تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش یک رستورانت در بامیان از سوی دو خواهر

دو خواهر در بامیان رستورانتی را گشوده‌اند که تمام کارهای آن از سوی بانوان پیش‌ برده می‌شوند.

رستورانت «حیدریان آی خانم کارنر» در شهر نو بامیان در حال حاضر تنها رستورانتی است که به‌گونۀ کامل از سوی بانوان مدیریت می‌شود.

عزیزه و ظاهره دو خواهری هستند که این رستورانت را هشت ماه پیش گشودند.

مسؤولان این رستورانت می‌گویند که پنج بانو در این رستورانت کار می‌کنند و مهمانان این رستورانت باشنده‌گان بامیان و گردشگرانی استند که برای بازدید از جاذبه‌های بامیان به آن ولایت می‌روند.

ظاهره حیدری، مسؤول این رستورانت گفت: «خانم‌ها در هر عرصه – چه اقتصادی باشد و چه سیاسی باشد – باید سهم خودرا داشته باشند و فعال باشند.»

عزیزه، مهمان‌دار این رستورانت نیز افزود: «گردش‌گران وقتی از کابل و ولایت‌های دیگر وقتی به بامیان می‌آیند، این‌جا هم سری می‌زنند.»

بامیان که سالانه گواه حضور هزاران گردش‌گر است، نیازمندی به رستورانت در این ولایت بسیار زیاد است. در کنار رستورانتی که از سوی این دو خواهر گشایش یافته‌است، چندین رستورانت و هتل دیگر در بامیان فعال است.

باشنده‌گان بامیان می‌گویند که اگر امنیت در افغانستان به‌ویژه مسیر متهی به بامیان تأمین باشد، کار رستورانت‌داری در این ولایت رونق بیشتر خواهد یافت.

میثم زاهد، باشندۀ بامیان گفت: «نصف جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند بنأ حضور زنان در کار و فعالیت‌ها در رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است.»
حضور پر رنگ گردشگران در بامیان بر بهبود اقتصاد شماری از مردم و کارآفرینی‌های کوچک در این ولایت نقش برجسته دارد.

گشایش یک رستورانت در بامیان از سوی دو خواهر

تصویر بندانگشتی

دو خواهر در بامیان رستورانتی را گشوده‌اند که تمام کارهای آن از سوی بانوان پیش‌ برده می‌شوند.

رستورانت «حیدریان آی خانم کارنر» در شهر نو بامیان در حال حاضر تنها رستورانتی است که به‌گونۀ کامل از سوی بانوان مدیریت می‌شود.

عزیزه و ظاهره دو خواهری هستند که این رستورانت را هشت ماه پیش گشودند.

مسؤولان این رستورانت می‌گویند که پنج بانو در این رستورانت کار می‌کنند و مهمانان این رستورانت باشنده‌گان بامیان و گردشگرانی استند که برای بازدید از جاذبه‌های بامیان به آن ولایت می‌روند.

ظاهره حیدری، مسؤول این رستورانت گفت: «خانم‌ها در هر عرصه – چه اقتصادی باشد و چه سیاسی باشد – باید سهم خودرا داشته باشند و فعال باشند.»

عزیزه، مهمان‌دار این رستورانت نیز افزود: «گردش‌گران وقتی از کابل و ولایت‌های دیگر وقتی به بامیان می‌آیند، این‌جا هم سری می‌زنند.»

بامیان که سالانه گواه حضور هزاران گردش‌گر است، نیازمندی به رستورانت در این ولایت بسیار زیاد است. در کنار رستورانتی که از سوی این دو خواهر گشایش یافته‌است، چندین رستورانت و هتل دیگر در بامیان فعال است.

باشنده‌گان بامیان می‌گویند که اگر امنیت در افغانستان به‌ویژه مسیر متهی به بامیان تأمین باشد، کار رستورانت‌داری در این ولایت رونق بیشتر خواهد یافت.

میثم زاهد، باشندۀ بامیان گفت: «نصف جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند بنأ حضور زنان در کار و فعالیت‌ها در رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است.»
حضور پر رنگ گردشگران در بامیان بر بهبود اقتصاد شماری از مردم و کارآفرینی‌های کوچک در این ولایت نقش برجسته دارد.

هم‌رسانی کنید