Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش کمیسیون انتخابات برای تهیه ابزارهای شناسایی بایومتریک

پس از اعتراض‌ها و جنجال‌های زیاد روی کارگیری از شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در انتخابات مجلس نماینده‌گان، سرانجام حکومت و کمیسیون انتخابات پذیرفته اند که در انتخابات ۲۸ میزان از این ابزار کارگیرند.

مسؤولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که در این باره با یک شرکت آلمانی توافق شده و قراراست در هفتۀ نخست ماه اکتوبر دستگاه‌ها و ابزار‌های شناسایی بایومتریک رأی‌‎دهنده‌گان به کشور آورده شوند.

بربنیاد گفته‌های سیدحفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون انتخابات قراراست ۲۴هزار دستگاه و ابزار مورد نیاز برای شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان که نیاز است، فراهم شوند.

آقای هاشمی در این باره افزود: «تا ۷۰درصد پیشرفت‌ها صورت گرفته اند که از این وسیله ممکن است در ۲۸میزان ازش کار بگیریم. اما ۳۰درصد پرسش‌های تخنیکی و دیگر مسایل باقی ماند ه است که امیدوار استم در دو سه روز آینده به آنان هم ‍پاسخ پیدا کنیم.»

منابعی می‌گویند که حکومت، با یک شرکت آلمانی به ارزش پانزده میلیون یورو قرار بسته است و این شرکت تا روز دهم ماه اکتوبر ۲۴هزار دستگاه و ابزار‌های مورد نیاز را به کابل خواهد فرستاد. پیش از این دو دستگاه شناسایی بایومتریک به حکومت سپرده شده است.

دبیر کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «پرنتر در پهلوی خود دارد که پس از شناسایی عکس چهره را می‌گیرد. عکس شناس نامه و برچسپ نیز اثر دو انگشت را می‌گیرد.»

در همین حال، احزاب سیاسی و نهادهای نظارت کننده انتخابات، می‌گویند که راهکارهای کارگیری از این شیوه بی درنگ باید همگانی شوند.

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی گفت: «این را می‌دانیم بایومتریک شفافیت می‌آورد، اما میکانیزم را که از بایومتریک استفاده می‌شود در آوردن شفافیت اصل است. ما باید بنشینیم و صحبت بکنیم که این چگونه می‌تواند از رأی تکراری جلوگیری کند. و میکانیزمی که ما پیشنهاد کرده بودیم به صورت قطعی از تقلب جلوگیری می‌کرد.»

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز افزود: «کمیسیون مستقل انتخابات باید برای مردم اطمینان بدهد که این را به شکل درستش مدیریت می‌کنند و دوم این که ما نیازمند این استیم باید یک مرحله آزمایشی را پیش از روز انتخابات داشته باشیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که در بخش‌های زیر پوشش شبکه‌های مخابراتی و انترنت، رأی دهنده‌گان به گونۀ آنلاین و در دیگر بخش‌های کشور به گونۀ آفلاین شناسایی بایومتریک خواهند شد.

این سیستم، بگونه‌یی است که یک رآی‌دهنده در صورت که آفلاین باشد می‌تواند چندین بار و در چندین محل رأی بدهد – اما این کار در صورتی‌که رآی‌دهنده‌ آنلاین باشد ممکن نیست.

اما در پایان روز هنگامی که مشخصات رأی دهنده گان وارد بانک اطلاعاتی اصلی شد، روشن خواهد شد که چه کسی در کجا و چند بار رأی داده است.

تا کنون اما روشن نیست که اگر یک رأی دهنده پنج تا ده بار برای نامزد یا نامزدانی رأی دهد آیا تمامی رأی‌های وی باطل خواهد شد یا نه!

بربنیاد تقویم اعلام شده، انتخابات مجلس نماینده‌گان قرار است در ۲۸ماه میزان در ۵۱۰۰ مرکز و ۲۱هزار محل رډی دهی برگزار شود.

