تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گشایش نخستین خط آهن از بندر کراچی تا منطقۀ چمن

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که نخستین خط آهن که به‌طور انحصاری می‌تواند محموله‌های ترانزیتی افغانستان را از بندر کراچی پاکستان به منطقه مرزی چمن برساند، امروز (یک‌شنبه، ۴حوت) گشایش یافته‌است.

حبیب‌الرحمان گیلانی، رییس خط آهن پاکستان هنگام گشایش این خط آهن گفت که بربنیاد توافق میان پاکستان و افغانستان، در مجموع پنج تا هفت قطار در مسیر این خط آهن حرکت خواهند کرد و ماهانه حد اکثر ۵۰۰ کانتینر کالاها از بندر کراچی به چمن و یا از چمن به بندر کراچی انتقال خواهند یافت.

روزنامأ نیشن پاکستان، گزارش می‌دهد که با آغاز فعالیت این خط آهن، بازرگانان افغان خواهند توانست تا به آسانی و در زمان کمتر کالاها را از بندر کراچی به چمن و سپس به کندهار انتقال دهند.

در نخستین گام، ۳۵ کانتینر کالاهای مربوط به افغانستان در واگون‌های خط آهن از بندر کراچی به چمن انتقال یافتند.

این خط آهن کالاهای بازرگانی را در ۴۸ ساعت از بندر کراچی به چمن ا نتقال میدهند.

پیش از این بیشتر کالاهای بازرگانان افغان با موترها از کراچی به تورخم و یا چمن انتقال میافتند.

بربنیاد گزارش‌ها پاکستان می‌خواست که این خط آهن را در سال ۲۰۱۷ میلادی افتتاح کند اما ازبهر نگرانی‌های امنیتی کار ساخت آن به تعویق افتاده بود.

گشایش نخستین خط آهن از بندر کراچی تا منطقۀ چمن

این خط آهن کالاهای بازرگانی را در ۴۸ ساعت از بندر کراچی به چمن انتقال می‌دهد.

Thumbnail

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که نخستین خط آهن که به‌طور انحصاری می‌تواند محموله‌های ترانزیتی افغانستان را از بندر کراچی پاکستان به منطقه مرزی چمن برساند، امروز (یک‌شنبه، ۴حوت) گشایش یافته‌است.

حبیب‌الرحمان گیلانی، رییس خط آهن پاکستان هنگام گشایش این خط آهن گفت که بربنیاد توافق میان پاکستان و افغانستان، در مجموع پنج تا هفت قطار در مسیر این خط آهن حرکت خواهند کرد و ماهانه حد اکثر ۵۰۰ کانتینر کالاها از بندر کراچی به چمن و یا از چمن به بندر کراچی انتقال خواهند یافت.

روزنامأ نیشن پاکستان، گزارش می‌دهد که با آغاز فعالیت این خط آهن، بازرگانان افغان خواهند توانست تا به آسانی و در زمان کمتر کالاها را از بندر کراچی به چمن و سپس به کندهار انتقال دهند.

در نخستین گام، ۳۵ کانتینر کالاهای مربوط به افغانستان در واگون‌های خط آهن از بندر کراچی به چمن انتقال یافتند.

این خط آهن کالاهای بازرگانی را در ۴۸ ساعت از بندر کراچی به چمن ا نتقال میدهند.

پیش از این بیشتر کالاهای بازرگانان افغان با موترها از کراچی به تورخم و یا چمن انتقال میافتند.

بربنیاد گزارش‌ها پاکستان می‌خواست که این خط آهن را در سال ۲۰۱۷ میلادی افتتاح کند اما ازبهر نگرانی‌های امنیتی کار ساخت آن به تعویق افتاده بود.

هم‌رسانی کنید