تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکنون مرکزهای ثبت نام‌ها در هفت ولسوالی هلمند باز نشده‌اند

کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را در ولسوالی‌های کشور، به روز بیست و پنجم ماه ثور، آغاز کرد.

اما، با گذشت چهار روز از گشایش این مرکزها، هنوز هم در هفت ولسوالی ولایت هلمند این مرکزها باز نشده اند.

مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات هلمند، می‌گویند که به علت تهدیدها و نیر حضور گستردۀ طالبان، آنان نتوانسته اند که این مرکزها را باز کنند.

احمد شاه صاحب زاده، سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات هلمند در این باره گفت: «ولسوالی مارجه نیز یکی از بخش‌هایی است که ما نتوانسته ایم مرکز ثبت نام ها را فعال کنیم. کارمندان ما نمی توانند از راه زمین به این بخش ها بروند.»

اما، روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌های نادعلی، گرمسیر، ناوه، نهر سراج، واشیر و کجکی، به گونۀ عادی جریان دارد.

حیات الله، یکی از باشنده‌گان ولسوالی نادعلی اظهار داشت: «در مناطق که تحت تسلط حکومت است، مردم علاقه دارند ثبت نام کنند و رأی بدهند، اما در بخش هایی که در اختیار طالبان استند، امکانات نیست و مردم نمی توانند، ثبت نام کنند.»

همزمان با این، مقام‌های محلی در نادعلی، از باشنده‌گان این ولسوالی می‌خواهند که برای شرکت در انتخابات آینده، ثبت نام کنند.

محمد هاشمی، ولسوال نادعلی تصریح کرد: «ما آماده گی کامل برای ثبت نام گرفته ایم. این ولسوالی به مرکزشهر نزدیک است و مردم به انتخابات شرکت خواهند کرد.»

از سویی هم، باشنده‌گان و مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات هلمند، از نهادهای امنیتی می‌خواهند که امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را تأمین کنند.

این در حالی است که مسؤولان کمیسیون انتخابات در ولایت بدخشان نیز می‌گویند که مرکزهای ثبت نام‌ها در چهار ولسوالی این ولایت باز نشده اند.

به گفتۀ حمیدالله بلوچ، سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بدخشان، در ۲۳ ولسوالی دیگر این ولایت، روند ثبت نام‌ها به گونۀ عادی جریان دارد و تاکنون نزدیک به یک هزار تن در شهر و ولسوالی‌ها ثبت نام کرده اند.

مقام‌های امنیتی این ولایت می‌گویند که ولسوالی‌های وردوج و یمگان بدست طالبان استند، اما در ولسوالی‌های کران و منجان و کوهستان به دلیل ریزش باران‌‍ها نتوانسته اند که کارمندان این کمیسیون را انتقال دهند.

تاکنون مرکزهای ثبت نام‌ها در هفت ولسوالی هلمند باز نشده‌اند

در همین حال، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات هلمند، می‌گوید که روند ثبت نام‌ها در ولسوالی‌های نادعلی، گرمسیر، ناوه، نهرسراج، واشیر و کجکی به گونۀ عادی جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را در ولسوالی‌های کشور، به روز بیست و پنجم ماه ثور، آغاز کرد.

اما، با گذشت چهار روز از گشایش این مرکزها، هنوز هم در هفت ولسوالی ولایت هلمند این مرکزها باز نشده اند.

مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات هلمند، می‌گویند که به علت تهدیدها و نیر حضور گستردۀ طالبان، آنان نتوانسته اند که این مرکزها را باز کنند.

احمد شاه صاحب زاده، سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات هلمند در این باره گفت: «ولسوالی مارجه نیز یکی از بخش‌هایی است که ما نتوانسته ایم مرکز ثبت نام ها را فعال کنیم. کارمندان ما نمی توانند از راه زمین به این بخش ها بروند.»

اما، روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌های نادعلی، گرمسیر، ناوه، نهر سراج، واشیر و کجکی، به گونۀ عادی جریان دارد.

حیات الله، یکی از باشنده‌گان ولسوالی نادعلی اظهار داشت: «در مناطق که تحت تسلط حکومت است، مردم علاقه دارند ثبت نام کنند و رأی بدهند، اما در بخش هایی که در اختیار طالبان استند، امکانات نیست و مردم نمی توانند، ثبت نام کنند.»

همزمان با این، مقام‌های محلی در نادعلی، از باشنده‌گان این ولسوالی می‌خواهند که برای شرکت در انتخابات آینده، ثبت نام کنند.

محمد هاشمی، ولسوال نادعلی تصریح کرد: «ما آماده گی کامل برای ثبت نام گرفته ایم. این ولسوالی به مرکزشهر نزدیک است و مردم به انتخابات شرکت خواهند کرد.»

از سویی هم، باشنده‌گان و مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات هلمند، از نهادهای امنیتی می‌خواهند که امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را تأمین کنند.

این در حالی است که مسؤولان کمیسیون انتخابات در ولایت بدخشان نیز می‌گویند که مرکزهای ثبت نام‌ها در چهار ولسوالی این ولایت باز نشده اند.

به گفتۀ حمیدالله بلوچ، سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بدخشان، در ۲۳ ولسوالی دیگر این ولایت، روند ثبت نام‌ها به گونۀ عادی جریان دارد و تاکنون نزدیک به یک هزار تن در شهر و ولسوالی‌ها ثبت نام کرده اند.

مقام‌های امنیتی این ولایت می‌گویند که ولسوالی‌های وردوج و یمگان بدست طالبان استند، اما در ولسوالی‌های کران و منجان و کوهستان به دلیل ریزش باران‌‍ها نتوانسته اند که کارمندان این کمیسیون را انتقال دهند.

هم‌رسانی کنید