تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

بسته ماندن ۲۹ مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت پکتیا

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیا می‌گویند که در نتیجۀ تهدیدهای امنیتی ۲۹ مرکز ثبت نام‌ها در این ولایت بسته استند و از این میان تنها در ولسوالی زرمت به تازه‌گی چهار مرکز باز شده‌اند. 

محمد ظاهر اکبری، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در پکتیا، به طلوع نیوز گفت: «مرکزهایی که در ولایت پکتیا بسته اند تنها از بهر تهدیدهای امنیتی بسته اند. تلاش ما این است که از این میان در ولسوالی زرمت مرکزهای بیشتر را باز کنیم.» 

شمیم خان کتوازی، والی پکتیا، می‌گوید که برای ثبت نام بهتر مردم و نیز برگزاری بهتر انتخابات پارلمانی  در بخش‌های نا امن پکتیا باید عملیات‌های  نظامی راه اندازی شوند. 

او گفت: «این روند تنها در ولسوالی زرمت برای چند روز متوقف بود اما در بخش های دیگر پکتیا همچنان ادامه دارد. اما بازهم چهار مرکز را در ولسوالی زرمت فعال ساختیم.» 

همزمان با این شماری از باشنده گان پکتیا می‌گویند که روند ثبت نام‌ها برای انتخابات آینده در این ولایت کمرنگ است و علت ان را تهدیدهای امنیتی می‌خوانند. 

گل کریم سحر، باشنده پکتیا، گفت: «اشتراک مردم در انتخابات و روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان با تهدیدها همراه است، از این رو تدابیر عملیاتی روی دست گرفته می شدند تا اشتراک آزاد مردم در این روند را تأمین می‌کردند.» 

عزت الله، باشنده پکتیا، گفت: «تهدیدهای امنیتی وجود دارند. طالبان مردم را تهدید می‌کنند از همین رو آنان نمی توانند روی شناسنامه های شان برچسپ نصب کنند.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا، از آغاز روند ثبت نام‌ها تا کنون در این ولایت ۴۸ هزار تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

انتخابات ۹۸

بسته ماندن ۲۹ مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت پکتیا

آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات در پکتیا نشان می‌دهند که تا کنون در این ولایت ۴۸ هزار تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیا می‌گویند که در نتیجۀ تهدیدهای امنیتی ۲۹ مرکز ثبت نام‌ها در این ولایت بسته استند و از این میان تنها در ولسوالی زرمت به تازه‌گی چهار مرکز باز شده‌اند. 

محمد ظاهر اکبری، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در پکتیا، به طلوع نیوز گفت: «مرکزهایی که در ولایت پکتیا بسته اند تنها از بهر تهدیدهای امنیتی بسته اند. تلاش ما این است که از این میان در ولسوالی زرمت مرکزهای بیشتر را باز کنیم.» 

شمیم خان کتوازی، والی پکتیا، می‌گوید که برای ثبت نام بهتر مردم و نیز برگزاری بهتر انتخابات پارلمانی  در بخش‌های نا امن پکتیا باید عملیات‌های  نظامی راه اندازی شوند. 

او گفت: «این روند تنها در ولسوالی زرمت برای چند روز متوقف بود اما در بخش های دیگر پکتیا همچنان ادامه دارد. اما بازهم چهار مرکز را در ولسوالی زرمت فعال ساختیم.» 

همزمان با این شماری از باشنده گان پکتیا می‌گویند که روند ثبت نام‌ها برای انتخابات آینده در این ولایت کمرنگ است و علت ان را تهدیدهای امنیتی می‌خوانند. 

گل کریم سحر، باشنده پکتیا، گفت: «اشتراک مردم در انتخابات و روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان با تهدیدها همراه است، از این رو تدابیر عملیاتی روی دست گرفته می شدند تا اشتراک آزاد مردم در این روند را تأمین می‌کردند.» 

عزت الله، باشنده پکتیا، گفت: «تهدیدهای امنیتی وجود دارند. طالبان مردم را تهدید می‌کنند از همین رو آنان نمی توانند روی شناسنامه های شان برچسپ نصب کنند.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا، از آغاز روند ثبت نام‌ها تا کنون در این ولایت ۴۸ هزار تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید