تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

روند ثبت نام‌ها به زودی در ولسوالی کوهستان بدخشان آغاز می‌شود

مقام‎های نظامی در ولایت بدخشان می‌گویند که ولسوالی کوهستان این ولایت را از وجود طالبان پاک‌سازی کرده اند و اکنون زمینه برای آغاز روند ثبت نام‌های رآی دهنده‌گان در این ولسوالی فراهم شده است.

ولسوالی کوهستان، مانند ولسوالی‌های وردوج و یمگان از ناامن‌ترین ولسوالی‌های بدخشان است و اخیرأ بدست طالبان سقوط کرده بود.

صابر آرین، فرمانده پولیس بدخشان در این باره گفت: «ما در یک عملیات مشترک میان نظامیان مقیم بدخشان موفق شدیم که ولسوالی کوهستان را از وجود دشمن پاکسازی کنیم و اکنون کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند در این ولسوالی ثبت نام را آغاز کند.»

در همین حال، حمیدالله بلوچ، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان می‌گوید که به زودی روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در این ولسوالی آغاز خواهد شد: «ما از تصفیه ولسوالی کوهستان از سوی نیروهای دلیر امنیتی استقبال می‌کنیم. ما آماده‌گی‌ها را گرفتیم منتظر انتقال مواد از طریق چرخ بال نیز هستیم.»

همزمان با این، معاون والی بدخشان، می‌‎گوید که نیروهای دولتی آماده تأمین امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده گان استند.

اختر خیرزاده می‌گوید: «ما با فرماندهی هماهنگی و فرمانده لوا در این ولایت گفت‌وگو داریم بخیر در روزهای نزدیک در همین هفته انتقال خواهیم داد.»

بربنیاد آمارهای دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تاکنون نزدیک ۱۷۰هزار تن ثبت نام کرده‌اند

انتخابات ۹۸

روند ثبت نام‌ها به زودی در ولسوالی کوهستان بدخشان آغاز می‌شود

دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بدخشان، می‌گوید که اکنون آماده‌گی‌ها برای گشایش مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان گرفته شده است.

تصویر بندانگشتی

مقام‎های نظامی در ولایت بدخشان می‌گویند که ولسوالی کوهستان این ولایت را از وجود طالبان پاک‌سازی کرده اند و اکنون زمینه برای آغاز روند ثبت نام‌های رآی دهنده‌گان در این ولسوالی فراهم شده است.

ولسوالی کوهستان، مانند ولسوالی‌های وردوج و یمگان از ناامن‌ترین ولسوالی‌های بدخشان است و اخیرأ بدست طالبان سقوط کرده بود.

صابر آرین، فرمانده پولیس بدخشان در این باره گفت: «ما در یک عملیات مشترک میان نظامیان مقیم بدخشان موفق شدیم که ولسوالی کوهستان را از وجود دشمن پاکسازی کنیم و اکنون کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند در این ولسوالی ثبت نام را آغاز کند.»

در همین حال، حمیدالله بلوچ، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان می‌گوید که به زودی روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در این ولسوالی آغاز خواهد شد: «ما از تصفیه ولسوالی کوهستان از سوی نیروهای دلیر امنیتی استقبال می‌کنیم. ما آماده‌گی‌ها را گرفتیم منتظر انتقال مواد از طریق چرخ بال نیز هستیم.»

همزمان با این، معاون والی بدخشان، می‌‎گوید که نیروهای دولتی آماده تأمین امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده گان استند.

اختر خیرزاده می‌گوید: «ما با فرماندهی هماهنگی و فرمانده لوا در این ولایت گفت‌وگو داریم بخیر در روزهای نزدیک در همین هفته انتقال خواهیم داد.»

بربنیاد آمارهای دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تاکنون نزدیک ۱۷۰هزار تن ثبت نام کرده‌اند

هم‌رسانی کنید