحادیۀ بازرگانان میوه‌ها و سبزی‌ها گفت: «ما فعلآ تنها از دهلیز هوایی صادرات داریم که ظرفیت آن هم اندک است و بسنده نیست. بندر به‌روی ما بسته است و خدا کند باز شود تا تاجران از مشکلات خلاص شوند.»

ده روز پیش، محمد صادق، نمایندۀ ویژۀ نخست وزیر پاکستان برای افغانستان گفته بود که به روز دوازدهم ماه روان میلادی، بندر کراچی برای ترانزیت کالاهای افغانستان و انگور هده گشوده خواهند شد، اما وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تاکنون بندر کراچی به‌روی ترانزیت کالاهای صادراتی کشور باز نشده‌است.

هم‌رسانی کنید