Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صیاد: در مرکزهایی‌که بسته مانده‌اند فردا انتخابات برگزار می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید در محل‌ها و مرکزهای رأی‌دهی که کارمندان کمیسیون ناوقت حاضر شده‌اند و یا مواد ناوقت رسیده‌اند، روند رأی‌دهی تا ساعت شش امشب تمدید می‌شود.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید اگر تا ساعت ۱ پس از چاشت امروز برخی از محل‌ها باز نشوند، احتمال دارد انتخابات در آن محل‌ها فردا برگزار شود.

آقای صیاد می‌گوید کمیسیون دربارۀ برگزاری انتخابات در برخی از محل‌های رأی‌دهی به روز یک‌شنبه، امروز تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

کمیسیون انتخابات در حالی از احتمال برگزاری انتخابات به روز یک‌شنبه در برخی از محل‌های رأی‌دهی خبر می‌دهد که امروز شمار زیادی از رأی‌دهنده‌گان از تأخیر در بازشدن مرکزهای رأی‌دهی در کابل و ولایات‌ شکایت داشتند.

به گفته باشنده‌گان کابل، با وجودی که روند رأی‌دهی ساعت هفت صبح از سوی رییس‌جمهور غنی آغاز شد، اما برخی از مرکزهای رأی‌دهی تا ساعت یازده پیش از چاشت بسته بودند.

تنها در یک‌ونیم ساعت، بیش از چهار هزار شکایت از سوی باشنده‌گان کشور به طلوع‌نیوز رسیده‌اند و همه‌گی از تأخیر در بازشدن مرکزهای‌ رأی‌دهی و بی‌‌نظمی‌ها در این مرکزها شکایت دارند.

شکایت دیگری این باشنده‌گان، عدم همخوانی میان ورق‌های رأی‌دهی و فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌گان است.

شماری از رأی‌دهنده‌گان از ولایت هرات گفتند ورق‌های رأی‌دهی که به این ولایت رسیده‌اند، مربوط به بامیان است و با فهرست رأی‌دهنده‌گان همخوانی ندارد.  

این در حالی است کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که مرکزهای رأی‌دهی در ۳۲ ولایت کشور ساعت هفت صبح باز خواهند شد و باشنده‌گان کشور تا ساعت چهار پس از چاشت فرصت دارند رأی‌ بدهند.

نزدیک به نُه میلیون رأی‌دهنده برای اشتراک در انتخابات مجلس نماینده‌گان، ثبت نام کرده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات پنج‌هزار و هفتاد مرکزهای رأی‌دهی را در سرتاسر کشور مشخص کرده‌است و شهروندان کشور در این مرکزها رأی خواهند داد.

در این انتخابات، بیش از ۲۵۰۰ نامزد برای ۲۴۹ کرسی مجلس رقابت می‌کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بیش از ۲۰۰هزار اعتبارنامۀ نظارت از روند انتخابات را به نهادهای گوناگون جهانی و داخلی به شمول نهادهای ناظر برانتخابات توزیع کرده‌است.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که به ۱۹ ناظر بین المللی نیز از این اعتبارنامه‌ها توزیع شده اند.

صیاد: در مرکزهایی‌که بسته مانده‌اند فردا انتخابات برگزار می‌شود

کمیسیون انتخابات می‌گوید اگر محل‌های رأی‌دهی که تاکنون بسته مانده‌اند، تا ساعت ۱ پس از چاشت روز شنبه باز نشوند، انتخابات در این محل‌ها روز یک شنبه برگزار خواهد شد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید در محل‌ها و مرکزهای رأی‌دهی که کارمندان کمیسیون ناوقت حاضر شده‌اند و یا مواد ناوقت رسیده‌اند، روند رأی‌دهی تا ساعت شش امشب تمدید می‌شود.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید اگر تا ساعت ۱ پس از چاشت امروز برخی از محل‌ها باز نشوند، احتمال دارد انتخابات در آن محل‌ها فردا برگزار شود.

آقای صیاد می‌گوید کمیسیون دربارۀ برگزاری انتخابات در برخی از محل‌های رأی‌دهی به روز یک‌شنبه، امروز تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

کمیسیون انتخابات در حالی از احتمال برگزاری انتخابات به روز یک‌شنبه در برخی از محل‌های رأی‌دهی خبر می‌دهد که امروز شمار زیادی از رأی‌دهنده‌گان از تأخیر در بازشدن مرکزهای رأی‌دهی در کابل و ولایات‌ شکایت داشتند.

به گفته باشنده‌گان کابل، با وجودی که روند رأی‌دهی ساعت هفت صبح از سوی رییس‌جمهور غنی آغاز شد، اما برخی از مرکزهای رأی‌دهی تا ساعت یازده پیش از چاشت بسته بودند.

تنها در یک‌ونیم ساعت، بیش از چهار هزار شکایت از سوی باشنده‌گان کشور به طلوع‌نیوز رسیده‌اند و همه‌گی از تأخیر در بازشدن مرکزهای‌ رأی‌دهی و بی‌‌نظمی‌ها در این مرکزها شکایت دارند.

شکایت دیگری این باشنده‌گان، عدم همخوانی میان ورق‌های رأی‌دهی و فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌گان است.

شماری از رأی‌دهنده‌گان از ولایت هرات گفتند ورق‌های رأی‌دهی که به این ولایت رسیده‌اند، مربوط به بامیان است و با فهرست رأی‌دهنده‌گان همخوانی ندارد.  

این در حالی است کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که مرکزهای رأی‌دهی در ۳۲ ولایت کشور ساعت هفت صبح باز خواهند شد و باشنده‌گان کشور تا ساعت چهار پس از چاشت فرصت دارند رأی‌ بدهند.

نزدیک به نُه میلیون رأی‌دهنده برای اشتراک در انتخابات مجلس نماینده‌گان، ثبت نام کرده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات پنج‌هزار و هفتاد مرکزهای رأی‌دهی را در سرتاسر کشور مشخص کرده‌است و شهروندان کشور در این مرکزها رأی خواهند داد.

در این انتخابات، بیش از ۲۵۰۰ نامزد برای ۲۴۹ کرسی مجلس رقابت می‌کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بیش از ۲۰۰هزار اعتبارنامۀ نظارت از روند انتخابات را به نهادهای گوناگون جهانی و داخلی به شمول نهادهای ناظر برانتخابات توزیع کرده‌است.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که به ۱۹ ناظر بین المللی نیز از این اعتبارنامه‌ها توزیع شده اند.

هم‌رسانی کنید