تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

احتمال حذف نام‌های شماری از نامزدان از فهرست نهایی انتخابات مجلس

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، از احتمال بیرون شدن نام‌های شماری از نامزدان از فهرست نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان خبر می‌دهد.

مسؤولان کمیسیون می‌گویند که سندهای پیوند داشتن شماری از نامزدان انتخابات با گروه‌های مسلح غیرقانونی یا در بارۀ پایین بودن سن‌های شماری از نامزدان به این کمیسیون رسیده‌اند.

علی احمد مبلغ، کمیشنر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «سندهایی‌که به ما رسیده است، مثلأ سندهایی در رابطه با پیوند داشتن نامزد انتخابات با گروه‌های غیرمسؤول است، مثلا یک نامزد سن قانونی را برای نامزد شدن برای مجلس نماینده گان تکمیل نکرده است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات از شفافیت در انتخابات سخن می‌زند و می‌گوید کسانی که در روز انتخابات در تلاش رأی دادن‌های تکراری برای نامزد مورد نظرشان هستند مجازات خواهند شد.

عبدالبدیع صیاد، ریس کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «درخواست ما از مردم همین است که دوبار رأی ندهند؛ برای این‌که سیستم شناسایی می‌کند و این کار یک جرم است و مجازات می‌شوند.»

از سویی هم، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات از رسیدن تمامی مواد انتخاباتی و نیز پایان روند آموزش کارمندان انتخاباتی برای کارگیری از دستگاه های بایومتریک خبر می‌دهند.

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار گردد.  در یازده ولسوالی و نیز در ولایت غزنی به علت ناامنی‌ها انتخابات مجلس نماینده گان برگزار نمی‌شود.      

در همین حال مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور می‌گویند که آنان آماده‌گی کامل برای تأمین امنیت انتخابات مجلس نماینده‌گان دارند. 

ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای می‌گوید که مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی در باره تامین امنیت مراکز رای‌دهی و جابجایی نیروهای هوایی و زمینی به رییس جمهور گزارش دادند. 

در همین حال، عبدالله عبدالله رییس اجراییه، به برگزاری انتخابات شفاف تاکید می‌کند. آقای عبدالله در دیداری با جان‌بس سفیر ایالات متحده امریکا بر شفافیت انتخابات و مشارکت همگانی تأکید کرد. 

آقای عبدالله همچنان در دیداری با تادامچی یاماموتو ، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف متعهد است.       

انتخابات ۹۸

احتمال حذف نام‌های شماری از نامزدان از فهرست نهایی انتخابات مجلس

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات از شفافیت در انتخابات سخن می‌زند و می‌گوید کسانی که در روز انتخابات در تلاش رأی دادن‌های تکراری برای نامزد مورد نظرشان هستند مجازات خواهند شد.

Thumbnail

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، از احتمال بیرون شدن نام‌های شماری از نامزدان از فهرست نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان خبر می‌دهد.

مسؤولان کمیسیون می‌گویند که سندهای پیوند داشتن شماری از نامزدان انتخابات با گروه‌های مسلح غیرقانونی یا در بارۀ پایین بودن سن‌های شماری از نامزدان به این کمیسیون رسیده‌اند.

علی احمد مبلغ، کمیشنر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «سندهایی‌که به ما رسیده است، مثلأ سندهایی در رابطه با پیوند داشتن نامزد انتخابات با گروه‌های غیرمسؤول است، مثلا یک نامزد سن قانونی را برای نامزد شدن برای مجلس نماینده گان تکمیل نکرده است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات از شفافیت در انتخابات سخن می‌زند و می‌گوید کسانی که در روز انتخابات در تلاش رأی دادن‌های تکراری برای نامزد مورد نظرشان هستند مجازات خواهند شد.

عبدالبدیع صیاد، ریس کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «درخواست ما از مردم همین است که دوبار رأی ندهند؛ برای این‌که سیستم شناسایی می‌کند و این کار یک جرم است و مجازات می‌شوند.»

از سویی هم، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات از رسیدن تمامی مواد انتخاباتی و نیز پایان روند آموزش کارمندان انتخاباتی برای کارگیری از دستگاه های بایومتریک خبر می‌دهند.

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار گردد.  در یازده ولسوالی و نیز در ولایت غزنی به علت ناامنی‌ها انتخابات مجلس نماینده گان برگزار نمی‌شود.      

در همین حال مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور می‌گویند که آنان آماده‌گی کامل برای تأمین امنیت انتخابات مجلس نماینده‌گان دارند. 

ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای می‌گوید که مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی در باره تامین امنیت مراکز رای‌دهی و جابجایی نیروهای هوایی و زمینی به رییس جمهور گزارش دادند. 

در همین حال، عبدالله عبدالله رییس اجراییه، به برگزاری انتخابات شفاف تاکید می‌کند. آقای عبدالله در دیداری با جان‌بس سفیر ایالات متحده امریکا بر شفافیت انتخابات و مشارکت همگانی تأکید کرد. 

آقای عبدالله همچنان در دیداری با تادامچی یاماموتو ، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف متعهد است.       

هم‌رسانی کنید