Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان برای نیروهای دولتی در ننگرهار آغاز شد

روند ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان برای نیروهای دولتی در ولایت ننگرهار، بامداد روز شنبه (۶ اسد)، به گونۀ رسمی آغاز شد.

این در حالی است که روند ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان که در سه مرحله به اجرا گذشته شده بود، به تاریخ پانزدهم ماه سرطان پایان یافت.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، در این سه مرحله بیش از هشت میلیون ۶۰۰هزارتن در سراسر کشور برای رأی دهی در انتخابات ثبت نام کرده اند.

همزمان با آغاز روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان برای نیروهای دولتی در ننگرها، بخش بزرگی از این نیروها برای ثبت نام‌های شان به مرکزهای ثبت نام‌ها رفتند و نام‌‍های شان را برای شرکت در انتخابات آینده ثبت کردند.

آنان، می‌گویند که به گونۀ همه‌گانی در انتخابات‌های آینده شرکت خواهند کرد و نیز زمینه را برای شرکت شهروندان نیز فراهم خواهد کرد.

آمارهای دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار، نشان می‌دهند که نزدیک به نُه صد هزار تن از شهروندان این ولایت نام‌های شان را ثبت کرده اند.

قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، در بیست و هشتم ماه میزان در کشور برگزار شود.

ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان برای نیروهای دولتی در ننگرهار آغاز شد

مقام‌های امنیتی ولایت ننگرهار، از تمامی نیروهای دولتی می‌‎خواهند که برای شرکت در انتخابات‌های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها نام‌های شان را ثبت کنند.

تصویر بندانگشتی

روند ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان برای نیروهای دولتی در ولایت ننگرهار، بامداد روز شنبه (۶ اسد)، به گونۀ رسمی آغاز شد.

این در حالی است که روند ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان که در سه مرحله به اجرا گذشته شده بود، به تاریخ پانزدهم ماه سرطان پایان یافت.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، در این سه مرحله بیش از هشت میلیون ۶۰۰هزارتن در سراسر کشور برای رأی دهی در انتخابات ثبت نام کرده اند.

همزمان با آغاز روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان برای نیروهای دولتی در ننگرها، بخش بزرگی از این نیروها برای ثبت نام‌های شان به مرکزهای ثبت نام‌ها رفتند و نام‌‍های شان را برای شرکت در انتخابات آینده ثبت کردند.

آنان، می‌گویند که به گونۀ همه‌گانی در انتخابات‌های آینده شرکت خواهند کرد و نیز زمینه را برای شرکت شهروندان نیز فراهم خواهد کرد.

آمارهای دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار، نشان می‌دهند که نزدیک به نُه صد هزار تن از شهروندان این ولایت نام‌های شان را ثبت کرده اند.

قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، در بیست و هشتم ماه میزان در کشور برگزار شود.

هم‌رسانی کنید