تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ باز شد

معاون والی بلخ می‌گوید، بست‌نیشینان چادرهایی را که در برابر دروازۀ دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ برافراشته بودند، امروز (یک‌شنبه، ۱میزان) جمع کردند.

محمدبشیر توحیدی، می‌افزاید که گفت‌وگوها با معترضان نتیجۀ خوبی داشته است و حکومت نیز به خواست‌های آنان پاسخ روشن داده است.

نُه روز پیش، شماری از هواداران احزاب سیاسی در برابر دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ بست‌نیشین شدند و دروازۀ این نهاد را بستند. آنان خواهان سهم دادن به احزاب سیاسی، تثبیت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات، نظارت احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات شفاف استند.

این در حالی است که روز گذشته کمیسیون انتخابات اعلام کرد که درخواست احزاب برای کارگیری از شناسایی بایومتریک در انتخابات مجلس نماینده‌گان از سوی آنان پذیرفته شده است.

در این میان، فرمانده پولیس بلخ از باز شدن دروازه دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ استقبال می‌کند و از آماده‌گی‌ها برای تأمین امنیت مرکزهای رأی‌دهی در این ولایت سخن می‌گوید.

انتخابات ۹۸

دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ باز شد

معترضان که خودشان را هواداران احزاب سیاسی می‌گویند، نُه روز پیش به علت آنچه که بی‌پروایی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف می‌گویند دروازه دفتر کمیسیون مستقل انتخابات بلخ را بستند.

تصویر بندانگشتی

معاون والی بلخ می‌گوید، بست‌نیشینان چادرهایی را که در برابر دروازۀ دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ برافراشته بودند، امروز (یک‌شنبه، ۱میزان) جمع کردند.

محمدبشیر توحیدی، می‌افزاید که گفت‌وگوها با معترضان نتیجۀ خوبی داشته است و حکومت نیز به خواست‌های آنان پاسخ روشن داده است.

نُه روز پیش، شماری از هواداران احزاب سیاسی در برابر دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ بست‌نیشین شدند و دروازۀ این نهاد را بستند. آنان خواهان سهم دادن به احزاب سیاسی، تثبیت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات، نظارت احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات شفاف استند.

این در حالی است که روز گذشته کمیسیون انتخابات اعلام کرد که درخواست احزاب برای کارگیری از شناسایی بایومتریک در انتخابات مجلس نماینده‌گان از سوی آنان پذیرفته شده است.

در این میان، فرمانده پولیس بلخ از باز شدن دروازه دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ استقبال می‌کند و از آماده‌گی‌ها برای تأمین امنیت مرکزهای رأی‌دهی در این ولایت سخن می‌گوید.

هم‌رسانی کنید