تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

آغاز شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات مجلس

شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور آغاز شده است و قرار است ساعت هفت صبح فردا (شنبه، ۲۸میزان) روند رأی‌دهی در مرکزها و محل‌های رأی‌دهی آغاز شود.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری این انتخابات گرفته شده‌اند – رسانیدن مواد انتخاباتی به مرکزهای رأی‌دهی، بخشی از این آماده‌گی است که به گفتۀ حفیظ هاشمی، دبیر کمیسیون انتخابات این مواد به تمامی مرکزهای رأی‌دهی رسیده‌اند.

آقای هاشمی می‌افزاید: «همه مواد ما در جای محفوظ در نزدیک ترین محلی که ولسوال یا ولسوالی است در همان جا محفوظ است در دفاتر خود ما از دست برد در امان است.»

اما این انتخابات، قرار است در ۳۲ ولایت کشور برگزار شود. در ولایت‌های غزنی و کندهار این انتخابات برگزار نخواهد شد.

وجود اختلاف‌ها برسرکوچک سازی حوزه‌های انتخاباتی در غزنی، باعث شد که برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در این ولایت تا زمان نا معلومی به تآخیر بیافتد.

کمیسیون انتخابات، امروز اعلام کرد که انتخابات ولایت کندهار نیز یک هفته به تأخیر افتاده است.

آقای هاشمی در بارۀ این تصمیم می‌گوید: «مردم کندهار بعد از این حادثه (حمله بر جنرال عبدالرازق و جان باختن او) آمادۀ انتخابات نبودند و کمیسیون پیشنهاد کرد که انتخابات این ولایت یک هفته به تأخیر بیافتد که از سوی شورای امنیت نیز تأیید شد.»

در همین حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که انتخابات، یک روند غیرنظامی است و مکتب‌هایی که از آن‌ها به عنوان مرکزهای رأی دهی استفاده می‌شوند، اهداف نظامی نیستند.

این سازمان، از طالبان می‌خواهد که از تهدید غیرنظامیان در روز انتخابات خودداری کنند.

همزمان با این، شهروندان کشور از آماده‌گیهایشان برای شرکت در این انتخابات سخن میزنند.

شمار زیادی از شهروندان کشور، میگویند با وجود هرگونه چالشی آماده استند به پای صندوقهای رأیدهی بروند و به نامزدان مورد علاقۀ شان رأی بدهند.

این شهروندان می‌گویند که این فرصت برای تغییر آیندۀ شان بسیار حیاتی است.

۸ میلیون ۹صد ۱۸هزار ۱۰۷ تن برای شرکت در انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور ثبت نام کرده اند. ۲۵۶۵تن هم خودشان را برای ۲۵۰ کرسی مجلس نامزد کرده اند.

انتخابات ۹۸

آغاز شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات مجلس

سازمان ملل متحد می‌گوید که انتخابات، یک روند غیرنظامی است و مکتب‌هایی که از آن‌ها به عنوان مرکزهای رأی دهی استفاده می‌شوند، اهداف نظامی نیستند.

Thumbnail

شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور آغاز شده است و قرار است ساعت هفت صبح فردا (شنبه، ۲۸میزان) روند رأی‌دهی در مرکزها و محل‌های رأی‌دهی آغاز شود.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری این انتخابات گرفته شده‌اند – رسانیدن مواد انتخاباتی به مرکزهای رأی‌دهی، بخشی از این آماده‌گی است که به گفتۀ حفیظ هاشمی، دبیر کمیسیون انتخابات این مواد به تمامی مرکزهای رأی‌دهی رسیده‌اند.

آقای هاشمی می‌افزاید: «همه مواد ما در جای محفوظ در نزدیک ترین محلی که ولسوال یا ولسوالی است در همان جا محفوظ است در دفاتر خود ما از دست برد در امان است.»

اما این انتخابات، قرار است در ۳۲ ولایت کشور برگزار شود. در ولایت‌های غزنی و کندهار این انتخابات برگزار نخواهد شد.

وجود اختلاف‌ها برسرکوچک سازی حوزه‌های انتخاباتی در غزنی، باعث شد که برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در این ولایت تا زمان نا معلومی به تآخیر بیافتد.

کمیسیون انتخابات، امروز اعلام کرد که انتخابات ولایت کندهار نیز یک هفته به تأخیر افتاده است.

آقای هاشمی در بارۀ این تصمیم می‌گوید: «مردم کندهار بعد از این حادثه (حمله بر جنرال عبدالرازق و جان باختن او) آمادۀ انتخابات نبودند و کمیسیون پیشنهاد کرد که انتخابات این ولایت یک هفته به تأخیر بیافتد که از سوی شورای امنیت نیز تأیید شد.»

در همین حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که انتخابات، یک روند غیرنظامی است و مکتب‌هایی که از آن‌ها به عنوان مرکزهای رأی دهی استفاده می‌شوند، اهداف نظامی نیستند.

این سازمان، از طالبان می‌خواهد که از تهدید غیرنظامیان در روز انتخابات خودداری کنند.

همزمان با این، شهروندان کشور از آماده‌گیهایشان برای شرکت در این انتخابات سخن میزنند.

شمار زیادی از شهروندان کشور، میگویند با وجود هرگونه چالشی آماده استند به پای صندوقهای رأیدهی بروند و به نامزدان مورد علاقۀ شان رأی بدهند.

این شهروندان می‌گویند که این فرصت برای تغییر آیندۀ شان بسیار حیاتی است.

۸ میلیون ۹صد ۱۸هزار ۱۰۷ تن برای شرکت در انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور ثبت نام کرده اند. ۲۵۶۵تن هم خودشان را برای ۲۵۰ کرسی مجلس نامزد کرده اند.

هم‌رسانی کنید