Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک کارخانۀ پروسس آلوویرا در هرات گشایش یافت

یک کارخانۀ پروسس آلوویرا امروز (شنبه، ۲ سنبله) در شهرک صنعتی ولایت هرات بکار آغاز کرد.

این کارخانه، با هزینۀ بیش از دو میلیون دالر بخاطر استفاده از آلوویرا در نوشیدنی‌ها انرژی‌زا در شهرک صنعتی هرات فعال شده‌است. در حال حاضر، روزانه ده تُن برگ الوویرا در این کارخانه پروسس می‌شوند.

برگ‌های آلوویرا، از کشاورزان هرات خریداری می‌شوند و برای پروسس به این کارخانه انتقال داده می‌شوند.

وزارت زراعت و آب‌یاری کشور، می‌گوید که اکنون کشت الوویرا در پنج ولایت کشور کشت می‌شود و قرار است در جریان سال روان در پانزده ولایت دیگر نیز این کشت ترویج داده شود.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و آب‌یاری در این باره اظهار داشت: «برگ‌های آلوویرا برای استفاده در مواد شوینده‌ها و دیگر مایعات طبی استفاده می‌شود. از این گیاه اکنون برای استفاده در نوشیدنی‌ها نیز استفاده می‌شود.»

مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری هرات، نیز می‌گویند که از برگ آلوویرا برای ساخت داور و لوازم بهداشتی نیز استفاده می‌شود و این گیاه بازار فروش مناسب دارد.

برای نخستین بار در کشور، کشت آلوویرا از ولایت هرات آغاز شده‌است. مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری هرات می‌گویند که به علت سود زیاد، در دوسال پسین کشاورزان زیادی به کشت این گیاه رو آورده‌اند.

یک کارخانۀ پروسس آلوویرا در هرات گشایش یافت

هم‌اکنون در پنج ولایت افغانستان آلوویرا کشت می‌شود. وزارت زراعت می‌گوید قرار این گیاه، در پانزده ولایت دیگر نیز کشت شود.

تصویر بندانگشتی

یک کارخانۀ پروسس آلوویرا امروز (شنبه، ۲ سنبله) در شهرک صنعتی ولایت هرات بکار آغاز کرد.

این کارخانه، با هزینۀ بیش از دو میلیون دالر بخاطر استفاده از آلوویرا در نوشیدنی‌ها انرژی‌زا در شهرک صنعتی هرات فعال شده‌است. در حال حاضر، روزانه ده تُن برگ الوویرا در این کارخانه پروسس می‌شوند.

برگ‌های آلوویرا، از کشاورزان هرات خریداری می‌شوند و برای پروسس به این کارخانه انتقال داده می‌شوند.

وزارت زراعت و آب‌یاری کشور، می‌گوید که اکنون کشت الوویرا در پنج ولایت کشور کشت می‌شود و قرار است در جریان سال روان در پانزده ولایت دیگر نیز این کشت ترویج داده شود.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و آب‌یاری در این باره اظهار داشت: «برگ‌های آلوویرا برای استفاده در مواد شوینده‌ها و دیگر مایعات طبی استفاده می‌شود. از این گیاه اکنون برای استفاده در نوشیدنی‌ها نیز استفاده می‌شود.»

مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری هرات، نیز می‌گویند که از برگ آلوویرا برای ساخت داور و لوازم بهداشتی نیز استفاده می‌شود و این گیاه بازار فروش مناسب دارد.

برای نخستین بار در کشور، کشت آلوویرا از ولایت هرات آغاز شده‌است. مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری هرات می‌گویند که به علت سود زیاد، در دوسال پسین کشاورزان زیادی به کشت این گیاه رو آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید