Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز مأموریت ۵۰هزار سرباز برای تأمین امنیت انتخابات در کشور

وزارت امور داخله می‌گوید که قرار است سر از فردا، بیش از ۵۰ هزار نیروی امنیتی مأموریت شان را برای تأمین امنیت انتخابات مجلس نماینده‌گان آغاز کنند.

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان، تا هفت روز دیگر (۲۸ میزان) در بیش از پنج‌هزار مرکز رآی دهی در کشور برگزار شود.

در این میان، به گفتۀ وزارت داخله مرکزهای رأی‌دهی ۱۹ ولسوالی در ولایت های مختلف کشور با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزرات امور داخله در این باره گفت: «برای تأمین امنیت روز انتخابات مجلس نماینده گان، ما بیش از ۵۰هزار نیرو را در نظر گرفتیم، اما در صورت نیاز شمار این نیروها تغییر می‌‎کند.»

وزارت داخله در حالی از تدابیر امنیتی برای روز انتخابات سخن می‌زند که کمیسیون مستقل انتخابات از آن‌چه که جدی بودن تهدیدات امنیتی در مرکزها و محلات رأی دهی می‌گوید، نگران است.

این کمیسیون از وزارت داخله می‌خواهد که تدابیر بیشتری را برای تأمین امنیت انتخابات روی دست گیرد.

حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «در سه ماه گذشته در پنج هزار مرکز ثبت نام صورت گرفته است و نیروهای امنیتی تأمین امنیت این مرکزها را تأیید کرده اند، اما اگر کدام تغییری در تأمین امنیت این مرکزها به میان می‌آید، خوب است که نهادهای امنیتی آن را با ما شریک سازند.»

این در حالی است که از آغاز کارزارهای انتخاباتی تاکنون، چندین رویداد هراس افگنی در کشور رخ داده اند که جان شماری از شهروندان مشمول نامزدان انتخابات را گرفته اند.

این وضعیت، نهادهای ناظر بر انتخابات را نیز نگران کرده است. این نهادها، می‌گویند که اگر تهدیدهای امنیتی رفع نشوند، نه تنها شفافیت در انتخابات تضمین نخواهد شد که جان رأی دهنده‌گان و نامزدان نیز در خطر خواهد بود.

همزمان با این، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که مواد اساس انتخاباتی به غیر از کابل و میدان وردک، به مرکزهای ۳۱ ولایت دیگر رسیده اند و قرار است تا یک روز پیش از برگزاری انتخابات، این مواد به مرکزهای رأی دهی برسد.

از سویی هم، این کمیسیون می‌گوید که تاکنون تمامی کارمندانی که در روز انتخابات از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک استفاده می‌کنند، چگونگی استفاده از این دستگاه‌ها به آنان آموزش داده نشده است.

آغاز مأموریت ۵۰هزار سرباز برای تأمین امنیت انتخابات در کشور

در حالی‌‍که هفت روز دیگر تا برگزاری انتخابات باقی مانده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تاکنون مواد انتخاباتی در شماری از ولایت‌ها فرستاده نشده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می‌گوید که قرار است سر از فردا، بیش از ۵۰ هزار نیروی امنیتی مأموریت شان را برای تأمین امنیت انتخابات مجلس نماینده‌گان آغاز کنند.

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان، تا هفت روز دیگر (۲۸ میزان) در بیش از پنج‌هزار مرکز رآی دهی در کشور برگزار شود.

در این میان، به گفتۀ وزارت داخله مرکزهای رأی‌دهی ۱۹ ولسوالی در ولایت های مختلف کشور با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزرات امور داخله در این باره گفت: «برای تأمین امنیت روز انتخابات مجلس نماینده گان، ما بیش از ۵۰هزار نیرو را در نظر گرفتیم، اما در صورت نیاز شمار این نیروها تغییر می‌‎کند.»

وزارت داخله در حالی از تدابیر امنیتی برای روز انتخابات سخن می‌زند که کمیسیون مستقل انتخابات از آن‌چه که جدی بودن تهدیدات امنیتی در مرکزها و محلات رأی دهی می‌گوید، نگران است.

این کمیسیون از وزارت داخله می‌خواهد که تدابیر بیشتری را برای تأمین امنیت انتخابات روی دست گیرد.

حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «در سه ماه گذشته در پنج هزار مرکز ثبت نام صورت گرفته است و نیروهای امنیتی تأمین امنیت این مرکزها را تأیید کرده اند، اما اگر کدام تغییری در تأمین امنیت این مرکزها به میان می‌آید، خوب است که نهادهای امنیتی آن را با ما شریک سازند.»

این در حالی است که از آغاز کارزارهای انتخاباتی تاکنون، چندین رویداد هراس افگنی در کشور رخ داده اند که جان شماری از شهروندان مشمول نامزدان انتخابات را گرفته اند.

این وضعیت، نهادهای ناظر بر انتخابات را نیز نگران کرده است. این نهادها، می‌گویند که اگر تهدیدهای امنیتی رفع نشوند، نه تنها شفافیت در انتخابات تضمین نخواهد شد که جان رأی دهنده‌گان و نامزدان نیز در خطر خواهد بود.

همزمان با این، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که مواد اساس انتخاباتی به غیر از کابل و میدان وردک، به مرکزهای ۳۱ ولایت دیگر رسیده اند و قرار است تا یک روز پیش از برگزاری انتخابات، این مواد به مرکزهای رأی دهی برسد.

از سویی هم، این کمیسیون می‌گوید که تاکنون تمامی کارمندانی که در روز انتخابات از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک استفاده می‌کنند، چگونگی استفاده از این دستگاه‌ها به آنان آموزش داده نشده است.

هم‌رسانی کنید