Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احزاب: درتمامی مرکزهای رأی‌دهی از شناسایی بایومتریک کار گرفته شود

در حالی‌که کمیسیون مستقل انتخابات به درخواست احزاب و جریان‌های سیاسی، قرار است از شناسایی بایومتریک رآی‌دهنده‌گان در روز انتخابات مجلس نماینده‌گان کار بگیرد، اما اکنون این جریان‌ها می‌گویند که باید این روند همه‌شمول باشد و در تمامی مرکزهای رآی‌دهی از این افزار کار گرفته شود.

کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، امروز (شنبه، ۱۴میزان) در یک نشست در کابل گفت در هر محل رآی‌دهی که شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان کار گرفته نشود، رأی‌های آن محل باید باطل اعلام شود.

نور رحمان اخلاقی که به نماینده‌گی از حزب جمعیت اسلامی در این کمیته حضور دارد، در این نشست گفت: «استفاده از تکنالوژی بایومتریک در شهرها و مراکز و محلاتی که انترنت وجود دارد، باید به صورت آنلاین باشد؛ زیرا استفاده از آفلاین با موج بزرگی از آرای تکراری و باطل روبه‌روشده که تصفیه آن باعث دشواری‌های زیادی می‌شود.»

کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌گوید اکنون که زمینۀ کارگیری از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک در روز انتخابات فراهم شده است، کمیسیون مستقل انتخابات باید به تمامی واجدان شرایط رأی‌دهی مشمول کسانی‌که شناس‌نامه‌های شان را برچسپ نزده اند، فرصت رأی‌دهی بدهد.

اعضای این کمیته، می‌گویند که برای جلوگیری در تقلب در انتخابات، باید دو انگشت رأی‌دهنده، تصویر و نیز تصویر شناس‌نامۀ رأی‌دهنده ثبت شوند.

همایون جریر، نمایندۀ حزب اسلامی در این کمیته، نیز بیان داشت: «بایومتریک واقعی می‌خواهیم، بایومتریکی که ملت ما را بتواند راضی بسازد؛ ما طرفدار این استیم. همچنان این را حق خود می‌دانیم که قراردادی که در رابطه به بایومتریک شدن انتخابات با کدام کمپنی شده احزاب و مردم افغانستان از جزییات آن آگاه شوند.»

درهمین حال، کمیسیون مستقل انتخابات هرچند کارگیری از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک را یکی از گزینه‌های خوب برای جلوگیری از تقلب در انتخابات می‌گوید، اما می‌‎افزاید که تنها کسانی حق رأی‌دهی خواهند داشت که شناس‌نامه‌های شان برچسپ انتخابات زده شده‌اند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات در این باره به طلوع نیوز گفت: «فکر نکنم که ما بتوانیم آنلاین کار بکنیم، اگر حکومت افغانستان قادر شود که به ۲۱هزار محل، انترنت توزیع کند و بتواند این انترنت را تأمین بکند، طبعاً که ما خوش استیم که آنلاین شود. اما اگر انترنت آماده نشود، طبعاً که ما آفلاین پیش می‌رویم.»

کارگیری از شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در روز انتخابات و دادن حق نظارت به احزاب و جریان‌های سیاسی از این روند، از خواسته‌های اصلی احزاب و جریان‌های سیاسی بودند که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شدند.

اکنون احزاب و جریان‌های سیاسی، خواهان حق نظارت دقیق از چگونگی روند جداسازی آرای جعلی از آرای اصلی، دادن اطلاعات در بارۀ چگونگی پیمان فراهم سازی دستگاه‌های شناسایی بایومتریک از سوی حکومت و تغییر نظام انتخابات، استند.

احزاب: درتمامی مرکزهای رأی‌دهی از شناسایی بایومتریک کار گرفته شود

کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌گوید اکنون که زمینۀ کارگیری از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک در روز انتخابات فراهم شده است، کمیسیون مستقل انتخابات باید به تمامی واجدان شرایط رأی‌دهی مشمول کسانی‌که شناس‌نامه‌های شان را برچسپ نزده اند، فرصت رأی‌دهی بدهد.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که کمیسیون مستقل انتخابات به درخواست احزاب و جریان‌های سیاسی، قرار است از شناسایی بایومتریک رآی‌دهنده‌گان در روز انتخابات مجلس نماینده‌گان کار بگیرد، اما اکنون این جریان‌ها می‌گویند که باید این روند همه‌شمول باشد و در تمامی مرکزهای رآی‌دهی از این افزار کار گرفته شود.

کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، امروز (شنبه، ۱۴میزان) در یک نشست در کابل گفت در هر محل رآی‌دهی که شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان کار گرفته نشود، رأی‌های آن محل باید باطل اعلام شود.

نور رحمان اخلاقی که به نماینده‌گی از حزب جمعیت اسلامی در این کمیته حضور دارد، در این نشست گفت: «استفاده از تکنالوژی بایومتریک در شهرها و مراکز و محلاتی که انترنت وجود دارد، باید به صورت آنلاین باشد؛ زیرا استفاده از آفلاین با موج بزرگی از آرای تکراری و باطل روبه‌روشده که تصفیه آن باعث دشواری‌های زیادی می‌شود.»

کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌گوید اکنون که زمینۀ کارگیری از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک در روز انتخابات فراهم شده است، کمیسیون مستقل انتخابات باید به تمامی واجدان شرایط رأی‌دهی مشمول کسانی‌که شناس‌نامه‌های شان را برچسپ نزده اند، فرصت رأی‌دهی بدهد.

اعضای این کمیته، می‌گویند که برای جلوگیری در تقلب در انتخابات، باید دو انگشت رأی‌دهنده، تصویر و نیز تصویر شناس‌نامۀ رأی‌دهنده ثبت شوند.

همایون جریر، نمایندۀ حزب اسلامی در این کمیته، نیز بیان داشت: «بایومتریک واقعی می‌خواهیم، بایومتریکی که ملت ما را بتواند راضی بسازد؛ ما طرفدار این استیم. همچنان این را حق خود می‌دانیم که قراردادی که در رابطه به بایومتریک شدن انتخابات با کدام کمپنی شده احزاب و مردم افغانستان از جزییات آن آگاه شوند.»

درهمین حال، کمیسیون مستقل انتخابات هرچند کارگیری از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک را یکی از گزینه‌های خوب برای جلوگیری از تقلب در انتخابات می‌گوید، اما می‌‎افزاید که تنها کسانی حق رأی‌دهی خواهند داشت که شناس‌نامه‌های شان برچسپ انتخابات زده شده‌اند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات در این باره به طلوع نیوز گفت: «فکر نکنم که ما بتوانیم آنلاین کار بکنیم، اگر حکومت افغانستان قادر شود که به ۲۱هزار محل، انترنت توزیع کند و بتواند این انترنت را تأمین بکند، طبعاً که ما خوش استیم که آنلاین شود. اما اگر انترنت آماده نشود، طبعاً که ما آفلاین پیش می‌رویم.»

کارگیری از شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در روز انتخابات و دادن حق نظارت به احزاب و جریان‌های سیاسی از این روند، از خواسته‌های اصلی احزاب و جریان‌های سیاسی بودند که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شدند.

اکنون احزاب و جریان‌های سیاسی، خواهان حق نظارت دقیق از چگونگی روند جداسازی آرای جعلی از آرای اصلی، دادن اطلاعات در بارۀ چگونگی پیمان فراهم سازی دستگاه‌های شناسایی بایومتریک از سوی حکومت و تغییر نظام انتخابات، استند.

هم‌رسانی کنید