تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

آغاز روند ثبت نام‌ها در روستاها؛ به یک‌هزار مرکز مواد نرسیده است

ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، تا دو روز دیگر در مرکزهای ولایت‌ها و ولسوالی‌های کشور پایان می‌یابد، اما این روند از روز نزدهم ماه جوزا در روستاهای کشور آغاز شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که ۲۸۸۷ (دوهزار و هشت صد و هشتاد و هفت) مرکز ثبت نام را در روستاها تعیین کرده است و تا کنون به یک هزار مرکز ثبت نام، مواد حساس ثبت نام نرسیده است.

سید حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «خلاف مرحلۀ دوم که ما مواد حساس را در بسیاری جاها نتوانستیم به آسانی برسانیم، اما این بار، بسیار به آسانی موادی که در مرکزهای ولسوالی‌ها بود در روز اول به بسیاری مرکزها رسیده به جز تعداد محدود که به علت ناامنی‌ها و سقوط مواد نرسیده.»

قرار است روند ثبت نام رأی‌دهنده‌‍گان در روستاهای کشور، تا روز پانزدهم ماه سرطان ادامه داشته باشد.

این در حالی است که مرحلۀ نخست و دوم ثبت نام‌ رأی‌دهنده‌گان در مرکز و لایت‌ها و مرکز ولسوالی‌ها، به تاریخ ۲۲ ماه جوزا، پایان خواهند یافت.

بربنیاد آمارهای نخستین کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون در سراسر کشور نزدیک به هفت میلیون تن نام‌های شان را ثبت کرده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تاکنون بیشتر از یک هزار و یک صد تن برای انتخابات مجلس و نیز ۶۹۰ تن برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها ثبت نام کرده اند.

با این همه، بن بست انتخابات در ولایت غزنی تا کنون ازمیان برداشته نشده است. شماری از باشنده‌گان این ولایت، دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت را بسته اند و خواهان کوچک سازی حوزه های انتخاباتی استند.

آقای هاشمی، می‌گوید که اگر حکومت تا پیش از فرا رسیدن عید رمضان مشکل انتخابات غزنی را حل کند، روند ثبت نام در این ولایت آغاز خواهد شد: «انتخابات حوزه یی را تأیید نمی‌کنیم مشکل خواهد بود، اما احتمال به تعویق انداختن انتخابات غزنی است. امروز معین ارگان های محل، آقای شاران گفت که تا یکی دو روز این مشکل را حل خواهیم کرد.»

در همین حال، پی یر مایدون، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان از ناتوانی مسوؤولان کمیسیون مستقل انتخابات سخن می‌زند: «وقتی که در بارۀ اندک بودن سطح ثبت نام در این بخش های کشور سخن می‌گوییم، به یقین که علت آن نبود امنیت است؛ اما نبود امنیت تنها علت نیست. کمبود توان سیاسی در این روند نیز است.»

کمیسیون مستقل انتخابات در مرحلۀ دوم نتوانست مرکزهای ثبت نام‌ها را در  ولسوالی‌های  دای چوپان در زابل، مارجۀ هلمند، گومل و گیان در پکتیکا، کوهستان در بدخشان و خاص ارزگان در ولایت ارزگان، باز نماید.

انتخابات ۹۸

آغاز روند ثبت نام‌ها در روستاها؛ به یک‌هزار مرکز مواد نرسیده است

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تاکنون بیشتر از یک هزار و یک صد تن برای انتخابات مجلس و نیز ۶۹۰ تن برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها ثبت نام کرده اند.

تصویر بندانگشتی

ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، تا دو روز دیگر در مرکزهای ولایت‌ها و ولسوالی‌های کشور پایان می‌یابد، اما این روند از روز نزدهم ماه جوزا در روستاهای کشور آغاز شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که ۲۸۸۷ (دوهزار و هشت صد و هشتاد و هفت) مرکز ثبت نام را در روستاها تعیین کرده است و تا کنون به یک هزار مرکز ثبت نام، مواد حساس ثبت نام نرسیده است.

سید حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «خلاف مرحلۀ دوم که ما مواد حساس را در بسیاری جاها نتوانستیم به آسانی برسانیم، اما این بار، بسیار به آسانی موادی که در مرکزهای ولسوالی‌ها بود در روز اول به بسیاری مرکزها رسیده به جز تعداد محدود که به علت ناامنی‌ها و سقوط مواد نرسیده.»

قرار است روند ثبت نام رأی‌دهنده‌‍گان در روستاهای کشور، تا روز پانزدهم ماه سرطان ادامه داشته باشد.

این در حالی است که مرحلۀ نخست و دوم ثبت نام‌ رأی‌دهنده‌گان در مرکز و لایت‌ها و مرکز ولسوالی‌ها، به تاریخ ۲۲ ماه جوزا، پایان خواهند یافت.

بربنیاد آمارهای نخستین کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون در سراسر کشور نزدیک به هفت میلیون تن نام‌های شان را ثبت کرده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تاکنون بیشتر از یک هزار و یک صد تن برای انتخابات مجلس و نیز ۶۹۰ تن برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها ثبت نام کرده اند.

با این همه، بن بست انتخابات در ولایت غزنی تا کنون ازمیان برداشته نشده است. شماری از باشنده‌گان این ولایت، دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت را بسته اند و خواهان کوچک سازی حوزه های انتخاباتی استند.

آقای هاشمی، می‌گوید که اگر حکومت تا پیش از فرا رسیدن عید رمضان مشکل انتخابات غزنی را حل کند، روند ثبت نام در این ولایت آغاز خواهد شد: «انتخابات حوزه یی را تأیید نمی‌کنیم مشکل خواهد بود، اما احتمال به تعویق انداختن انتخابات غزنی است. امروز معین ارگان های محل، آقای شاران گفت که تا یکی دو روز این مشکل را حل خواهیم کرد.»

در همین حال، پی یر مایدون، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان از ناتوانی مسوؤولان کمیسیون مستقل انتخابات سخن می‌زند: «وقتی که در بارۀ اندک بودن سطح ثبت نام در این بخش های کشور سخن می‌گوییم، به یقین که علت آن نبود امنیت است؛ اما نبود امنیت تنها علت نیست. کمبود توان سیاسی در این روند نیز است.»

کمیسیون مستقل انتخابات در مرحلۀ دوم نتوانست مرکزهای ثبت نام‌ها را در  ولسوالی‌های  دای چوپان در زابل، مارجۀ هلمند، گومل و گیان در پکتیکا، کوهستان در بدخشان و خاص ارزگان در ولایت ارزگان، باز نماید.

هم‌رسانی کنید