تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک فارم بزرگ مرغ‌داری در هرات آغاز به‌کار کرد

والی هرات سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مرغ‌داری را در این ولایت بسیار مهم می‌داند و می‌گوید که این فارم با ظرفیت تولید یک‌صد و پنجاه هزار چوچه مرغ در یک‌ماه ساخته شده‌است.
 
مسؤولان ولایت هرات می‌گویند که در چارچوب برنامۀ «کاردی اف» یک فارم بزرگ چوچه‌کشی مرغ را در این ولایت ایجاد شده‌است.
 
آنان می‌گویند که این فارم در یک‌ماه بیش از یک‌صد و پنجاه هزار چوچه مرغ را به سایر فارم‌های مرغ‌داری در هرات و دیگر ولایت‌های هم‌جوار هرات توزیع خواهند کرد.
 
محمدآصف رحیمی، والی هرات می‌گوید: «این فارم زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش فارم‌داری در هرات فراهم می‌سازد و ما تلاش داریم که با ایجاد سهولت‌ها، این سرمایه‌گذاری ها را جذب کنیم.»
 
در همین‌حال، مسؤولان برنامۀ «کاردی اف» می‌گویند که این فارم می‌تواند آغاز خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش فارم‌داری در کشور باشد.
 
حامد خسروی، مسؤول برنامۀ «کاردی اف» در هرات می‌گوید: «این فارم در چارچوب برنامۀ کاردی اف و افزایش ارزش زنجیره‌یی فارم‌داری ساخته شده‌است و قراراست که این برنامه در هرات و دیگر ولایت‌های کشور گسترش یابد.»
 
در همین‌حال، شماری از کارمندان فنی این فارم می‌گویند که برای بهبود روند فارم‌داری در کشور، فناوری معیاری را به‌کار گرفته‌اند.
 
آنان می‌گویند که اگر پشتیبانی شوند، قادراند که کاروبارشان را گسترش دهند.
 
محمدالله، کارمند فنی فارم چوچه‌کشی در هرات، می‌گوید: «ما فناوری معیاری را وارد کردیم این ماشین پس از آن‌که چوچه‌مرغ در آن تولید شود، زنگ می‌زند و ما می‌دانیم که برای نگهداشت چوچه‌های مرغ چی کنیم.»
 
این درحالی‌ست که هم‌زمان با ایجاد محدودیت‌ها بر واردات گوشت و تخم مرغ از خارج کشور، علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری‌ها در بخش فارم‌داری روبه افزایش اند.
 
درحال حاضر بهای یک تخم مرغ در بازارها تا ده افغانی وهرکیلوگرام گوشت مرغ تا یک صدوهفتاد افغانی است.

یک فارم بزرگ مرغ‌داری در هرات آغاز به‌کار کرد

يک فارم بزرگ مرغ‌داری با سرمایه‌گذاری بیش از یک‌صد و پنجاه هزار دالر در هرات آغاز به‌کار کرد.

Thumbnail

والی هرات سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مرغ‌داری را در این ولایت بسیار مهم می‌داند و می‌گوید که این فارم با ظرفیت تولید یک‌صد و پنجاه هزار چوچه مرغ در یک‌ماه ساخته شده‌است.
 
مسؤولان ولایت هرات می‌گویند که در چارچوب برنامۀ «کاردی اف» یک فارم بزرگ چوچه‌کشی مرغ را در این ولایت ایجاد شده‌است.
 
آنان می‌گویند که این فارم در یک‌ماه بیش از یک‌صد و پنجاه هزار چوچه مرغ را به سایر فارم‌های مرغ‌داری در هرات و دیگر ولایت‌های هم‌جوار هرات توزیع خواهند کرد.
 
محمدآصف رحیمی، والی هرات می‌گوید: «این فارم زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش فارم‌داری در هرات فراهم می‌سازد و ما تلاش داریم که با ایجاد سهولت‌ها، این سرمایه‌گذاری ها را جذب کنیم.»
 
در همین‌حال، مسؤولان برنامۀ «کاردی اف» می‌گویند که این فارم می‌تواند آغاز خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش فارم‌داری در کشور باشد.
 
حامد خسروی، مسؤول برنامۀ «کاردی اف» در هرات می‌گوید: «این فارم در چارچوب برنامۀ کاردی اف و افزایش ارزش زنجیره‌یی فارم‌داری ساخته شده‌است و قراراست که این برنامه در هرات و دیگر ولایت‌های کشور گسترش یابد.»
 
در همین‌حال، شماری از کارمندان فنی این فارم می‌گویند که برای بهبود روند فارم‌داری در کشور، فناوری معیاری را به‌کار گرفته‌اند.
 
آنان می‌گویند که اگر پشتیبانی شوند، قادراند که کاروبارشان را گسترش دهند.
 
محمدالله، کارمند فنی فارم چوچه‌کشی در هرات، می‌گوید: «ما فناوری معیاری را وارد کردیم این ماشین پس از آن‌که چوچه‌مرغ در آن تولید شود، زنگ می‌زند و ما می‌دانیم که برای نگهداشت چوچه‌های مرغ چی کنیم.»
 
این درحالی‌ست که هم‌زمان با ایجاد محدودیت‌ها بر واردات گوشت و تخم مرغ از خارج کشور، علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری‌ها در بخش فارم‌داری روبه افزایش اند.
 
درحال حاضر بهای یک تخم مرغ در بازارها تا ده افغانی وهرکیلوگرام گوشت مرغ تا یک صدوهفتاد افغانی است.

هم‌رسانی کنید