تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گذرگاه تورخم دوباره به روی رفت و آمد باز شد

رسانه‌های پاکستانی روزدوشنبه (۸میزان) گزارش داده اند که گذرگاه تورخم پس از بسته شدن دو روز به علت تأمین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، امروز دوباره باز شده است.

حکومت پاکستان چند روز پیش اعلام کرده بود که به منظور کمک به تأمین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان تمام مرزها و مسیرهای رفت و آمد را میان این افغانستان و پاکستان به شکل موقت بسته می‌کند.

به گفته رسانه‌های پاکستانی، این محدودیت برای همه اعمال شده بود، حتا وسایل انتقال مواد تأمین کنندۀ مواد ناتو به افغانستان نیز متوقف بودند. اما برای بیماران عاجل این امر قابل اجرا نبود. 

این درحالی است که انتخابات ریاست‌جمهوری روز شنبه (۶میزان) در سراسری از کشور برگزار شد.

این درحالی است که مراسم فعالیت‌های ۲۴ ساعتۀ گذرگاه تورخم ماه قبل درحضور عمران خان‌، نخست‌وزیر پاکستان و شماری از مقام‌های حکومت افغانستان به شمول والی ننگرهار و سرپرست وزارت فواید عامه، گشایش یافت. 

از سوی دیگر حضور مقام‌های حکومت افغانستان در مراسم گشایش، که در دروازۀ آن، تورخم مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان نگاشته شده‌بود، واکنش برانگیز شد.

رحت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید اطلاعاتی دارد که رییس‌جمهور غنی برای منافع شخصی‌اش، خط دیورند را هم‌چون مرز میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته‌است.

آقای نبیل، می‌افزاید که بربنیاد اطلاعات او، پاکستان از یک تا بیست کیلومتر سیم خاردار را از نقطۀ صفری به درون خاک افغانستان کشیده‌است در این منطقه‌ها شناس‌‎نامه‌های پاکستانی را توزیع کرده‌است: «همیشه چنین معامله‌هایی برای بدست آوردن قدرت است. تاریخ، این را ثابت کرده‌است. من فکر می‌کنم که دلیل رییس‌جمهور نیز همین باشد.»

آقای نبیل، می‌افزاید: «اگر رییس‌جمهور واقعأ در برابر پاکستان و مداخلۀ این کشور می‌کوشد پس بیاید حداقل یک خبرنامه یا اعلامیه در این باره پخش کند.»

در تاریخ پاکستان، این نُخستین‌باری است که از تورخم هم‌چون مرز میان دوکشور با حضور مقام‌های حکومت یاد شده‌است.

حکومت افغانستان اما می‌گوید که دربارۀ خط دیورند تنها مردم افغانستان می‌تواند تصمیم بگیرد.

خط دیورند، بخش‌های اختلاف برانگیز میان افغانستان و پاکستان است و تاکنون هیچ مقام حکومت در این باره تصمیم نگرفته‌است.

گذرگاه تورخم دوباره به روی رفت و آمد باز شد

حکومت افغانستان نیز گفته بود که روز پنج‌شنبه تا یک‌شنبه پس از برگزاری انتخابات، تدابیر ویژه امنیتی تشدید خواهد شد.

Thumbnail

رسانه‌های پاکستانی روزدوشنبه (۸میزان) گزارش داده اند که گذرگاه تورخم پس از بسته شدن دو روز به علت تأمین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، امروز دوباره باز شده است.

حکومت پاکستان چند روز پیش اعلام کرده بود که به منظور کمک به تأمین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان تمام مرزها و مسیرهای رفت و آمد را میان این افغانستان و پاکستان به شکل موقت بسته می‌کند.

به گفته رسانه‌های پاکستانی، این محدودیت برای همه اعمال شده بود، حتا وسایل انتقال مواد تأمین کنندۀ مواد ناتو به افغانستان نیز متوقف بودند. اما برای بیماران عاجل این امر قابل اجرا نبود. 

این درحالی است که انتخابات ریاست‌جمهوری روز شنبه (۶میزان) در سراسری از کشور برگزار شد.

این درحالی است که مراسم فعالیت‌های ۲۴ ساعتۀ گذرگاه تورخم ماه قبل درحضور عمران خان‌، نخست‌وزیر پاکستان و شماری از مقام‌های حکومت افغانستان به شمول والی ننگرهار و سرپرست وزارت فواید عامه، گشایش یافت. 

از سوی دیگر حضور مقام‌های حکومت افغانستان در مراسم گشایش، که در دروازۀ آن، تورخم مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان نگاشته شده‌بود، واکنش برانگیز شد.

رحت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید اطلاعاتی دارد که رییس‌جمهور غنی برای منافع شخصی‌اش، خط دیورند را هم‌چون مرز میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته‌است.

آقای نبیل، می‌افزاید که بربنیاد اطلاعات او، پاکستان از یک تا بیست کیلومتر سیم خاردار را از نقطۀ صفری به درون خاک افغانستان کشیده‌است در این منطقه‌ها شناس‌‎نامه‌های پاکستانی را توزیع کرده‌است: «همیشه چنین معامله‌هایی برای بدست آوردن قدرت است. تاریخ، این را ثابت کرده‌است. من فکر می‌کنم که دلیل رییس‌جمهور نیز همین باشد.»

آقای نبیل، می‌افزاید: «اگر رییس‌جمهور واقعأ در برابر پاکستان و مداخلۀ این کشور می‌کوشد پس بیاید حداقل یک خبرنامه یا اعلامیه در این باره پخش کند.»

در تاریخ پاکستان، این نُخستین‌باری است که از تورخم هم‌چون مرز میان دوکشور با حضور مقام‌های حکومت یاد شده‌است.

حکومت افغانستان اما می‌گوید که دربارۀ خط دیورند تنها مردم افغانستان می‌تواند تصمیم بگیرد.

خط دیورند، بخش‌های اختلاف برانگیز میان افغانستان و پاکستان است و تاکنون هیچ مقام حکومت در این باره تصمیم نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید