تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش تهدیدها در برابر برخی از مرکزهای رأی‌دهی در ننگرهار

دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات ننگرهار می‌گوید که برخی از مرکزهای رأ‌ی‌دهی در بخش‌های دوردست به ویژه در ولسوالی‌ها حصارک و شیرزاد با تهدیدهای جدی روبرو استند.

مسوولان این نهاد هشدار می‌دهند که اگر امنیت این مرکز تأمین نشود این مرکزها در روز انتخابات بسته خواهند ماند. 

احمد داوود صدیق‌زاده، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار، گفت: «مشکلات امنیتی در ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد بیشتر است. در ولسوالی‌های دوردست دیگر نیز مشکلاتی موجود است.»

از سوی دیگر شورای ولایتی ننگرهار نیز از افزایش تهدیدها در برابر مرکزهای رأی‌دهی در این ولایت نگران است. 

احمد علی حضرت، رییس شورای ولایتی ننگرهار، گفت: «وضعیت امنیتی از چندی به این سو در بخش های گوناگون کشور خوب نیست. وضعیت امنیتی در ولایت ننگرهار در این اواخر خراب است. مردم آماده اند در روز انتخابات اشتراک کنند اما امنیت شان باید تأمین شود.»

باشنده گان ننگرهار از نیروهای دولتی می‌خواهند برای شرکت گسترده مردم امنیت مرکزهای رأی‌دهی را بیشتر تأمین کنند.

عابد، باشنده ننگرهار، گفت: «خواست ما از حکومت این است که در بخش هایی که زیر تهدید استند نیروهای ویژه را بفرستد.»

نور عالم، باشنده ننگرهار، گفت: «امنیت انتخابات باید تأمین شود. بدون امنیت، انتخابات مشکل خواهد بود.»

با آنکه پولیس ننگرهار برخی از چالش‌های امنیتی را می پذیرد اما می‌گوید که تلاش می‌کنند تا این چالش‌ها را دور بسازند. 

فرید خان، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار، گفت: «ما برای انتخابات تدابیر امنیتی را روی دست گرفته ایم. و ما همه نیروهای دولتی باهم یکدست و یکصدا استیم.. من اطمینان می دهم که مشکلات امنیتی در روز انتخابات به وجود نخواهد آمد و مردم می‌توانند به آسانی برای نامزدان مورد علاقه شان رأی بدهند.»

ننگرهار در ماه‌های پسین بیشتر گواه حمله‌های هراس‌افگنانه بوده است که آمارهای مقام‌های محلی این ولایت نشان می‌دهد که در این حمله‌ها نزدیک به یک هزار تن کشته و زخمی شده اند.

افزایش تهدیدها در برابر برخی از مرکزهای رأی‌دهی در ننگرهار

پولیس ننگرهار اطمینان می‌دهد که نیروهای دولتی می‌کوشند تا امنیت مرکزهای رأی‌دهی را بیشتر تأمین کنند.

تصویر بندانگشتی

دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات ننگرهار می‌گوید که برخی از مرکزهای رأ‌ی‌دهی در بخش‌های دوردست به ویژه در ولسوالی‌ها حصارک و شیرزاد با تهدیدهای جدی روبرو استند.

مسوولان این نهاد هشدار می‌دهند که اگر امنیت این مرکز تأمین نشود این مرکزها در روز انتخابات بسته خواهند ماند. 

احمد داوود صدیق‌زاده، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار، گفت: «مشکلات امنیتی در ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد بیشتر است. در ولسوالی‌های دوردست دیگر نیز مشکلاتی موجود است.»

از سوی دیگر شورای ولایتی ننگرهار نیز از افزایش تهدیدها در برابر مرکزهای رأی‌دهی در این ولایت نگران است. 

احمد علی حضرت، رییس شورای ولایتی ننگرهار، گفت: «وضعیت امنیتی از چندی به این سو در بخش های گوناگون کشور خوب نیست. وضعیت امنیتی در ولایت ننگرهار در این اواخر خراب است. مردم آماده اند در روز انتخابات اشتراک کنند اما امنیت شان باید تأمین شود.»

باشنده گان ننگرهار از نیروهای دولتی می‌خواهند برای شرکت گسترده مردم امنیت مرکزهای رأی‌دهی را بیشتر تأمین کنند.

عابد، باشنده ننگرهار، گفت: «خواست ما از حکومت این است که در بخش هایی که زیر تهدید استند نیروهای ویژه را بفرستد.»

نور عالم، باشنده ننگرهار، گفت: «امنیت انتخابات باید تأمین شود. بدون امنیت، انتخابات مشکل خواهد بود.»

با آنکه پولیس ننگرهار برخی از چالش‌های امنیتی را می پذیرد اما می‌گوید که تلاش می‌کنند تا این چالش‌ها را دور بسازند. 

فرید خان، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار، گفت: «ما برای انتخابات تدابیر امنیتی را روی دست گرفته ایم. و ما همه نیروهای دولتی باهم یکدست و یکصدا استیم.. من اطمینان می دهم که مشکلات امنیتی در روز انتخابات به وجود نخواهد آمد و مردم می‌توانند به آسانی برای نامزدان مورد علاقه شان رأی بدهند.»

ننگرهار در ماه‌های پسین بیشتر گواه حمله‌های هراس‌افگنانه بوده است که آمارهای مقام‌های محلی این ولایت نشان می‌دهد که در این حمله‌ها نزدیک به یک هزار تن کشته و زخمی شده اند.

هم‌رسانی کنید