Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان

بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس نماینده‌گان، کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج نخستین مجلس نماینده‌گان را به روز نزدهم ماه عقرب و نتایج نهایی را به روز بیست ونهم ماه قوس اعلام می‌کرد، اما این کمیسیون باگذشت ۷۰ روز از برگزاری انتخابات مجلس، حتا موفق به اعلام نتایج نخستین به گونۀ کامل نشده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون نتایج نخستین ۳۰ ولایت را اعلام کرده‌است.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس انتقاد می‌کند. علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌‎گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره می‌گوید: «آنچه که تاکنون صورت گرفته دربارۀ اعلام نتایج ابتدایی، متأسفانه نه نتایج قسمی است و نه نتایج ابتدایی.»

نهادهای ناظر بر انتخابات، ناتوانی مدیریتی در کمیسیون مستقل انتخابات، فساد مالی و مداخلۀ حکومت در کار کمیسیون انتخابات را از علت‌های اصلی تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس می‌دانند.

نعیم اصغری، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید: «کمیسیون، همیشه تصامیم در بارۀ کارکردهای عملیاتی خودرا خود کمیسیون گرفته نمی‌تواند، از داخل حکومت بالای شان دیکته می‌شود.»

در این میان، شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که کم کاری‌های کمیسیون انتخابات آنان را خسته ساخته اند.

فاروق برکی، یکی از این نامزدان گفت: «نزد مردم برداشت‌های بسیار منفی پیدا می‌شود به خصوص که انتخابات ریاست‌جمهوری هم پیش رو داریم.»

حبیب الله رستاقی، نامزد دیگر نیز بیان داشت: «بار بار به کمیسیون‌های انتخاباتی شکایت کردیم هیچ شنیده نشد؛ امید مردم تخار از کمیسیون‌های انتخاباتی قطع شده است.»

کمیسیون مستقل انتخابات، ناتوانی در مدیریت انتخابات را می‌پذیرد اما، اما می‌گوید ازبهر تأمین شفافیت در روند شمارش آرا در اعلام نتایج تأخیر بوجود آمده است.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما این درس‌ها را از انتخابات ۲۸ میزان گرفتیم و فعلأ روی این کار می‌کنیم که چطور می‌توانیم اصلاحات و ریفورم را در این چند بخش بوجود بیاوریم.»

 تاهنوز نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان حوزه‌های انتخابات کابل، بغلان، پکتیا، کوچی‌ها و اهل‌هنود اعلام نشده‌اند.

انتقادها از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان

در حالی‌که کمیسیون انتخابات پس از هفتاد روز نتوانسته است نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان را به صورت مکمل اعلام کند، این کمیسیون قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز در آیندۀ نزدیک برگزار کند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس نماینده‌گان، کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج نخستین مجلس نماینده‌گان را به روز نزدهم ماه عقرب و نتایج نهایی را به روز بیست ونهم ماه قوس اعلام می‌کرد، اما این کمیسیون باگذشت ۷۰ روز از برگزاری انتخابات مجلس، حتا موفق به اعلام نتایج نخستین به گونۀ کامل نشده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون نتایج نخستین ۳۰ ولایت را اعلام کرده‌است.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس انتقاد می‌کند. علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌‎گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره می‌گوید: «آنچه که تاکنون صورت گرفته دربارۀ اعلام نتایج ابتدایی، متأسفانه نه نتایج قسمی است و نه نتایج ابتدایی.»

نهادهای ناظر بر انتخابات، ناتوانی مدیریتی در کمیسیون مستقل انتخابات، فساد مالی و مداخلۀ حکومت در کار کمیسیون انتخابات را از علت‌های اصلی تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس می‌دانند.

نعیم اصغری، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید: «کمیسیون، همیشه تصامیم در بارۀ کارکردهای عملیاتی خودرا خود کمیسیون گرفته نمی‌تواند، از داخل حکومت بالای شان دیکته می‌شود.»

در این میان، شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که کم کاری‌های کمیسیون انتخابات آنان را خسته ساخته اند.

فاروق برکی، یکی از این نامزدان گفت: «نزد مردم برداشت‌های بسیار منفی پیدا می‌شود به خصوص که انتخابات ریاست‌جمهوری هم پیش رو داریم.»

حبیب الله رستاقی، نامزد دیگر نیز بیان داشت: «بار بار به کمیسیون‌های انتخاباتی شکایت کردیم هیچ شنیده نشد؛ امید مردم تخار از کمیسیون‌های انتخاباتی قطع شده است.»

کمیسیون مستقل انتخابات، ناتوانی در مدیریت انتخابات را می‌پذیرد اما، اما می‌گوید ازبهر تأمین شفافیت در روند شمارش آرا در اعلام نتایج تأخیر بوجود آمده است.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما این درس‌ها را از انتخابات ۲۸ میزان گرفتیم و فعلأ روی این کار می‌کنیم که چطور می‌توانیم اصلاحات و ریفورم را در این چند بخش بوجود بیاوریم.»

 تاهنوز نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان حوزه‌های انتخابات کابل، بغلان، پکتیا، کوچی‌ها و اهل‌هنود اعلام نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید