Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دهمین روز ثبت نام نامزدان ریاست‌جمهوری؛ سومین نامزد ثبت نام کرد

در دهمین روز ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، سید نورالله جلیلی، نامش را همچون نامزد این انتخابات با خلیل رومان به حیث معاون اول و چراغ علی چراغ به حیث معاون دوم ثبت کرد.

جلیلی سومین نامزد انتخابات ریاست‌‎جمهوری است که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹سرطان سال آیندۀ هجری خورشیدی، در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام می‌کند.

پیش از این، عبدالطیف پدرام و محمد حکیم تورسن نیز نام‌های شان همچون نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، ثبت کرده‌ بودند.

آقای جلیلی، تأکید می‌ورزد که اگر در انتخابات سال آینده به کرسی ریاست‌جمهوری برسد، اوضاع اقتصادی و امنیتی کشور را بهبود خواهد بخشید.

او به طلوع‌‎نیوز گفت: «برگشت از راه هژده ساله که ما پیمودیم ممکن نیست؛ انتخابات یک خطر سرخ است. بدون انتخابات، هیچ حکومت را مردم افغانستان قبول نمی‌کنند و مردم افغانستان باید با مسؤولیت رأی خودرا استعمال کنند و به کسی رأی بدهند که افغانستان را از این حالت نجات بدهد. به هیچ وجه حکومت‌های ایتلافی و انتقالی قابل قبول نیست ما راه برگشت نداریم باید به پیش برویم.»

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، ۷۳ تن به شمول رییس جمهور، رییس اجراییه و دو زن بسته‌های اطلاعاتی انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرده‌اند.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که قرار است روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تا آخر ماه جدی ادامه داشته باشد: «این روند تا آخر ماه جدی ادامه دارد و معلوماتی به ما رسیده که شماری از چهره‌های سیاسی و جهادی بیایند و برای انتخابات ثبت نام نمایند.»

انتخابات ریاست جمهوری، بربنیاد قانون باید به روز ۳۱ ماه حمل سال آینده برگزار می‌شد اما، کمیسیون مستقل انتخابات ازبهر آن چه که زمینه سازی برای اصلاحات بیشتر گفت، این روز را به بیست و نهم ماه سرطان سال آینده تغییر داد.

دهمین روز ثبت نام نامزدان ریاست‌جمهوری؛ سومین نامزد ثبت نام کرد

جلیلی سومین نامزد انتخابات ریاست‌‎جمهوری است که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹سرطان سال آیندۀ هجری خورشیدی، در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام می‌کند.

تصویر بندانگشتی

در دهمین روز ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، سید نورالله جلیلی، نامش را همچون نامزد این انتخابات با خلیل رومان به حیث معاون اول و چراغ علی چراغ به حیث معاون دوم ثبت کرد.

جلیلی سومین نامزد انتخابات ریاست‌‎جمهوری است که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹سرطان سال آیندۀ هجری خورشیدی، در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام می‌کند.

پیش از این، عبدالطیف پدرام و محمد حکیم تورسن نیز نام‌های شان همچون نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، ثبت کرده‌ بودند.

آقای جلیلی، تأکید می‌ورزد که اگر در انتخابات سال آینده به کرسی ریاست‌جمهوری برسد، اوضاع اقتصادی و امنیتی کشور را بهبود خواهد بخشید.

او به طلوع‌‎نیوز گفت: «برگشت از راه هژده ساله که ما پیمودیم ممکن نیست؛ انتخابات یک خطر سرخ است. بدون انتخابات، هیچ حکومت را مردم افغانستان قبول نمی‌کنند و مردم افغانستان باید با مسؤولیت رأی خودرا استعمال کنند و به کسی رأی بدهند که افغانستان را از این حالت نجات بدهد. به هیچ وجه حکومت‌های ایتلافی و انتقالی قابل قبول نیست ما راه برگشت نداریم باید به پیش برویم.»

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، ۷۳ تن به شمول رییس جمهور، رییس اجراییه و دو زن بسته‌های اطلاعاتی انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرده‌اند.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که قرار است روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تا آخر ماه جدی ادامه داشته باشد: «این روند تا آخر ماه جدی ادامه دارد و معلوماتی به ما رسیده که شماری از چهره‌های سیاسی و جهادی بیایند و برای انتخابات ثبت نام نمایند.»

انتخابات ریاست جمهوری، بربنیاد قانون باید به روز ۳۱ ماه حمل سال آینده برگزار می‌شد اما، کمیسیون مستقل انتخابات ازبهر آن چه که زمینه سازی برای اصلاحات بیشتر گفت، این روز را به بیست و نهم ماه سرطان سال آینده تغییر داد.

هم‌رسانی کنید