تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

احزاب: شماری به گونۀ سازمان یافته از شرکت در انتخابات محروم شدند

شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان را پراز تقلب، ناقص و شرم آور می‌دانند.

این جریان‌های سیاسی می‌گویند که در شماری از مناطق کمیسیون مستقل انتخابات به گونۀ سازمان یافته و سیاسی شهروندان کشور را از دادن رأی محروم ساختند.

کمیتۀ احزاب و جریان‌های سیاسی، امروز در یک نشست در کابل، تأکید کردند آرای محل‌هایی که در آن‌ها شناخت بایومتریک انجام نشده است، باید باطل اعلام شوند.

همایون جریر، نمایندۀ حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در این کمیته گفت: «مسؤولان کمیسیون انتخابات با بی‌شرمی و وقاحت تمام ادعا کردند که انتخابات با شفافیت برگزار شده، ما نمی‌دانیم که تعریف مسؤولین محترم کمیسیون انتخابات از شفافیت چیست؟»

خان محمد وحدت، نمایندۀ حزب جنبش اسلامی افغانستان نیز بیان داشت: «احزاب سیاسی افغانستان نتایج انتخابات مراکز رأی‌دهی را که در آن‌ها رأی‎دهی به شیوۀ بایومتریک نبوده، فاقد اعتبار می‌داند.»

نورالرحمان اخلاقی، نمایندۀ حزب جمعیت اسلامی هم افزود: «زمان به تأخیر انداخته شد به خاطر این‌که شمارش آرا برود به آخر شب و (ناظران) خانم‌ها نتوانند حضور داشته باشند – و خانم‌ها تا آخر شب در آن‌جا حضور نداشتند.»

کمیسیون انتخابات، هرگونه برخورد سیاسی را در کار انتخابات رد می‌کند، اما نا به سامانی‌ها را در کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک می‌پذیرد و می‌گوید که در بیش از ۹۰درصد از مرکزهای ر‌أی‌دهی از دستگاه‌های شناخت بایومتریک کار گرفته شده است.

با آن که احزاب و جریان‌های سیاسی، روند انتخابات را پرچالش می‌دانند، اما از حضور مردم در روزهای انتخابات ستایش می‌کنند.

آنان تأکید دارند که با پایان یافتن نظارت‌های شان، موقف خود شان را در برابر روند انتخابات اعلام خواهند کرد.

انتخابات مجلس نماینده‌گان، به روزهای شنبه و یک‌شنبه (۲۸ و ۲۹) میزان در ۳۲ ولایت کشور برگزار شد. در این انتخابات، گزارش‌های مبنی بر موجودیت چالش‌ها در مرکزهای رأی‌دهی وجود دارند – گزارش‌هایی که کمیسیون انتخابات می‌گوید تمامی آنان را بررسی می‌کند.

انتخابات ۹۸

احزاب: شماری به گونۀ سازمان یافته از شرکت در انتخابات محروم شدند

در دو روز انتخابات مجلس نماینده‌گان، روند رأی‌دهی در برخی از مرکزهای رأی‌دهی با تأخیر چند ساعته آغاز شد و نیز دستگاه‌های شناخت بایومتریک در این مرکزها کار نمی‌کردند و این رویدادها به باور احزاب و جریان‌های سیاسی، یک کار سازمان یافته برای تقلب بودند.

تصویر بندانگشتی

شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان را پراز تقلب، ناقص و شرم آور می‌دانند.

این جریان‌های سیاسی می‌گویند که در شماری از مناطق کمیسیون مستقل انتخابات به گونۀ سازمان یافته و سیاسی شهروندان کشور را از دادن رأی محروم ساختند.

کمیتۀ احزاب و جریان‌های سیاسی، امروز در یک نشست در کابل، تأکید کردند آرای محل‌هایی که در آن‌ها شناخت بایومتریک انجام نشده است، باید باطل اعلام شوند.

همایون جریر، نمایندۀ حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در این کمیته گفت: «مسؤولان کمیسیون انتخابات با بی‌شرمی و وقاحت تمام ادعا کردند که انتخابات با شفافیت برگزار شده، ما نمی‌دانیم که تعریف مسؤولین محترم کمیسیون انتخابات از شفافیت چیست؟»

خان محمد وحدت، نمایندۀ حزب جنبش اسلامی افغانستان نیز بیان داشت: «احزاب سیاسی افغانستان نتایج انتخابات مراکز رأی‌دهی را که در آن‌ها رأی‎دهی به شیوۀ بایومتریک نبوده، فاقد اعتبار می‌داند.»

نورالرحمان اخلاقی، نمایندۀ حزب جمعیت اسلامی هم افزود: «زمان به تأخیر انداخته شد به خاطر این‌که شمارش آرا برود به آخر شب و (ناظران) خانم‌ها نتوانند حضور داشته باشند – و خانم‌ها تا آخر شب در آن‌جا حضور نداشتند.»

کمیسیون انتخابات، هرگونه برخورد سیاسی را در کار انتخابات رد می‌کند، اما نا به سامانی‌ها را در کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک می‌پذیرد و می‌گوید که در بیش از ۹۰درصد از مرکزهای ر‌أی‌دهی از دستگاه‌های شناخت بایومتریک کار گرفته شده است.

با آن که احزاب و جریان‌های سیاسی، روند انتخابات را پرچالش می‌دانند، اما از حضور مردم در روزهای انتخابات ستایش می‌کنند.

آنان تأکید دارند که با پایان یافتن نظارت‌های شان، موقف خود شان را در برابر روند انتخابات اعلام خواهند کرد.

انتخابات مجلس نماینده‌گان، به روزهای شنبه و یک‌شنبه (۲۸ و ۲۹) میزان در ۳۲ ولایت کشور برگزار شد. در این انتخابات، گزارش‌های مبنی بر موجودیت چالش‌ها در مرکزهای رأی‌دهی وجود دارند – گزارش‌هایی که کمیسیون انتخابات می‌گوید تمامی آنان را بررسی می‌کند.

هم‌رسانی کنید