Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد حقوق‌دانان از شعارهای شماری از نامزدان مجلس

شماری از شهروندان و حقوق‌دانان می‌گویند که شماری از نامزدان مجلس نماینده‌گان فراتر از صلاحیت‌های شان شعار می‌دهند تا بتوانند از مردم رأی بگیرند.

آنان از این دسته نامزدان انتخابات، می‌خواهند که با شعارهای "اغراق آمیز" و به دور از صلاحیت‌های شان مردم را به وعده‌هایی که برآورده ساختن آن‌ها در توان شان نیست، امیدوار نسازند.

برقراری عدالت، تأمین امنیت و برابری شعارهای شماری از نامزدان مجلس نماینده‌گان استند که در کمپاین‌های انتخاباتی و پوسترهای این نامزدان دیده می‌شوند. 

اما یک نماینده مجلس نماینده گان چه صلاحیت هایی دارد؟

بر بنیاد قانون اساسی افغانستان  تصویب یا تعدیل قوانین و فرامین تقنینی، تصویب برنامه‌ها، تصویب بودجه دولتی، ایجاد و یا ملغا کردن واحدهای اداری تصدیق و یا ملغاکردن معاهدات و میثاق‌ها با کشورهای دیگر تأیید و یا رد مقرری‌ها و نیز استیضاح وزرا از صلاحیت‌های نماینده پارلمان است.

اما حقوق‌دانان شعارهای شماری از نامزدان مجلس را عدم آگاهی این نامزدان از صلاحیت یک نماینده مجلس و نیز دخالت در امور دیگر نهادها می‌دانند.

مصباح، حقوق‌دان، گفت: «شعار باید بر بنیاد ماده‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۳ باشد و نباید مشکل در تفکیک سه قوه ایجاد  کند زیرا تأمین امنیت مسولیت نهادهای امنیتی است.»

عزیزالله ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «در لایحه مبارزات انتخاباتی در این باره چیزی نیامده اما قسمی که دیده می‌شود شعارهای بعضی کاندیدان محترم بالاتر از لایحه صلاحیت نماینده پارلمان است.»

باشنده‌گان کابل از این نامزدان مجلس نماینده‌گان می‌خواهند تا با شعارهای که در توان شان نیست مردم را امیدوار نسازند.

حامد، باشنده کابل، گفت: «شعارهایی بگویند که در آینده از عهده آن بر آمده بتوانند.»

موسی، باشنده کابل، گفت: «اینان می‌گویند که ما عدالت و امنیت را تأمین می‌کنیم اصلاً این وظیفه خودشان نیست.»

نزدیک به شش روز از آغاز کمپاین‌های انتخاباتی می‌گذرد و نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان از راه مشروع در حال پیکارهای انتخاباتی شان استند تا بتوانند با گرفتن رأی از مردم به مجلس نماینده‌گان راه یابند. 

انتقاد حقوق‌دانان از شعارهای شماری از نامزدان مجلس

برقراری عدالت، تأمین امنیت و برابری شعارهای شماری از نامزدان مجلس نماینده‌گان استند که در کمپاین‌های انتخاباتی و پوسترهای این نامزدان دیده می‌شوند. 

Thumbnail

شماری از شهروندان و حقوق‌دانان می‌گویند که شماری از نامزدان مجلس نماینده‌گان فراتر از صلاحیت‌های شان شعار می‌دهند تا بتوانند از مردم رأی بگیرند.

آنان از این دسته نامزدان انتخابات، می‌خواهند که با شعارهای "اغراق آمیز" و به دور از صلاحیت‌های شان مردم را به وعده‌هایی که برآورده ساختن آن‌ها در توان شان نیست، امیدوار نسازند.

برقراری عدالت، تأمین امنیت و برابری شعارهای شماری از نامزدان مجلس نماینده‌گان استند که در کمپاین‌های انتخاباتی و پوسترهای این نامزدان دیده می‌شوند. 

اما یک نماینده مجلس نماینده گان چه صلاحیت هایی دارد؟

بر بنیاد قانون اساسی افغانستان  تصویب یا تعدیل قوانین و فرامین تقنینی، تصویب برنامه‌ها، تصویب بودجه دولتی، ایجاد و یا ملغا کردن واحدهای اداری تصدیق و یا ملغاکردن معاهدات و میثاق‌ها با کشورهای دیگر تأیید و یا رد مقرری‌ها و نیز استیضاح وزرا از صلاحیت‌های نماینده پارلمان است.

اما حقوق‌دانان شعارهای شماری از نامزدان مجلس را عدم آگاهی این نامزدان از صلاحیت یک نماینده مجلس و نیز دخالت در امور دیگر نهادها می‌دانند.

مصباح، حقوق‌دان، گفت: «شعار باید بر بنیاد ماده‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۳ باشد و نباید مشکل در تفکیک سه قوه ایجاد  کند زیرا تأمین امنیت مسولیت نهادهای امنیتی است.»

عزیزالله ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «در لایحه مبارزات انتخاباتی در این باره چیزی نیامده اما قسمی که دیده می‌شود شعارهای بعضی کاندیدان محترم بالاتر از لایحه صلاحیت نماینده پارلمان است.»

باشنده‌گان کابل از این نامزدان مجلس نماینده‌گان می‌خواهند تا با شعارهای که در توان شان نیست مردم را امیدوار نسازند.

حامد، باشنده کابل، گفت: «شعارهایی بگویند که در آینده از عهده آن بر آمده بتوانند.»

موسی، باشنده کابل، گفت: «اینان می‌گویند که ما عدالت و امنیت را تأمین می‌کنیم اصلاً این وظیفه خودشان نیست.»

نزدیک به شش روز از آغاز کمپاین‌های انتخاباتی می‌گذرد و نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان از راه مشروع در حال پیکارهای انتخاباتی شان استند تا بتوانند با گرفتن رأی از مردم به مجلس نماینده‌گان راه یابند. 

هم‌رسانی کنید