تلاش کمیسیون انتخابات برای تهیه ابزارهای شناسایی بایومتریک

این نخستین تجربۀ بهره‌گیری از فناوری در انتخابات در افغانستان است. بربنیاد گفته‌های سیدحفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون انتخابات قراراست ۲۴هزار دستگاه و ابزار مورد نیاز برای شناسایی بایومتریک رډی دهنده‌گان که نیاز است، فراهم شوند.

تصویر بندانگشتی

پس از اعتراض‌ها و جنجال‌های زیاد روی کارگیری از شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در انتخابات مجلس نماینده‌گان، سرانجام حکومت و کمیسیون انتخابات پذیرفته اند که در انتخابات ۲۸ میزان از این ابزار کارگیرند.

مسؤولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که در این باره با یک شرکت آلمانی توافق شده و قراراست در هفتۀ نخست ماه اکتوبر دستگاه‌ها و ابزار‌های شناسایی بایومتریک رأی‌‎دهنده‌گان به کشور آورده شوند.

بربنیاد گفته‌های سیدحفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون انتخابات قراراست ۲۴هزار دستگاه و ابزار مورد نیاز برای شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان که نیاز است، فراهم شوند.

آقای هاشمی در این باره افزود: «تا ۷۰درصد پیشرفت‌ها صورت گرفته اند که از این وسیله ممکن است در ۲۸میزان ازش کار بگیریم. اما ۳۰درصد پرسش‌های تخنیکی و دیگر مسایل باقی ماند ه است که امیدوار استم در دو سه روز آینده به آنان هم ‍پاسخ پیدا کنیم.»

منابعی می‌گویند که حکومت، با یک شرکت آلمانی به ارزش پانزده میلیون یورو قرار بسته است و این شرکت تا روز دهم ماه اکتوبر ۲۴هزار دستگاه و ابزار‌های مورد نیاز را به کابل خواهد فرستاد. پیش از این دو دستگاه شناسایی بایومتریک به حکومت سپرده شده است.

دبیر کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «پرنتر در پهلوی خود دارد که پس از شناسایی عکس چهره را می‌گیرد. عکس شناس نامه و برچسپ نیز اثر دو انگشت را می‌گیرد.»

در همین حال، احزاب سیاسی و نهادهای نظارت کننده انتخابات، می‌گویند که راهکارهای کارگیری از این شیوه بی درنگ باید همگانی شوند.

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی گفت: «این را می‌دانیم بایومتریک شفافیت می‌آورد، اما میکانیزم را که از بایومتریک استفاده می‌شود در آوردن شفافیت اصل است. ما باید بنشینیم و صحبت بکنیم که این چگونه می‌تواند از رأی تکراری جلوگیری کند. و میکانیزمی که ما پیشنهاد کرده بودیم به صورت قطعی از تقلب جلوگیری می‌کرد.»

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز افزود: «کمیسیون مستقل انتخابات باید برای مردم اطمینان بدهد که این را به شکل درستش مدیریت می‌کنند و دوم این که ما نیازمند این استیم باید یک مرحله آزمایشی را پیش از روز انتخابات داشته باشیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که در بخش‌های زیر پوشش شبکه‌های مخابراتی و انترنت، رأی دهنده‌گان به گونۀ آنلاین و در دیگر بخش‌های کشور به گونۀ آفلاین شناسایی بایومتریک خواهند شد.

این سیستم، بگونه‌یی است که یک رآی‌دهنده در صورت که آفلاین باشد می‌تواند چندین بار و در چندین محل رأی بدهد – اما این کار در صورتی‌که رآی‌دهنده‌ آنلاین باشد ممکن نیست.

اما در پایان روز هنگامی که مشخصات رأی دهنده گان وارد بانک اطلاعاتی اصلی شد، روشن خواهد شد که چه کسی در کجا و چند بار رأی داده است.

تا کنون اما روشن نیست که اگر یک رأی دهنده پنج تا ده بار برای نامزد یا نامزدانی رأی دهد آیا تمامی رأی‌های وی باطل خواهد شد یا نه!

بربنیاد تقویم اعلام شده، انتخابات مجلس نماینده‌گان قرار است در ۲۸ماه میزان در ۵۱۰۰ مرکز و ۲۱هزار محل رډی دهی برگزار شود.

هم‌رسانی کنید