تازه‌ترین خبرها
دهلیزها

دهلیزها: چه‌گونه‌گی بازداشت یک جوان به اتهام راهزنی از سوی پولیس

در این برنامه دهلیزها گرداننده میرویس حمیدی، چگونگی بازداشت یک جوان ۳۲ ساله را پی‌گیری کرده‌ است که به اتهام راهزنی از سوی پولیس کابل بازداشت شده است.

رویداد طوری است که عبدالله خان، مدیرعواید ترانسپورت بندر‌غرب، پول‌های جمع شده از مالیات موترها را به ریاست هماهنگی ولایتی و نماینده‌گی‌های ‌خارجی وزارت ترانسپورت انتقال می‌دهد و پس از طی مراحل به مبلغ پانزده لک و چهل هزار و چهارصد و پنجاه و شش افغانی را می‌خواهد به بانک ببرد. همین که عبدالله خان از ریاست هماهنگی ولایتی و نماینده‌گی‌های‌ خارجی بیرون می‌شود، فرد ناشناس با سلاح جارحه بالای وی حمله می‌کند و با تهدید چاقو قصد گرفتن پول‌ را داشت که پس از درگیری فزیکی، شخص حمله کننده از سوی پولیس با کمک مردم بازداشت می‌شود.

دهلیزها

دهلیزها: چه‌گونه‌گی بازداشت یک جوان به اتهام راهزنی از سوی پولیس

در این برنامه دهلیزها گرداننده میرویس حمیدی، چگونگی بازداشت یک جوان ۳۲ ساله را پی‌گیری کرده‌ است که به اتهام راهزنی از سوی پولیس کابل بازداشت شده است.

رویداد طوری است که عبدالله خان، مدیرعواید ترانسپورت بندر‌غرب، پول‌های جمع شده از مالیات موترها را به ریاست هماهنگی ولایتی و نماینده‌گی‌های ‌خارجی وزارت ترانسپورت انتقال می‌دهد و پس از طی مراحل به مبلغ پانزده لک و چهل هزار و چهارصد و پنجاه و شش افغانی را می‌خواهد به بانک ببرد. همین که عبدالله خان از ریاست هماهنگی ولایتی و نماینده‌گی‌های‌ خارجی بیرون می‌شود، فرد ناشناس با سلاح جارحه بالای وی حمله می‌کند و با تهدید چاقو قصد گرفتن پول‌ را داشت که پس از درگیری فزیکی، شخص حمله کننده از سوی پولیس با کمک مردم بازداشت می‌شود.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews