تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

آغاز روند انتقال‌ اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به ذخیره‌گاه‌ها

شانزده روز پس از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک رأی‌دهنده‌گان را به ذخیره‌گاه‌های این نهاد، امرزو (یک‌شنبه، ۱۳ عقرب) آغاز کرد.

مسؤولان این کمیسیون، می‌گویند که تا دو هفتۀ آینده انتقال تمامی اطلاعات این دستگاه‌ها به ذخیره‌گاه این کمیسیون پایان خواهد یافت.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری بیان داشت: «چند فیصد رأی به خاطر بعضی مشکلات این‌که بایومتریک کار نکرده واین‌که چقدر با فهرست رأی‌دهنده‌گان انجام شده، این فیصدی بعد معلوم خواهد شد. شما را زحمت دادیم که این سیستم را ببینید که آرأی بایومتریک شده از دستگاه‌ها چگونه انتقال می‌شوند؛ امروز آغاز آن است.»

در حال حاضر، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج شمارش آرای برگه‌های رأی‌دهی ده ولایت را در بانک اطلاعاتی ثبت کرده است.

به گفتۀ مسؤولان این کمیسیون، تاکنون از ۲۳ ولایت دستگاه‌های شناسایی بایومتریک به مرکز رسیده‌اند.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «دستگاه بایومتریک با ریزلت شیت‌ها باید یکجا آورده می‌شد و امروز ما عملأ روند انتقال دیتا را شروع کردیم و انشاالله که تا دوهفته تمام خواهد شد.»

در همین حال، احزاب سیاسی که از روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان به ذخیره‌گاه‌ها نظارت می‌کنند هنوز هم بر معتبر شناخته شدن آرای بایومتریک شده تأکید می‌ورند.

نور رحمان اخلاقی، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی در این باره بیان داشت: «معلوم شود که کدام آرا بارکُد خورده و کدامش نخورده، کدامش بایومتریک شده استند و کدامش نیستند؛ به این خاطر نیاز است که بازشماری کُل آرا شود و بحث سوم که ما این‌جا متوجه شدیم این است که باید آماری که در هر دستگاه بایومتریک استند با برگه نتایج همان محل باید برود به تفتیش.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس نماینده‌گان، نتایج این انتخابات باید به روز نزدهم ماه عقرب اعلام می‌شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نتایج این انتخابات را به روز سوم ماه قوس همه‌گانی خواهد ساخت.

انتخابات ۹۸

آغاز روند انتقال‌ اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به ذخیره‌گاه‌ها

مسؤولان این کمیسیون، می‌گویند که تا دو هفتۀ آینده انتقال تمامی اطلاعات این دستگاه‌ها به ذخیره‌گاه این کمیسیون پایان خواهد یافت.

تصویر بندانگشتی

شانزده روز پس از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک رأی‌دهنده‌گان را به ذخیره‌گاه‌های این نهاد، امرزو (یک‌شنبه، ۱۳ عقرب) آغاز کرد.

مسؤولان این کمیسیون، می‌گویند که تا دو هفتۀ آینده انتقال تمامی اطلاعات این دستگاه‌ها به ذخیره‌گاه این کمیسیون پایان خواهد یافت.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری بیان داشت: «چند فیصد رأی به خاطر بعضی مشکلات این‌که بایومتریک کار نکرده واین‌که چقدر با فهرست رأی‌دهنده‌گان انجام شده، این فیصدی بعد معلوم خواهد شد. شما را زحمت دادیم که این سیستم را ببینید که آرأی بایومتریک شده از دستگاه‌ها چگونه انتقال می‌شوند؛ امروز آغاز آن است.»

در حال حاضر، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج شمارش آرای برگه‌های رأی‌دهی ده ولایت را در بانک اطلاعاتی ثبت کرده است.

به گفتۀ مسؤولان این کمیسیون، تاکنون از ۲۳ ولایت دستگاه‌های شناسایی بایومتریک به مرکز رسیده‌اند.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «دستگاه بایومتریک با ریزلت شیت‌ها باید یکجا آورده می‌شد و امروز ما عملأ روند انتقال دیتا را شروع کردیم و انشاالله که تا دوهفته تمام خواهد شد.»

در همین حال، احزاب سیاسی که از روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان به ذخیره‌گاه‌ها نظارت می‌کنند هنوز هم بر معتبر شناخته شدن آرای بایومتریک شده تأکید می‌ورند.

نور رحمان اخلاقی، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی در این باره بیان داشت: «معلوم شود که کدام آرا بارکُد خورده و کدامش نخورده، کدامش بایومتریک شده استند و کدامش نیستند؛ به این خاطر نیاز است که بازشماری کُل آرا شود و بحث سوم که ما این‌جا متوجه شدیم این است که باید آماری که در هر دستگاه بایومتریک استند با برگه نتایج همان محل باید برود به تفتیش.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس نماینده‌گان، نتایج این انتخابات باید به روز نزدهم ماه عقرب اعلام می‌شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نتایج این انتخابات را به روز سوم ماه قوس همه‌گانی خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید