Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیروهای دولتی چادرهای معترضان را ازبرابر کمیسیون انتخابات برچیدند

نیرو‌های امنیتی، بامداد امروز شنبه (۳ سنبله) چادرهای معترضان را از برابر دروازه‌های کمیسیون انتخابات در کابل برداشتند.

پولیس گفته است که عملیات برداشتن این چادرها ساعت سه بامداد آغاز شد و ساعت چهار بامداد به پایان رسید.

به گفتۀ پولیس درجریان عملیات، به کسی آسیب نرسیده است؛ زیرا معترضان از چادرها بیرون شده بودند و نیز نیروهای دولتی از سلاح کار نگرفته اند.

از نزدیک به دوهفته پیش، هواداران شماری از کسانی که نام‌های شان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان حذف شده‌اند، با برپایی چندین خیمه در برابر کمیسیون انتخابات دست به اعتراض زده اند. آنان دروازۀ این نهاد را در کابل و نیز دروازه‌های دفترهای ولایتی این کمیسیون در ده ولایت دیگر را بسته اند و خواهان درج نام‌‍های شان در فهراست نامزدان انتخابات استند. 

همزمان با این، شماری از احزاب و جریان های سیاسی در کشور، با نشر اعلامیه‌یی، گفته اند که برای پذیرفته شدن خواست‌های شان دست به اعتراض‌‍های مدنی خواهند زد. 

در اعلامیۀ این احزاب آمده است که اعتراض‌های مدنی آنان در کابل و ولایت‌ها شامل بستن موقتی دروازه‌های دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات خواهند بود.

اعلامیه می‌افزاید که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف اراده ندارد.

 تغییر نظام انتخاباتی، بایمتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات و نظارت موثر از روند رأی‌دهی برای جلوگیری از تقلب، از خواست‌های اصلی احزاب و جریان‌های سیاسی استند.

نماینده‌گان این احزاب و نماینده‌گان حکومت و کمیسیون انتخابات برای عملی سازی این خواست‌ها، چندین بار باهم نشست داشتند، اما این نشست‌ها نتیجه‌یی نداشته اند. 

نیروهای دولتی چادرهای معترضان را ازبرابر کمیسیون انتخابات برچیدند

همزما با این، شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که برای برآورده شدن خواست‌های شان دست به اعتراض‌های مدنی خواهند زد.

Thumbnail

نیرو‌های امنیتی، بامداد امروز شنبه (۳ سنبله) چادرهای معترضان را از برابر دروازه‌های کمیسیون انتخابات در کابل برداشتند.

پولیس گفته است که عملیات برداشتن این چادرها ساعت سه بامداد آغاز شد و ساعت چهار بامداد به پایان رسید.

به گفتۀ پولیس درجریان عملیات، به کسی آسیب نرسیده است؛ زیرا معترضان از چادرها بیرون شده بودند و نیز نیروهای دولتی از سلاح کار نگرفته اند.

از نزدیک به دوهفته پیش، هواداران شماری از کسانی که نام‌های شان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان حذف شده‌اند، با برپایی چندین خیمه در برابر کمیسیون انتخابات دست به اعتراض زده اند. آنان دروازۀ این نهاد را در کابل و نیز دروازه‌های دفترهای ولایتی این کمیسیون در ده ولایت دیگر را بسته اند و خواهان درج نام‌‍های شان در فهراست نامزدان انتخابات استند. 

همزمان با این، شماری از احزاب و جریان های سیاسی در کشور، با نشر اعلامیه‌یی، گفته اند که برای پذیرفته شدن خواست‌های شان دست به اعتراض‌‍های مدنی خواهند زد. 

در اعلامیۀ این احزاب آمده است که اعتراض‌های مدنی آنان در کابل و ولایت‌ها شامل بستن موقتی دروازه‌های دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات خواهند بود.

اعلامیه می‌افزاید که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف اراده ندارد.

 تغییر نظام انتخاباتی، بایمتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات و نظارت موثر از روند رأی‌دهی برای جلوگیری از تقلب، از خواست‌های اصلی احزاب و جریان‌های سیاسی استند.

نماینده‌گان این احزاب و نماینده‌گان حکومت و کمیسیون انتخابات برای عملی سازی این خواست‌ها، چندین بار باهم نشست داشتند، اما این نشست‌ها نتیجه‌یی نداشته اند. 

هم‌رسانی کنید