Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست نامزدان انتخابات مجلس؛ بازشدن دفترهای کمیسیون‌ انتخابات

شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌گویند که آنان از بسته ماندن دفترهای کمیسیون‌های انتخاباتی در پایتخت و شماری از ولایت‌ها نگران استند.

این نامزدان می‌گویند که به اعتراضات نامزدان حذف شده از فهرست نامزدان انتخابات هر چه زودتر رسیده گی شود. به گفتۀ آنان، ادامۀ این وضع، برنامه‌هایی را که آنان برای فعالیت‌های انتخاباتی شان دارند برهم خواهند خورد. 

هادی میران، نامزد انتخابات مجلس، گفت: «وقت مشخصی را که ما در نظر گرفته بودیم این وقت اگر طولانی شود از نظر زمانی و همین گونه از نظر اقتصادی بدون تردید مشکل ساز خواهد بود.»

مولامحمد پیمان، نامزد انتخابات مجلس، گفت: «این سر کار ما تأثیر می‌کند. این سر وقت ما تاثیر می‌کند. هوا سرد می‌شود امکان دارد که انتخابات به تعویق بیافتد. این خودش یک ظلم است.»

روز هاست که اعتراض‌های طرف‌داران نامزدان حذف شده در برابر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و چند ولایت دیگر ادامه داشته اند و آنان بر افزوده شدن نام های نامزدان در فهرست نهایی تأکید می‌ورزند.

نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از پیامدهای این وضع بر انتخابات پیشرو هشدار می‌دهند.

حبیب الله شینواری، عضو دیده‌بان انتخابات، گفت: «دو ماه برای برگزاری انتخابات باقی مانده است و ما بسیار زیاد نیاز داریم که کمیسیون مستقل انتخابات به وجه احسن کارهای شان را انجام بدهند.»

در حالی که اعتراض کننده‌گان به حذف نام‌های شماری از نامزدان از فهرست نهایی بیشتر بر عمل کرد کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی انتقاد وارد می‌کنند، این کمیسیون بدین باور است که تنها قانون می‌تواند این مشکلات را حل سازد.

علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «آنچه که حلال مشکلات است تابعیت از قانون است و اتخاذ تدابیر لازم، جدی، مشروع و قانونی حکومت و نهادهای امنیتی در ارتباط با رفع این چالش است.»

پیش از این کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از برخی تلاش‌ها برای به میان آمده تغییر در فهرست نهایی نامزدن سخن گفته است.

اما ریاست جمهوری می‌گوید که رییس جمهور تصمیم‌گیری در باره مسایل انتخاباتی را از صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی می‌داند و حکومت در کار انتخابات دخالتی نخواهد کرد.

خواست نامزدان انتخابات مجلس؛ بازشدن دفترهای کمیسیون‌ انتخابات

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تنها قانون می‌تواند مشکلات به میان آمده پس از حذف نام‌های نامزدان را حل سازد.

تصویر بندانگشتی

شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌گویند که آنان از بسته ماندن دفترهای کمیسیون‌های انتخاباتی در پایتخت و شماری از ولایت‌ها نگران استند.

این نامزدان می‌گویند که به اعتراضات نامزدان حذف شده از فهرست نامزدان انتخابات هر چه زودتر رسیده گی شود. به گفتۀ آنان، ادامۀ این وضع، برنامه‌هایی را که آنان برای فعالیت‌های انتخاباتی شان دارند برهم خواهند خورد. 

هادی میران، نامزد انتخابات مجلس، گفت: «وقت مشخصی را که ما در نظر گرفته بودیم این وقت اگر طولانی شود از نظر زمانی و همین گونه از نظر اقتصادی بدون تردید مشکل ساز خواهد بود.»

مولامحمد پیمان، نامزد انتخابات مجلس، گفت: «این سر کار ما تأثیر می‌کند. این سر وقت ما تاثیر می‌کند. هوا سرد می‌شود امکان دارد که انتخابات به تعویق بیافتد. این خودش یک ظلم است.»

روز هاست که اعتراض‌های طرف‌داران نامزدان حذف شده در برابر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و چند ولایت دیگر ادامه داشته اند و آنان بر افزوده شدن نام های نامزدان در فهرست نهایی تأکید می‌ورزند.

نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از پیامدهای این وضع بر انتخابات پیشرو هشدار می‌دهند.

حبیب الله شینواری، عضو دیده‌بان انتخابات، گفت: «دو ماه برای برگزاری انتخابات باقی مانده است و ما بسیار زیاد نیاز داریم که کمیسیون مستقل انتخابات به وجه احسن کارهای شان را انجام بدهند.»

در حالی که اعتراض کننده‌گان به حذف نام‌های شماری از نامزدان از فهرست نهایی بیشتر بر عمل کرد کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی انتقاد وارد می‌کنند، این کمیسیون بدین باور است که تنها قانون می‌تواند این مشکلات را حل سازد.

علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «آنچه که حلال مشکلات است تابعیت از قانون است و اتخاذ تدابیر لازم، جدی، مشروع و قانونی حکومت و نهادهای امنیتی در ارتباط با رفع این چالش است.»

پیش از این کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از برخی تلاش‌ها برای به میان آمده تغییر در فهرست نهایی نامزدن سخن گفته است.

اما ریاست جمهوری می‌گوید که رییس جمهور تصمیم‌گیری در باره مسایل انتخاباتی را از صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی می‌داند و حکومت در کار انتخابات دخالتی نخواهد کرد.

هم‌رسانی کنید